Abonent artykuły i zmiany w prawie

Obowiązek wpłat podmiotów dostarczającego audiowizualną usługę na żądanie

Obowiązek wpłat podmiotów dostarczającego audiowizualną usługę na żądanie

30.7.2022

Zgodnie z art. 19 ust. 6a ustawy o kinematografii, podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie mają obowiązek dokonania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w (...)

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

30.1.2022

W przypadku wykrycia przez administratora naruszenia ochrony danych osobowych konieczne jest, aby w pierwszej kolejności dokonana została analiza pod kątem wystąpienia ryzyka naruszenia praw i wolności (...)

Prawo do przenoszalności danych według RODO

Prawo do przenoszalności danych według RODO

5.12.2021

W określonych sytuacjach będziemy mieli możliwość otrzymywania od administratora dotyczących nas danych, które sami mu dostarczyliśmy, a także możliwość przesyłania tych danych (...)

Zgoda nie zawsze jest podstawą przetwarzania danych

Zgoda nie zawsze jest podstawą przetwarzania danych

24.8.2020

Zgoda może być podstawą przetwarzania danych tylko wtedy, gdy nie występują inne przesłanki legalizujące. Gdy jednak zgoda ma zastosowanie, to musi spełniać określone warunki, by rzeczywiście (...)

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

18.5.2020

Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre (...)

Opłaty abonamentowe RTV w 2020 r.

Opłaty abonamentowe RTV w 2020 r.

17.12.2019

Poznaj wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV obowiązujące w 2020 roku.

Nowe stawki za transmisję danych w roamingu

Nowe stawki za transmisję danych w roamingu

24.11.2019

Od 1 stycznia 2020 r. ulegną zmianie maksymalne opłaty dodatkowe za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie wynikające z Polityki Uczciwego (...)

Stawki za połączenia międzynarodowe

Stawki za połączenia międzynarodowe

27.7.2019

Niższe ceny za połączenia międzynarodowe oraz SMS-y z Polski do krajów Unii Europejskiej obowiązują od 15 maja 2019 r.

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

24.7.2019

Dowiedz się, jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego, jak odblokować numer IMEI odnalezionego telefonu komórkowego i jak zminimalizować ryzyko kupna kradzionego telefonu?

Regulacja połączeń wewnątrzunijnych

Regulacja połączeń wewnątrzunijnych

22.4.2019

Od 15 maja operatorzy zobowiązani są do stosowania nowych stawek w połączeniach zagranicznych wewnątrz Unii Europejskiej.

Przeniesienie numeru jeszcze prościej i bezpieczniej

Przeniesienie numeru jeszcze prościej i bezpieczniej

28.3.2019

1 marca 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ułatwiające przeniesienie numeru (...)

Zgłaszanie naruszeń przez operatorów telekomunikacyjnych

Zgłaszanie naruszeń przez operatorów telekomunikacyjnych

24.6.2018

Firmy telekomunikacyjne to jedne z podmiotów, które - w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych - są zobowiązane zawiadamiać o tym Prezesa Urzędu Ochrony (...)

Większa ochrona dla abonentów

Większa ochrona dla abonentów

24.5.2018

Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw dotyczy poprawy funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników. (...)

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

17.3.2018

Nowelizacja ustawy prawo telekomunikacyjne ma zapewnić m.in. lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z smsami premium. Usprawni też system ostrzegania (...)

Ochrona abonentów przed naciągaczami

Ochrona abonentów przed naciągaczami

8.1.2018

Koniec z nadużyciami za pomocą tzw. smsów premium. Główny cel przygotowanej nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów, ale i wyposażenie regulatora rynku telekomunikacyjnego (...)

Jak odzyskać nadpłaty za usługi telekomunikacyjne?

Jak odzyskać nadpłaty za usługi telekomunikacyjne?

22.11.2017

UOKiK sprawdził, jak czterej najwięksi operatorzy rozliczają nadpłaty po zakończeniu umowy. Zdaniem urzędu, operatorzy powinni informować o wysokości nadpłaty i możliwości jej zwrotu. UOKiK (...)

Kara za niepłacenie abonamentu RTV

Kara za niepłacenie abonamentu RTV

15.7.2017

Ustawa o opłatach abonamentowych już przewiduje dość wysokie kary za nieopłacenie odbiornika radiowego czy telewizyjnego.

Roam like at home na wakacje

Roam like at home na wakacje

19.6.2017

Po 10 latach od zgłoszenia inicjatywy likwidacji roamingu na terenie Unii Europejskiej w życie wchodzi nowy mechanizm rozliczeń. \"Roam like at home” oznacza to, że od 15 czerwca 2017 r., przebywając (...)

Nie unikniesz abonamentu RTV!

Nie unikniesz abonamentu RTV!

25.5.2017

Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji przewiduje poprawę poboru opłat abonamentowych dotyczących radia i telewizji. Przykładowo dostawcy (...)

Szykuje się skuteczniejszy pobór abonamentu RTV

Szykuje się skuteczniejszy pobór abonamentu RTV

8.3.2017

Abolicja dla osób posiadających zaległości z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych, uproszczona rejestracja odbiorników i poprawa skuteczności poboru abonamentu RTV, a tym samym (...)

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym – obowiązek rejestracji karty SIM, pozorne dbanie o bezpieczeństwo obywateli?

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym – obowiązek rejestracji karty SIM, pozorne dbanie o bezpieczeństwo obywateli?

18.10.2016

W związku wejściem w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, obowiązującą od 2 lipca 2016 r. każda przedpłacona karta telefoniczna (pre-paid) musi być zarejestrowana na konkretny podmiot. (...)

Jak walczyć ze spamerami?

Jak walczyć ze spamerami?

8.3.2016

Stale nasze skrzynki są zalewane niechcianą pocztą e-mailową. Warto więc wiedzieć, jakie środki prawne służą walce z tym procederem. Zagadnienie spamu reguluje przede wszystkim ustawa z dnia (...)

Najczęstsze problemy konsumentów

Najczęstsze problemy konsumentów

1.10.2014

W 2013 roku rzecznicy konsumentów udzielili ponad 443 tysięcy porad.

Zwolnienie z abonamentu RTV

Zwolnienie z abonamentu RTV

17.8.2014

Obowiązująca Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje możliwość zwolnienia niektórych osób z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Wystarczy złożyć oświadczenie.

Unia opracowuje rozporządzenie o jednolitym rynku telekomunikacyjnym

Unia opracowuje rozporządzenie o jednolitym rynku telekomunikacyjnym

7.7.2014

Istnieje obecnie duża wola polityczna państw członkowskich, aby osiągnąć kompromis. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze szybciej.

Kolejne zmiany w abonamencie RTV

Kolejne zmiany w abonamencie RTV

29.4.2014

Senatorowie z Platformy Obywatelskiej przygotowali projekt zmian w ustawie o opłatach abonamentowych, który ułatwi życie starszym abonentom.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny ukarany

Przedsiębiorca telekomunikacyjny ukarany

11.3.2014

UOKiK nałożył na firmę karę w wysokości blisko 195 tys. zł.

Jak zarejestrować odbiornik RTV?

Jak zarejestrować odbiornik RTV?

9.10.2013

Rejestracji odbiorników RTV dokonać można online na stronie Poczty Polskiej oraz w dowolnej placówce poczty.

Przepisy o reklamacjach. Zgłoś uwagi

Przepisy o reklamacjach. Zgłoś uwagi

5.7.2013

Ministerstwo administracji i cyfryzacji zaprasza do konsultacji nowego projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja (...)

Koniec ukrytych opłat za konkursowe SMS-y

Koniec ukrytych opłat za konkursowe SMS-y

2.12.2011

Organizator loterii lub quizu musi nas jasno poinformować, jaki jest całkowity koszt połączenia lub wysłania wiadomości.

Policja wyśle SMS-y z ostrzeżeniem

Policja wyśle SMS-y z ostrzeżeniem

28.10.2011

Funkcjonariusze chcą w ten sposób przypomnieć pieszym o noszeniu po zmierzchu elementów odblaskowych.

Ważne zmiany dla posiadaczy komórek

Ważne zmiany dla posiadaczy komórek

13.10.2011

Zdecydujesz, jakie SMS-y i od kogo chcesz dostawać. Wiadomości powyżej określonego limitu zablokujesz.

Korzystne zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Korzystne zmiany w prawie telekomunikacyjnym

25.8.2011

Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Nowe przepisy są konieczne – chodzi bowiem o implementację unijnych dyrektyw. Przypomnijmy, że państwa członkowskie (...)

Sony nie jest wyjątkiem, w Polsce też kradną dane

Sony nie jest wyjątkiem, w Polsce też kradną dane

10.5.2011

Niedawny wyciek danych z baz Sony był jednym z największych i bodaj najpoważniejszych w historii internetu. Podobne wypadki zdarzają się jednak często, także nad Wisłą.

Nie zapłacisz za zbyt wolny internet

Nie zapłacisz za zbyt wolny internet

26.1.2011

Koniec kłamstw w reklamie internetu. Dostawca będzie musiał zagwarantować nam minimalną prędkość transferu.

Nie wszystkie SMS-y zwolniono z VAT

Nie wszystkie SMS-y zwolniono z VAT

6.8.2010

Organizacje charytatywne nie dostaną całej sumy, jaką przekażemy SMS-em wysłanym z telefonu na kartę.

Telefony na kartę z nowymi prawami

Telefony na kartę z nowymi prawami

20.7.2010

Użytkownicy telefonów komórkowych na kartę otrzymają billingi oraz wszystkie informacje o zmianach planowanych przez operatora. W zamian muszą zdradzić swoje dane osobowe.

VAT od charytatywnych SMS-ów trafi do powodzian

VAT od charytatywnych SMS-ów trafi do powodzian

27.5.2010

Każdy SMS wysłany na rzecz powodzian jest opodatkowany. 22 procent wpływa do budżetu państwa jako podatek VAT.

Właściciel telefonu na kartę z nowymi prawami

Właściciel telefonu na kartę z nowymi prawami

11.5.2010

Bronisław Komorowski, pełniący obowiązki prezydenta RP, podpisał nowelizację prawa telekomunikacyjnego. Według ustawy abonentem jest nie tylko osoba, która ma pisemną umowę z operatorem, ale (...)

Koniec z dyskryminacją telefonów na kartę

Koniec z dyskryminacją telefonów na kartę

9.4.2010

Za zdradzenie danych osobowych operatorowi uzyskamy takie same prawa, jak abonenci telefonów stacjonarnych ? zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa telekomunikacyjnego.

Telefony na kartę jak abonamentowe

Telefony na kartę jak abonamentowe

17.2.2010

Zmiana definicji abonenta daje posiadaczom telefonów na kartę nowe uprawnienia. Jeżeli zechcą z nich skorzystać będą musieli zdradzić operatorom swoje dane osobowe.

Emeryci zwolnieni z abonamentu RTV

Emeryci zwolnieni z abonamentu RTV

29.1.2010

Ustawa abonamentowa zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV grupę emerytów, którzy spełniają odpowiednie warunki, dotyczące wysokości emerytury. Aby skorzystać z tego prawa, należy obowiązkowo (...)

Abonenci komórek na kartę nie będą dyskryminowani

Abonenci komórek na kartę nie będą dyskryminowani

12.1.2010

Za udostępnienie danych osobowych posiadacze telefonów "pre-paid" otrzymają takie same prawa, jak stali abonenci.

Służby sprawdzą do kogo dzwonimy

Służby sprawdzą do kogo dzwonimy

5.1.2010

Daty i godziny połączenia oraz czas jego trwania, rodzaj połączenia i miejsce z którego dzwonimy - takie dane zbiorą firmy telekomunikacyjne. Dostęp do nich otrzymają tajne służby, prokuratura (...)

Kto nie zapłaci abonamentu RTV

Kto nie zapłaci abonamentu RTV

5.11.2009

Ustawa abonamentowa zawiera listę osób zwolnionych z abonamentu RTV. Aby skorzystać z prawa do zwolnienia, należy złożyć w urzędzie pocztowym odpowiednie dokumenty.

Zapłacimy za definicję abonenta?

Zapłacimy za definicję abonenta?

2.11.2009

Polska nie dostosowała się do wyroku wydanego w styczniu przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie rozbieżności definicji abonenta z unijnym prawem - donosi Gazeta Prawna. W związku z tym Komisja (...)

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

31.7.2009

Zgodnie z art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 r., Nr 49, poz. 508 ze zmianami) naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne