Budynek artykuły i zmiany w prawie (strona 3)

Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

27.10.2017

Na mocy nowej ustawy ponad 235 tys. emerytów i rencistów górniczych otrzyma po 10 tys. zł jednorazowej rekompensaty za utracony deputat. Wnioski o wypłatę można składać (...)

Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

4.10.2017

Ustawa Prawo budowlane szczegółowo definiuje, co należy rozumieć np. przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla (...)

Odrębna własność lokalu nie wygasa z końcem użytkowania wieczystego

Odrębna własność lokalu nie wygasa z końcem użytkowania wieczystego

14.9.2017

Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym (...)

Ile trwa i kiedy się kończy użytkowanie wieczyste?

Ile trwa i kiedy się kończy użytkowanie wieczyste?

5.9.2017

Użytkowanie wieczyste jest prawem na rzeczy cudzej, niemniej zostało ono ukształtowane jako swoiste prawo pośrednie pomiędzy prawami rzeczowymi ograniczonymi (np. prawo użytkowania) a prawem własności. (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

13.8.2017

Ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie \"Mieszkanie dla Młodych\". MdM to program dla młodych osób, które chcą (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

8.7.2017

Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r. Jedną z wprowadzonych (...)

Optymalizacja podatkowa FIZ z wykorzystaniem obligacji na muszce MF

Optymalizacja podatkowa FIZ z wykorzystaniem obligacji na muszce MF

8.6.2017

Analizy przeprowadzone przez służby skarbowe ujawniły próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy (...)

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

5.5.2017

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady, nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

18.4.2017

W umowie najmu strony dowolnie określają lokal będący przedmiotem najmu z punktu widzenia jego opisu, lokalizacji czy stanu technicznego. Wskazane jest, aby do umowy dołączyć protokół zdawczo-odbiorczy, (...)

Czekamy na kodeks urbanistyczno-budowlany

Czekamy na kodeks urbanistyczno-budowlany

3.4.2017

Nowa ustawa w sposób kompleksowy unormuje proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

22.3.2017

Każdy ze współwłaścicieli może jednocześnie całą rzecz posiadać, a także z całej rzeczy korzystać. Jednak będąc współwłaścicielem, trzeba sobie zawsze zdawać sprawę z tego, (...)

Odległość ściany od granicy działki...

Odległość ściany od granicy działki...

8.3.2017

W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)

Mniej formalności przy budowie

Mniej formalności przy budowie

4.3.2017

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

Zasady amortyzacji budynków

Zasady amortyzacji budynków

9.1.2017

Co do zasady zakupu nieruchomości nie można od razu wpisać w koszty uzyskania przychodów. Tego rodzaju koszty rozlicza się poprzez odpisy amortyzacyjne. Na czym polegają zasady amortyzacji (...)

Kiedy można budować w granicy ?

Kiedy można budować w granicy ?

12.10.2016

Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

22.5.2015

Częstym przypadkiem z jakim spotykamy się na kanwie spraw związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków jest sytuacja, w której małżonkowie wspólnie dokonują (...)

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

7.5.2015

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wprowadza szereg zmian w przepisach, mających na celu przyspieszenie procedur budowlanych (...)

Likwidacja szkół. Zobacz wnioski z kontroli NIK

Likwidacja szkół. Zobacz wnioski z kontroli NIK

2.9.2014

Likwidacja szkół nie powoduje pogorszenia warunków kształcenia dla przenoszonych uczniów. Możliwości lokalowe i organizacyjne w ich nowych szkołach są podobne lub nawet lepsze niż te w likwidowanych (...)

Czy na wyburzenie ścianki działowej potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Czy na wyburzenie ścianki działowej potrzebne jest pozwolenie na budowę?

22.4.2014

Ścianki działowe to rodzaj ścian wewnętrznych budynku, których zadaniem jest rozdzielenie pomieszczeń. Istotnym jest, że nie stanowią one elementu konstrukcyjnego całego budynku, przez co jego (...)

Samoistny posiadacz budynku odliczy VAT od remontu

Samoistny posiadacz budynku odliczy VAT od remontu

14.10.2013

Nawet jeśli podatnik nie jest właścicielem mieszkania czy domu, może odliczyć VAT od wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych

Zarząd majątkiem przez małżonków

Zarząd majątkiem przez małżonków

17.9.2013

Zarząd majątkiem wspólnym przez małżonków polega na dokonywaniu wszelkich czynności faktycznych i czynności prawnych, które służą zarówno powiększeniu jego składu, (...)

Sąsiedzka bitwa o ścianę. Wyrok NSA

Sąsiedzka bitwa o ścianę. Wyrok NSA

3.9.2013

Sąsiad, który chce dobudować dom do bliźniaka nie musi dbać o to, żeby ściany obu domów były równej długości - tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Otwarte Dni NLP

Otwarte Dni NLP

5.12.2012

Będą dopłaty do energooszczędnych domów

Będą dopłaty do energooszczędnych domów

28.11.2012

Od stycznia 2013 ruszy program dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

30.10.2012

Z każdym dniem wzrasta liczba spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych, zwłaszcza linii elektrycznych, wodociągów oraz sieci gazowych. W tej sytuacji, jak również (...)

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

24.10.2012

Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają (...)

Straży miejskiej będzie trudniej

Straży miejskiej będzie trudniej

26.9.2012

340 godzin zajęć z prawa karnego, wykroczeń czy ruchu drogowego – tyle będą musieli zaliczyć kandydaci na strażników gminnych i miejskich.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

27.7.2012

Nowelizacja dotyczy przepisów pozwalających nabywać spółdzielni grunt na szczególnych, zbliżonych do zasiedzenia, zasadach oraz regulacji dotyczących wygaśnięcia ustanowionych na nieruchomościach (...)

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

4.7.2012

W najgorszej sytuacji są przedsiębiorcy wynajmujący pokoje turystom - dla nich podatek z analogicznej nieruchomości to aż 3 963 zł.

Deregulacja zawodów. Są pierwsze ustępstwa

Deregulacja zawodów. Są pierwsze ustępstwa

24.5.2012

Rząd idzie na rękę taksówkarzom, zawodom prawniczym czy egzaminatorom na prawo jazdy. Zobacz, co się zmieni.

Metraż mieszkania ujednolicony

Metraż mieszkania ujednolicony

30.4.2012

O obowiązujących od 29 kwietnia aktach prawnych regulujących sytuację nabywcy lokalu mieszkalnego informuje „Rzeczpospolita”.

Rząd zajmie się oślepiającymi reklamami

Rząd zajmie się oślepiającymi reklamami

11.4.2012

Potrzebę uregulowania kwestii związanych z umieszczaniem reklam świetlnych poza pasem drogowym, czyli m.in. na budynkach, zgłaszał rzecznik praw obywatelskich.

Za brak remontu budynku będzie grzywna

Za brak remontu budynku będzie grzywna

28.3.2012

Właściciel bądź zarządca ma obowiązek zadbać o stan techniczny obiektu.

1

2

3

4

5

...

8

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne