Dobra osobiste artykuły i zmiany w prawie (strona 4)

Przeciwko przemocy w rodzinie

Przeciwko przemocy w rodzinie

21.11.2005

21 listopada br. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z preambułą, ma ona na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania (...)

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

12.11.2005

Skandale w sferze polityki są ujawniane najczęściej przez prasę i telewizję. Podobne informacje publikowane są również w Internecie. Niegodne, a nawet sprzeczne z prawem zachowania bywają udziałem (...)

Projekt zmian w Kodeksie cywilnym i w ubezpieczeniach

Projekt zmian w Kodeksie cywilnym i w ubezpieczeniach

25.9.2005

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 września br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

19.1.2005

Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

19.1.2005

Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej tzw. intercyzy. (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

19.1.2005

Z punktu widzenia prawa zawarcie małżeństwa skutkuje nie tylko zmianą stanu cywilnego. Pojawia się kwestia jak od tego czasu będą przedstawiać się stosunki majątkowe między małżonkami. Czy (...)

Granice kontroli pracownika - opinia prawna

Granice kontroli pracownika - opinia prawna

3.12.2004

Pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy. Oznacza to, że zobowiązany jest do wykonywania poleceń pracodawcy zgodnych z prawem, które nie godzą w godność i inne dobra osobiste pracownika. (...)

1

2

3

4

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne