Adopcja artykuły i zmiany w prawie (strona 2)

Jak wpłynąć na zmianę stronniczego sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Skład sądu

Jak wpłynąć na zmianę stronniczego sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Skład sądu

18.2.2009

Skład sądu administracyjnego orzekającego w konkretnej sprawie jest okolicznością bardzo istotną z punktu widzenia ważności całego postępowania sądowoadministracyjnego. Otóż jeżeli (...)

Alimenty od byłego męża - opinia prawna

Alimenty od byłego męża - opinia prawna

11.7.2008

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków (...)

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

16.8.2007

Od 21 września 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. Na mocy tej ustawy ofiary niektórych (...)

Jakiego urlopu macierzyńskiego możemy spodziewać się w następnych latach?

Jakiego urlopu macierzyńskiego możemy spodziewać się w następnych latach?

16.2.2006

Poselski projekt nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy przewiduje przede wszystkim stopniowe znaczne wydłużenie wymiaru płatnych urlopów macierzyńskich. Powstał on, gdyż od (...)

Zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

2.11.2005

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zastępuje, z dniem 3 listopada br., poprzednio obowiązujące rozporządzenie w tej (...)

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

29.10.2005

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka ciąży przede wszystkim na jego rodzicach. W sytuacjach, w których dziecko wychowuje się tylko u jednego z rodziców, obowiązek alimentacyjny drugiego z nich (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne