Emeryt artykuły i zmiany w prawie (strona 4)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

10.9.2017

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można już złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku (...)

Wszystko gotowe na przywrócenie wieku emerytalnego

Wszystko gotowe na przywrócenie wieku emerytalnego

30.8.2017

Już 1 października wejdą w życie przepisy przywracające wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do sprawnej obsługi (...)

Wiek emerytalny nie podoba się Komisji Europejskiej...

Wiek emerytalny nie podoba się Komisji Europejskiej...

27.8.2017

Komisja Europejska prosi polskie władze o dialog w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jaki przywraca nowa ustawa emerytalna.

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

22.8.2017

Jak zatrudnić nianię i nie opłacać składek ZUS? Kiedy budżet państwa finansuje składki za nianię? Jak rozliczać składki? Jak opodatkowany jest dochód z tytułu sprawowania przez (...)

Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

2.6.2017

Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 (...)

Dla kogo renta rodzinna?

Dla kogo renta rodzinna?

27.5.2017

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która (...)

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

19.5.2017

Jeżeli dorabiasz do emerytury czy renty, to dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zawiesi albo zmniejszy Twoje świadczenie. Dotyczy to jedynie zarobków z działalności objętej obowiązkowymi (...)

Program Leki 75+ z korzyścią dla pacjentów

Program Leki 75+ z korzyścią dla pacjentów

19.4.2017

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów powstał w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące ilości zrealizowanych recept na leki w okresie poprzedzającym utworzenie tej listy. (...)

Ułatwienia w zeznaniach podatkowych także za 2016 r.

Ułatwienia w zeznaniach podatkowych także za 2016 r.

16.3.2017

Z dniem 15 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 528). (...)

Teraz całego PIT-a wypełni urząd, a nie podatnik

Teraz całego PIT-a wypełni urząd, a nie podatnik

10.3.2017

Od 15 marca 2017 r. składanie rocznych PIT-ów zostaje maksymalnie uproszczone. Wystarczy złożyć on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, (...)

Rosną emerytury i renty!

Rosną emerytury i renty!

2.3.2017

Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50% (...)

Czy emeryt musi rozliczyć PIT - PIT 2016

Czy emeryt musi rozliczyć PIT - PIT 2016

16.2.2017

Świadczenia emerytalne uzyskiwane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli z ZUS i KRUS, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób (...)

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

20.12.2016

W postępowaniu przed sądem cywilnym strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W artykule wskazemy kto może być pełnomocnikiem (...)

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

3.8.2016

Jeśli chcesz się dowiedzieć między innymi kiedy można wypowiedzieć stosunek najmu z powodu zwłoki z opłatami? Jak powinno być dokonane wypowiedzenie i kiedy skutkuje? A co jeśli lokator pomimo (...)

Mieszkanie z licytacji komorniczej – na co uważać?

Mieszkanie z licytacji komorniczej – na co uważać?

15.7.2016

Atrakcyjna cena mieszkań z licytacji komorniczych bardzo często jest elementem decydującym przy wyborze tej drogi kupna nieruchomości. Nierzadko jednak z niską ceną wiążą się niebezpieczeństwa, (...)

Poprawne rozliczenie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Poprawne rozliczenie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

29.1.2015

Z uwagi na ich socjalny charakter od środków wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przysługuje szereg zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób (...)

Emerytury i renty za granicą

Emerytury i renty za granicą

31.8.2014

Jeśli za krótko pracowałeś w Polsce, by dostać emeryturę lub rentę, ZUS doliczy ci okres ubezpieczenia za granicą w państwach objętych koordynacją. Jeśli za krótko pracowałeś (...)

Emerytura pod palmami?

Emerytura pod palmami?

13.6.2014

Chyba na fototapecie. Chcesz liczyć pieniądze na emeryturze? Licz na siebie.

Rewolucja w OFE - zmiany wchodzące w życie od kwietnia

Rewolucja w OFE - zmiany wchodzące w życie od kwietnia

1.4.2014

1 lutego 2014 roku weszła w życie zasadnicza część nowelizacji kilku ustaw związanych z aktualnym systemem emerytalnym. Na mocy powyższej ustawy od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 roku członek (...)

System emerytalny przed OFE

System emerytalny przed OFE

26.3.2014

Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwiązanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działający w Polsce do 1 stycznia 1999 roku (...)

Czym jest OFE i jak funkcjonował dotychczas

Czym jest OFE i jak funkcjonował dotychczas

24.3.2014

OFE czyli Otwarte Fundusze Emerytalne tworzą tzw. II filar emerytalny w Polsce. Wraz z wejściem w życie reformy systemu emerytalnego powołującego OFE (od początku 1999 roku) każda osoba, która (...)

Układy zbiorowe pracy

Układy zbiorowe pracy

26.2.2014

Układem zbiorowym pracy jest porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą a pracownikami, reprezentowanymi przez zakładową organizację związkową. Porozumienie to określa wzajemne prawa i obowiązki (...)

Miliard dla emerytów. Prezydent podpisał

Miliard dla emerytów. Prezydent podpisał

31.1.2014

Emerytów zmuszano do zwalniania się z pracy przynajmniej na jeden dzień, aby uzyskać prawo do emerytury. Teraz dostaną zaległe świadczenia.

PIT 2013. Emeryt i rencista muszą się rozliczać?

PIT 2013. Emeryt i rencista muszą się rozliczać?

22.12.2013

Niektórzy są z tego zwolnieni. Wypełniając roczne zeznanie podatkowe mogą jednak wiele zyskać.

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

5.7.2013

Polacy, jako obywatele kraju członkowskiego Unii Europejskiej, mogą uzyskać na terenie Unii Europejskiej oraz państw EFTA, co do zasady, bezpłatną pomoc lekarską. System ten obejmuje publiczną (...)

Kiedy nie trzeba się rozliczać?

Kiedy nie trzeba się rozliczać?

27.3.2013

Przyznali ci dodatek mieszkaniowy, odszkodowanie, zasiłek na dziecko czy pomoc z opieki społecznej? Sprawdź, czy w ogóle musisz składać PIT.

Emeryt nie dostanie dodatku pielęgnacyjnego?

Emeryt nie dostanie dodatku pielęgnacyjnego?

30.3.2012

Dodatek wynosi obecnie 190 złotych miesięcznie. Platforma Obywatelska planuje chce to zlikwidować.

Praca na emeryturze. Od dziś dorobisz więcej

Praca na emeryturze. Od dziś dorobisz więcej

29.2.2012

Dostaniesz również 71 złotych w ramach waloryzacji. Niezależnie od tego, ile wynosi twoje świadczenie.

Odbieranie emerytur niezgodne z konstytucją

Odbieranie emerytur niezgodne z konstytucją

28.2.2012

Urzędnicy zabierają świadczenia nawet po kilku latach. Tylko dlatego, że inaczej interpretują te same dokumenty. Narusza to zasady zaufania obywateli do państwa.

Emerytury do Trybunału. Prezydent złożył wniosek

Emerytury do Trybunału. Prezydent złożył wniosek

10.2.2012

Chodzi o sprawdzenie przepisów, na których najbardziej zyskują emeryci z najniższymi świadczeniami, a tracą z najwyższymi.

Zawieszanie emerytur do Trybunału Konstytucyjnego

Zawieszanie emerytur do Trybunału Konstytucyjnego

1.2.2012

Chodzi o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy, która uzależnia wypłatę emerytur od zwolnienia się z pracy.

Kwotowa waloryzacja emerytur. Każdy dostanie po 71 złotych

Kwotowa waloryzacja emerytur. Każdy dostanie po 71 złotych

26.1.2012

Bogaty emeryt straci na zmianach blisko 2 tys. zł w skali roku. Trybunał Konstytucyjny sprawdzi, czy nie łamie to prawa.

Masz emeryturę? Możesz stracić 160 zł

Masz emeryturę? Możesz stracić 160 zł

5.1.2012

O tyle rząd przytnie podwyżki dla najbogatszych seniorów. Wszystko po to, by dać najbiedniejszym po 44 zł więcej.

Zasiłek na żywność dla emerytów. Jak zdobyć?

Zasiłek na żywność dla emerytów. Jak zdobyć?

30.11.2011

Seniorzy w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej mogą ubiegać się o przyznanie różnego rodzaju świadczeń wypłacanych przez samorządy w ramach systemu pomocy społecznej.

Waloryzacja emerytur na nowych zasadach?

Waloryzacja emerytur na nowych zasadach?

23.11.2011

Teraz obowiązuje procentowa waloryzacja świadczeń z ZUS. Wskaźnik, od którego zależy rozmiar podwyżki, uwzględnia średnioroczną inflację oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac.

ZUS może zabrać emeryturę w każdym momencie

ZUS może zabrać emeryturę w każdym momencie

15.11.2011

Art. 114 ustawy emerytalnej pozwala mu cofnąć decyzję o przyznaniu emerytury lub renty, jeżeli okaże się, że nie było podstaw do ich wypłaty. Taki przepis istnieje od lipca 2004 roku.

Renta rodzinna zamiast emerytury

Renta rodzinna zamiast emerytury

2.11.2011

Jak podaje portal gazetaprawna.pl (2 listopada 2011) zachowane przez emerytów prawo do renty rodzinnej lub z tytułu niezdolności do pracy przyznane przed emeryturą będzie uprawniało do wypłaty tych (...)

Prezydent chce, by kobiety dłużej pracowały

Prezydent chce, by kobiety dłużej pracowały

26.10.2011

Bronisław Komorowski ma dwanaście pomysłów na reformę systemu emerytalnego. Jego doradcy podkreślają, że bez dodatkowych działań przyszłe emerytury będą bardzo niskie, bez różnicy, w jakiej (...)

Idzie do Sejmu i dostanie emeryturę

Idzie do Sejmu i dostanie emeryturę

14.10.2011

Emeryt z ZUS, który zostałby posłem, straciłby emeryturę. Inaczej jest z agentem Tomkiem. Dostanie i dietę posła, i emeryturę.

Kto będzie oceniał sędziów? Emeryci

Kto będzie oceniał sędziów? Emeryci

10.10.2011

Ustawa o ustroju sądów zakłada m.in. wprowadzenie systemu indywidualnych ocen pracy sędziów i prokuratorów. Będą to oceny opisowe dołączane do protokołu powizytacyjnego.

Do dziś wybierasz: pensja czy emerytura

Do dziś wybierasz: pensja czy emerytura

30.9.2011

Po 1 października ZUS rozpocznie zawieszanie emerytur. Co zrobić, by zachować świadczenie?

Chcesz udowodnić, że żyjesz? ZUS pomoże

Chcesz udowodnić, że żyjesz? ZUS pomoże

23.9.2011

Zainteresowany będzie mógł teraz dostać w każdym oddziale tzw. poświadczenie życia. Wcześniej były z tym problemy.

Emerytury będą zawieszane od października

Emerytury będą zawieszane od października

13.9.2011

50 tys. osób nie dostanie świadczeń, jeśli do końca września nie zrezygnuje z etatu. Wystarczy, że zwolnią się tylko na jeden dzień.

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

24.8.2011

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać (...)

Zmiany w emeryturach, zobacz czy cię dotyczą

Zmiany w emeryturach, zobacz czy cię dotyczą

4.8.2011

Nowe prawo pozwoli przeliczyć świadczenia w korzystniejszy sposób. Nie każdy jednak z niego skorzysta.

Najbogatsi emeryci mieszkają na górnym Śląsku

Najbogatsi emeryci mieszkają na górnym Śląsku

18.7.2011

Dostają średnio ponad 2,1 tys. zł brutto miesięcznie. To aż o 600 zł więcej niż na najbiedniejszym Podkarpaciu.

Rolników stać na opłacanie składek do NFZ

Rolników stać na opłacanie składek do NFZ

10.6.2011

- Teraz składki nie płacą rolnicy mający np. 100-hektarowe gospodarstwo, ale jest pobierana od emerytów i rencistów - zaznacza w rozmowie z Gazetą Prawną dr Bożena Karwat-Woźniak z Instytutu (...)

Nowe emerytury niższe nawet o połowę

Nowe emerytury niższe nawet o połowę

10.6.2011

Obecnie najniższe świadczenie z ZUS wynosi 635 zł na rękę. Pobiera je ponad 400 tys. emerytów i rencistów.

Sytuacja finansowa rolników coraz lepsza

Sytuacja finansowa rolników coraz lepsza

30.5.2011

W zeszłym roku miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym rolników wyniósł 1025 zł.

Emerytury z OFE wypłaci nam ZUS

Emerytury z OFE wypłaci nam ZUS

20.5.2011

Projekt z takim pomysłem zostanie przedstawiony w najbliższych dniach przez resort pracy.

1

2

3

4

5

6

...

8

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne