Dodatek do wynagrodzenia artykuły i zmiany w prawie (strona 3)

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

5.5.2009

Przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji związanej z poszukiwaniem pracy i możliwością otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, koncentrują się na trzech zagadnieniach: zasadzie sumowania (...)

Czas pracy lekarzy - pracowników zakładów opieki zdrowotnej

Czas pracy lekarzy - pracowników zakładów opieki zdrowotnej

25.2.2009

Czas pracy lekarzy uregulowany jest w sposób szczególny odbiegający od regulacji zawartej w Kodeksie pracy dotyczącej czasu pracy osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę. Lekarzy obowiązują (...)

Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

25.2.2009

Do urzędników państwowych należą np. prezydenci miast, pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu, pracownicy zatrudnieni w następujących Biurach np: Trybunału Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw (...)

Ochrona pracy kobiet (kobieta w ciąży) - opinia prawna

Ochrona pracy kobiet (kobieta w ciąży) - opinia prawna

6.2.2009

Od reguły braku możliwości rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z kobietą w okresie ciąży lub w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego ustawodawca czyni wyjątek. Wypowiedzenie umowy (...)

Ważne zmiany w PIT

Ważne zmiany w PIT

9.1.2009

W zasadzie od 1 stycznia 2009 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzono wiele zmian. Jednak niektóre zmiany weszły w życie już 1 grudnia 2008 r., a niektóre (...)

Powiązanie wynagrodzeń sędziowskich i prokuratorskich z przeciętnym wynagrodzeniem już od 2009 roku!

Powiązanie wynagrodzeń sędziowskich i prokuratorskich z przeciętnym wynagrodzeniem już od 2009 roku!

3.12.2008

Rada Ministrów przyjęła 25 listopada projekt nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nowelizacji ustawy o prokuraturze. Obecnie przyjęte rozwiązanie nie tylko realizuje wcześniej (...)

Aktywizacja zawodowa zwłaszcza osób starszych...

Aktywizacja zawodowa zwłaszcza osób starszych...

25.11.2008

Zwiększenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania urzędów pracy poprzez większą różnorodność oferowanych przez nie form pomocy, modyfikacja systemu wypłat zasiłków, wsparcie (...)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

22.10.2008

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdziały VII-X (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Ta część ustawy zawiera (...)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)

22.10.2008

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział III (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Ta część ustawy zawiera (...)

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela

24.9.2008

Karta Nauczyciela - tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm. Reguluje obowiązki i kwalifikacje nauczycieli, drogę awansu, kwestie nawiązania, rozwiązania i zmiany stosunku pracy, (...)

Czas pracy w ruchu ciągłym - opinia prawna

Czas pracy w ruchu ciągłym - opinia prawna

16.7.2008

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Ustawodawca zdecydował, że nie może on przekraczać (...)

Ile zarobi sędzia delegowany za granicę?

Ile zarobi sędzia delegowany za granicę?

8.6.2008

Na zasadach określonych w Prawie o ustroju sądów powszechnych sędziemu delegowanemu w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa przysługują pewne należności, wypłacane (...)

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

6.6.2008

Typową podróżą służbową jest podróż mająca incydentalny charakter. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy podróże służbowe należą niejako do stałych obowiązków pracownika, bo rodzaj jego (...)

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

19.3.2008

Ustawa o promocji zatrudnienia stworzyła szereg potencjalnych możliwości rzeczywistej pomocy bezrobotnym. Teraz nie jest to jest tylko pomoc bierna, polegająca jedynie na rejestracji w urzędzie pracy (...)

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

18.3.2008

Jak sama nazwa wskazuje cel pracy pracownika socjalnego nie jest tylko ekonomiczny. Jest to swoisty zawód, który charakteryzuje się wykonywaniem pracy na rzecz innych. Pracownik socjalny (...)

Co po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego?

Co po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego?

27.2.2008

Od 1 maja 2004 r. Fundusz Alimentacyjny przestał już funkcjonować, w jego miejsce państwo wprowadziło inny rodzaj pomocy. Jednak pewnym jest, że wysokość pomocy socjalnej państwa zmaleje. Dlaczego (...)

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatek za warunki pracy dla nauczycieli

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatek za warunki pracy dla nauczycieli

14.2.2008

Wynagrodzenie nauczycieli, co do zasady, składa się z: wynagrodzenia zasadniczego; dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (...)

Czas pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej

Czas pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej

27.12.2007

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie ustawa o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów ustawy z 1991 r. o zakładach opieki (...)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

27.8.2007

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy III - VI (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). W działach tych uregulowano kwestie związane z pracownikami uczelni (m.in. ich wynagrodzenie (...)

Ustawa o kontroli skarbowej

Ustawa o kontroli skarbowej

9.8.2007

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 1991 r. Nr 100 poz. 442 ze zm.) określa organy kontrolne, ich uprawnienia, jak również przebieg samego postępowania kontrolnego. Tu także (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

11.7.2007

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi (...)

Państwowy zasób kadrowy

Państwowy zasób kadrowy

9.10.2006

Nowa ustawa o państwowym zasobie kadrowym ma na celu utworzenie państwowego zasobu kadrowego, w postaci zbioru kandydatów na wysokie stanowiska państwowe, którego celem jest stworzenie warunków do (...)

Wypłata jednorazowego odszkodowania żonie rencisty zmarłego z powodu choroby zawodowej - opinia prawna

Wypłata jednorazowego odszkodowania żonie rencisty zmarłego z powodu choroby zawodowej - opinia prawna

28.9.2006

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunki (...)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

21.9.2006

1 października br. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Ustawa ta reguluje zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń (...)

Jak będą wydawane zaświadczenia lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą?

Jak będą wydawane zaświadczenia lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą?

26.3.2006

29 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania (...)

Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

5.1.2006

Świadczenia należne pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy można podzielić na składniki konieczne, czyli wynagrodzenie podstawowe (płaca zasadnicza) oraz składniki (świadczenia) dodatkowe. Różnica (...)

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

5.1.2006

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2004 r. poświęca dużo uwagi pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy. Porada przedstawia zagadnienia zatrudnienia (...)

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek zagraniczny - opinia prawna

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek zagraniczny - opinia prawna

5.12.2005

Coraz więcej Polaków wykonuje pracę za granicą. W jakim przypadku pracownik powinien otrzymać dodatkowe świadczenie z tego tytułu? Jakiego wynagrodzenia może żądać pracownik zatrudniony w wojsku? (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne