Apelacja artykuły i zmiany w prawie

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony z apelacją rozpoznaje sąd drugiej instancji

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony z apelacją rozpoznaje sąd drugiej instancji

21.2.2021

Sąd Najwyższy wyjaśnił zagadnienie prawne, czy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zawarty w apelacji podlega rozpoznaniu przez sąd I czy II instancji.

Zmienił słowa hymnu...

Zmienił słowa hymnu...

4.11.2019

Pan Jan odśpiewał „Mazurka Dąbrowskiego” ze zmienionymi słowami - tak by zapraszał do Polski uchodźców. Dwa sądy uznały to za wykroczenie, bo przetwarzanie słów (...)

Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

8.7.2019

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie emerytury lub renty, możesz się od niej odwołać. Dowiedz się jak złożyć odwołanie i jak wygląda postępowanie odwoławcze.

Korzystniejsza emerytura polska, czy amerykańska?

Korzystniejsza emerytura polska, czy amerykańska?

19.6.2019

Sąd Najwyższy  zinterpretował przepisy polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym, ustalając znaczenie pojęcia „korzystniejsza wysokość emerytury”.

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

18.8.2017

W procesie cywilnym po wydaniu wyroku przez sąd I instancji każda ze stron ma prawo odwołać się od tego wyroku wnosząc apelację. W obecnym stanie prawnym w procesie cywilnym obowiązuje system apelacji (...)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

25.4.2017

Na tle uregulowań prawnych w odniesieniu do rozwiązania małżeństwa bądź orzeczenia separacji istnieje obowiązek sądu o zamieszczeniu dodatkowych rozstrzygnięć, jeżeli małżonkowie posiadają (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

22.3.2017

Każdy ze współwłaścicieli może jednocześnie całą rzecz posiadać, a także z całej rzeczy korzystać. Jednak będąc współwłaścicielem, trzeba sobie zawsze zdawać sprawę z tego, (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

5.12.2016

W procesie karnym apelacja, podobnie jak zażalenie należy do środków odwoławczych. Przysługuje ona stronom od wyroku sądu pierwszej instancji. Strona może zaskarżyć dany wyrok w całości (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

12.9.2016

Celem obszernej ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych była generalna obniżka opłat sądowych. Co obejmują koszty sądowe? Ile wynoszą opłaty: we wszystkich rodzajach (...)

Bieg terminu określonego w art. 401 § 1 - Wyrok SN z 9.1.2015 r., V CSK 180/14

Bieg terminu określonego w art. 401 § 1 - Wyrok SN z 9.1.2015 r., V CSK 180/14

29.6.2015

Dla sposobu obliczenia terminu określonego w art. 401 § 1 KSH należy stosować reguły przewidziane w art. 111 KC w zw. z art. 2 KSH, skoro z przepisów KSH nie wynika nic innego.

Odstąpienie od umowy możliwe nawet jeśli towar był używany

Odstąpienie od umowy możliwe nawet jeśli towar był używany

26.11.2014

Kupując przez internet, konsument nie ma możliwości obejrzenia i sprawdzenia produktu przed zawarciem transakcji. Dlatego ma prawo to zrobić po odebraniu przedmiotu.

Kara dla BGŻ zasadna - zdecydował sąd

Kara dla BGŻ zasadna - zdecydował sąd

6.11.2014

Wyrok nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

Promocja? Jej zasady muszą być jasne

Promocja? Jej zasady muszą być jasne

3.11.2014

Bank, który oferuje konsumentom nagrody pieniężne ma obowiązek w jasny sposób informować o wszystkich warunkach jej przyznawania.

Prawo konsumenta. Za co UOKiK może ukarać przedsiębiorstwo?

Prawo konsumenta. Za co UOKiK może ukarać przedsiębiorstwo?

16.10.2014

Przedsiębiorcy, którzy oferują konsumentom produkty inwestycyjne nie mogą ograniczać się tylko do przedstawiania im możliwych korzyści.

UOKiK wygrał przed sądem. Kara utrzymana

UOKiK wygrał przed sądem. Kara utrzymana

20.5.2014

Metrohouse & Partnerzy zastrzegał w umowach na wyłączność prawo do obciążenia pełną prowizją konsumenta, który sprzedał mieszkanie na własną rękę. Sąd podzielił stanowisko UOKiK i utrzymał (...)

Vectra przegrała w sądzie z UOKiK. Będzie kara

Vectra przegrała w sądzie z UOKiK. Będzie kara

13.3.2014

Postępowanie UOKiK wykazało, że spółka informowała abonentów o nowym regulaminie dopiero po jego wejściu w życie.

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

17.1.2014

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku jest uprawnieniem, z którego można skorzystać praktycznie w każdym czasie. Oznacza to, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o (...)

Święta pod palmą? SOKiK ukarał biuro podróży

Święta pod palmą? SOKiK ukarał biuro podróży

17.12.2013

Ograniczanie przez biuro podróży odpowiedzialności za opóźnienie rozpoczęcia imprezy turystycznej - niezgodne z prawem.

UOKiK rozbija cementowy kartel

UOKiK rozbija cementowy kartel

16.12.2013

Siedem spółek uczestniczyło w kartelu, który przez co najmniej 11 lat ustalał ceny i dzielił rynek cementu w Polsce. Dziś Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezesa UOKiK.

Pobieraczek ukarany grzywną

Pobieraczek ukarany grzywną

13.12.2013

Według sądu, właściciele serwisu wprowadzali w błąd konsumentów.

Wzorce umowne firmy Tauron Dystrybucja do zmiany

Wzorce umowne firmy Tauron Dystrybucja do zmiany

6.12.2013

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję Prezes UOKiK oraz kary w łącznej wysokości ponad 1,8 mln zł.

PZU ukarany przez UOKiK. Przedsiębiorca musi zapłacić 11 milionów kary

PZU ukarany przez UOKiK. Przedsiębiorca musi zapłacić 11 milionów kary

4.12.2013

Prezes UOKiK uznał, że każdemu właścicielowi uszkodzonego auta należy się zwrot pieniędzy za najem samochodu zastępczego

Nieuczciwe konkursy SMS-owe. Jest wyrok sądu

Nieuczciwe konkursy SMS-owe. Jest wyrok sądu

5.9.2013

Loteria była promowana na antenach różnych stacji przez popularnego aktora grającego m.in. w serialu Plebania.

Aquapark odpowiada za rzeczy zostawione w szatni - decyzja UOKiK

Aquapark odpowiada za rzeczy zostawione w szatni - decyzja UOKiK

30.8.2013

Wrocławski Park Wodny, zastrzegając że nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oddane na przechowanie, naruszał zbiorowe interesy konsumentów.

Ten, kto wygrał proces, też może apelować

Ten, kto wygrał proces, też może apelować

25.7.2013

Źródłem sprawy był spór pomiędzy polską spółką z Kędzierzyna-Koźla a jej czeskim kontrahentem.

Postępowanie cywilne po zmianach - jak prowadzić sprawy?

Postępowanie cywilne po zmianach - jak prowadzić sprawy?

22.6.2012

3 maja 2012 roku weszła w życie zmiana Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja zniosła postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych i nadała sądowi szersze uprawnienia w zakresie decydowania (...)

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

5.1.2012

Postępowanie uproszczone jest swoistą odpowiedzią prawodawcy na postulaty społeczne, domagające się umożliwienia załatwiania spraw drobnych i prostych szybko, w postępowaniu odformalizowanym i (...)

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

5.1.2012

Postępowanie nieprocesowe jest to jeden z rodzajów trybów, w jakim toczy się cywilne postępowanie sądowe. Nazwa \"postępowanie nieprocesowe\" pojawiła się stosunkowo późno. (...)

Sądy zgubiły kilkaset spraw, najwięcej w Poznaniu

Sądy zgubiły kilkaset spraw, najwięcej w Poznaniu

8.8.2011

W zeszłym roku zaginęło aż 321 akt w całym kraju. 182 akta dotyczyły spraw cywilnych, a 74 spraw karnych.

Postępowanie apelacyjne.  Apelacja jako środek odwoławczy

Postępowanie apelacyjne. Apelacja jako środek odwoławczy

24.1.2011

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy i praktyczny postępowania apelacyjnego w sprawach cywilnych.

Jak odwołać się od wyroku sądu cywilnego?

Jak odwołać się od wyroku sądu cywilnego?

17.11.2010

W przypadku niezadowalającego wyroku możemy złożyć apelację. Jej powodzenie będzie zależeć od dochowania ustawowych terminów oraz dobranej argumentacji.

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

18.8.2010

Umowa sprzedaży mieszkania jest już ostatnim etapem całej procedury, w toku której zawieranych jest jeszcze \"po drodze\" kilka niezbędnych umów. Warto zatem poznać zasady, na jakich (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne