Dodatek do wynagrodzenia artykuły i zmiany w prawie (strona 2)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

8.2.2018

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo (...)

Jak będą finansowane zadania oświatowe?

Jak będą finansowane zadania oświatowe?

25.12.2017

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. Zmienione zostaną np. regulacje odnoszące (...)

Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

27.11.2017

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują (...)

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

27.11.2017

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej jest to kolejna z przełomowych zmian, którą pozytywnie odczują pacjenci, jak również lekarze, pielęgniarki (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - będziemy odkładać na emerytury

Pracownicze Plany Kapitałowe - będziemy odkładać na emerytury

14.11.2017

Do prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny system (...)

Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

23.10.2017

Jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz się leczyć w ramach powszechnego sytemu ochrony zdrowia - możesz dobrowolnie ubezpieczyć siebie i członków twojej rodziny, o ile nie jesteś objęty (...)

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

5.10.2017

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Poznaj zasady podlegania ubezpieczeniom, ustalania podstawy wymiaru składek oraz warunki, jakie musisz spełnić Ty i dziecko, aby mogły być za Ciebie opłacane składki?

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

27.9.2017

Generalnie podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia pracownika za (...)

Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

24.9.2017

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu (...)

Finansowanie zadań oświatowych

Finansowanie zadań oświatowych

17.9.2017

Rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przewiduje rozwiązania porządkujące system finansowania oświaty – w jednej ustawie zawarte będą wszystkie przepisy związane z finansowaniem (...)

Wyższa płaca minimalna w 2018 r.

Wyższa płaca minimalna w 2018 r.

14.9.2017

2100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

13.9.2017

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy konieczne jest osobiste sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do 8 roku życia w przypadku: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, (...)

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

13.9.2017

Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji (...)

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego

12.9.2017

Kto posiada status bezrobotnego i jakie prawa i obowiązki posiada? Odpowiedź na pytanie, kto posiada status bezrobotnego, jak i jakie prawa i obowiązki posiada określa ustawa o promocji zatrudnienia (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

10.9.2017

Zasiłek macierzyński przysługuje przede wszystkim kobiecie, jeżeli urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego bądź urlopu wychowawczego. Decyzje w sprawie zasiłku wydaje oddział (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

17.8.2017

Sprawdź, jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na jaką pomoc można liczyć w związku z narodzinami także nieuleczalnie chorego (...)

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

28.6.2017

Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem przysługującym nauczycielom. Jest szczególnym świadczeniem pracowniczym, zbliżonym do instytucji urlopu wypoczynkowego, przysługującym (...)

Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

1.6.2017

Jeśli w okresie rozliczeniowym pracownik pracował dodatkowo, poza normalnym czasem pracy, to konieczne jest rozliczenie czasu pracy pracownika w celu ustalenia rekompensaty dodatkowo przepracowanych (...)

Jaka płaca minimalna w 2018 r.?

Jaka płaca minimalna w 2018 r.?

19.5.2017

MRPiPS skierowało na Komitet Stały Rady Ministrów propozycję, która mówi o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 r. na poziomie 2.100 zł. Byłby to pięcioprocentowy wzrost (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

14.5.2017

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

11.4.2017

Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu (...)

Rosną emerytury i renty!

Rosną emerytury i renty!

2.3.2017

Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50% (...)

Czy w czasie wyjazdu służbowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Czy w czasie wyjazdu służbowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

30.6.2015

Artykuł 775 kodeksu pracy wprowadza zasadę, iż pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza (...)

Uważaj na umowy zawierane przez telefon

Uważaj na umowy zawierane przez telefon

8.5.2014

Coraz częściej przedsiębiorcy otrzymują telefony z ofertami dotyczącymi ich działalności gospodarczej. Po jakimś czasie są zaskoczeni, że dostali fakturę o zapłatę za coś, czego przecież (...)

Wyniki kontroli inspektorów pracy. Oto jak pracodawcy łamią prawo

Wyniki kontroli inspektorów pracy. Oto jak pracodawcy łamią prawo

24.5.2013

Inspektorzy PiP sprawdzili legalność zatrudnienia ponad 564,5 tys. osób. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzili w co drugim kontrolowanym podmiocie.

Kiedy nie trzeba się rozliczać?

Kiedy nie trzeba się rozliczać?

27.3.2013

Przyznali ci dodatek mieszkaniowy, odszkodowanie, zasiłek na dziecko czy pomoc z opieki społecznej? Sprawdź, czy w ogóle musisz składać PIT.

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

8.3.2013

Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonanie pracy poza porą nocną. Jeżeli jest (...)

Zwolnienia grupowe - odprawa pieniężna

Zwolnienia grupowe - odprawa pieniężna

10.1.2013

Sytuacja faktyczna: Pobieram emeryturę i równocześnie jestem zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czas. Pracodawca chce mnie zwolnić z przyczyn niedotyczących pracownika (zatrudnienie (...)

Pensje i dodatki dla nauczycieli wzrosną od września

Pensje i dodatki dla nauczycieli wzrosną od września

22.8.2012

Samorządy mogą zapłacić nauczycielom więcej np. w formie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.

Jak to jest faktycznie z nauczycielami

Jak to jest faktycznie z nauczycielami

28.6.2012

Już na łamach Gazety Wyborczej Dominika Wielowieyska postulowała likwidację Karty Nauczyciela i dostosowanie pracy nauczycieli do ogólnych warunków rynku pracy. Niedawno ujawniono dane wskazujące, (...)

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

28.6.2012

W dobie kryzysu, warto znać swoje prawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek uregulowania wszelkich należności, jakie przysługują pracownikowi (...)

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

5.3.2012

Co jeśli pracodawca, w swoich najbardziej skrytych marzeniach chciałby, aby pracownik wykonywał swoje obowiązki bez przerwy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu? Najlepiej dla pracodawcy aby pracownik (...)

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

19.2.2012

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Z kolei stopa procentowa składek na ubezpieczenie (...)

Dodatek za pracę w nocy pójdzie w górę

Dodatek za pracę w nocy pójdzie w górę

13.12.2011

Od stycznia 2012 roku minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione do 1500 zł brutto. Szef będzie musiał zapłacić też więcej m.in. za pracę w porze nocnej.

Część policjantów straci dodatki do pensji

Część policjantów straci dodatki do pensji

28.11.2011

Funkcjonariusze nie dostaną już pieniędzy za obsługę pojazdów służbowych. Rząd chce zaoszczędzic na tym 6,5 mln zł.

Ile zarabia minister w rządzie Tuska?

Ile zarabia minister w rządzie Tuska?

21.11.2011

Dostaje wynagrodzenie około 12,5 tys. zł. Oprócz tego ma dodatek stażowy i nagrodę jubileuszową.

Najniższa krajowa w górę. Zobacz, co wzrośnie wraz z nią

Najniższa krajowa w górę. Zobacz, co wzrośnie wraz z nią

15.9.2011

Odprawy, dodatki za pracę w nocy czy odszkodowania za mobbing. Co jeszcze się zmieni?

Systemy czasu pracy

Systemy czasu pracy

3.6.2011

W prawie pracy wymiar czasu pracy i jego rozkład nie są uregulowane w sposób jednolity. Podstawową normą czasu pracy, którą przewiduje Kodeks pracy, jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę (...)

Co należy się pracownikowi za nadgodziny?

Co należy się pracownikowi za nadgodziny?

16.3.2011

Czas wolny lub dodatkowe pieniądze. Sprawdź, ile możesz dostać za dłuższe siedzenie w pracy.

Byli prezydenci dostaną podwyżki

Byli prezydenci dostaną podwyżki

4.3.2011

Dożywotnie uposażenie byłych prezydentów wzrośnie do wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego urzędującej głowy państwa.

Będą podwyżki dla byłych prezydentów

Będą podwyżki dla byłych prezydentów

4.2.2011

Jaruzelski, Wałęsa i Kwaśniewski dostaną miesięcznie 75 procent zasadniczego wynagrodzenia urzędującej głowy państwa.

Najniższa krajowa 2011: więcej o 69 zł

Najniższa krajowa 2011: więcej o 69 zł

9.12.2010

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1.386 zł. Jednocześnie wzrośnie m.in. zasiłek chorobowy oraz odszkodowanie za mobbing.

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

24.5.2010

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że zakup mieszkania stanowi olbrzymi wydatek, na który, niestety, zwłaszcza w obecnych czasach, nie każdego stać. Stanowi to niewątpliwie bardzo doniosły problem (...)

Najważniejsze zmiany w prawie w Nowym Roku

Najważniejsze zmiany w prawie w Nowym Roku

4.1.2010

Koniec papierowych legitymacji ubezpieczeniowych, wydłużenie urlopów macierzyńskich i wprowadzenie ojcowskich, uruchomienie pierwszego w Polsce sądu internetowego oraz podniesienie płacy minimalnej (...)

Kto dostanie wyższą wypłatę?

Kto dostanie wyższą wypłatę?

31.12.2009

Od 1 stycznia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 1 317 złotych. Zwiększą się również inne świadczenia, np. za pracę w porze nocnej.

Od przyszłego roku zarabiamy więcej. Co to zmieni?

Od przyszłego roku zarabiamy więcej. Co to zmieni?

9.12.2009

Minimalne wynagrodzenie za pracę - zgodnie z obwieszczeniem prezesa Rady Ministrów - wzrośnie od 1 stycznia 2010 roku o 41 zł brutto - donosi Rzeczpospolita.

Nauczyciele dostana wypłaty na nowych zasadach

Nauczyciele dostana wypłaty na nowych zasadach

30.11.2009

Rząd i oświatowe związki zawodowe dążą do kolejnego odświeżenia karty nauczyciela. Zmienią się m.in. warunki czasu pracy oraz zasady wynagradzania pedagogów - informuje Gazeta Prawna.

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

17.7.2009

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) (...)

Projekt ustawy o Służbie Więziennej

Projekt ustawy o Służbie Więziennej

7.5.2009

Służba Więzienna na kompleksową nowelizację swojej ustawy czekała od 1996 roku. 5 kwietnia br. projekt ustawy o Służbie Więziennej, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości, przyjęła Rada (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne