Cudzoziemiec artykuły i zmiany w prawie (strona 4)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

24.2.2005

Problem nabywania nieruchomości położonych na terytorium Polski przez cudzoziemców nie dotyczy wbrew powszechnej opinii tylko sytuacji, w której jakiś obcokrajowiec chce kupić np. domek (...)

Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

11.1.2005

Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz nieobowiązującej ustawie o cudzoziemcach.

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

11.1.2005

Porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa.

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

3.12.2004

Zasadą jest, że cudzoziemiec chcący pracować w Polsce musi uzyskać zezwolenie wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wymóg ten stawia art. 87 zdanie pierwsze ustawy z 2004 r. (...)

Jakie podmioty zagraniczne mogą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą ?

Jakie podmioty zagraniczne mogą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą ?

18.10.2004

Z tej porady uzyskasz informacje o tym, w jakiej formie i pod jakimi warunkami ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. pozwala osobom zagranicznym zakładać w Polsce swoje przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami (...)

Obowiązek podatkowy cudzoziemca na terenie RP - opinia prawna

Obowiązek podatkowy cudzoziemca na terenie RP - opinia prawna

8.10.2004

Zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, które osiągają dochody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z tytułu przeniesienia praw autorskich) określa art. 41 ustawy pdof. (...)

1

2

3

4

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne