Ewidencja artykuły i zmiany w prawie (strona 5)

Jak prawidłowo wskazać nazwę przedsiębiorcy?

Jak prawidłowo wskazać nazwę przedsiębiorcy?

19.7.2006

Kanwą do napisania niniejszego artykułu stały się dwie historie. W obu historiach prawidłowe określenie nazwy kontrahenta grało główną rolę. W pierwszym przypadku sąd oddalił powództwo, gdyż (...)

Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

15.11.2005

Każdy, kto nie znajduje pracy w swojej profesji albo planujący zawodową przyszłość swojego dziecka powinien rozważyć ewentualność podjęcia się pracy w jednym z najmłodszych wolnych zawodów, (...)

Przychody pracownika z tytułu podróży służbowych i jazd lokalnych

Przychody pracownika z tytułu podróży służbowych i jazd lokalnych

2.10.2005

W niniejszym artykule omówimy konsekwencje podatkowe używania przez pracownika samochodu (w tym również niebędącego własnością pracodawcy) w celu odbycia podróży służbowej. Chodzi tu o przypadki (...)

Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

25.9.2005

23 sierpnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 lipca br. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie w zasadzie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, (...)

Czy w firmie można używać samochodu niebędącego środkiem trwałym?

Czy w firmie można używać samochodu niebędącego środkiem trwałym?

18.9.2005

Nabywając samochód do firmy nie zawsze mamy obowiązek zaliczania go do środków trwałych. Ponadto w pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo używa prywatne samochody właścicieli lub pracowników. (...)

Obowiązuje już powszechna taksacja nieruchomości

Obowiązuje już powszechna taksacja nieruchomości

1.8.2005

2 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Konieczność wydania takiego aktu pojawiła się wraz z zasadą, zgodnie z którą (...)

Informatyzacja ruszyła, czyli ustawa o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne

Informatyzacja ruszyła, czyli ustawa o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne

20.7.2005

Czy informatyzacja powinna obchodzić każdego Kowalskiego w naszym kraju? Tak. Przede wszystkim dlatego, iż z dniem 21 lipca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o informatyzacji właśnie. Jaki jest cel (...)

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

31.5.2005

Nowela kwietniowa ustawy VAT niesie szereg innych szczegółowych zmian, mających duże znaczenie w indywidualnych przypadkach. Wiele z nich poprawia i precyzuje dotychczasowe przepisy. Do ważniejszych (...)

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

14.3.2005

Osoba fizyczna, która zamierza założyć samodzielnie działalność gospodarczą ma do wyboru trzy formy prowadzenia takiej działalności. Może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą (...)

Obowiązek wpisu do ewidencji przedsiębiorców - opinia prawna

Obowiązek wpisu do ewidencji przedsiębiorców - opinia prawna

1.3.2005

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oczywiście także zamieszczono definicję przedsiębiorcy. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna (...)

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

1.2.2005

Nie jest tajemnicą, że z prowadzeniem przedsiębiorstwa związanych jest całe mnóstwo spraw dodatkowych załatwianych w różnych urzędach, których pozbycie się jest czasochłonne, niekiedy trudne (...)

Czas pracy po zmianach

Czas pracy po zmianach

8.12.2004

Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę plan pracy określający, kiedy praca winna być świadczona i jak długo trwa dzień roboczy i tydzień roboczy w danym zakładzie bądź dla określonej (...)

Jak prowadzić akta osobowe pracownika? (część II)

Jak prowadzić akta osobowe pracownika? (część II)

7.12.2004

W pierwszej części porady, dotyczącej dokumentacji pracowniczej, jaką pracodawca ma obowiązek prowadzić, angażując pracowników, opisane zostały akta osobowe obejmujące część A i B. (...)

Uzupełnij dane w ewidencji działalności gospodarczej - dopisz swój PESEL

Uzupełnij dane w ewidencji działalności gospodarczej - dopisz swój PESEL

6.12.2004

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych wprowadziła obowiązek uzupełnienia danych w prowadzonej działalności gospodarczej o (...)

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

25.10.2004

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.): „kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

12.10.2004

Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Porada zawiera informacje dotyczące (...)

Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

11.10.2004

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (tekst jednolity: (...)

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

16.7.2004

Jednym z podstawowych obowiązków podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji dla celów tego podatku. Wskazać należy dwie przyczyny wprowadzenia takiego obowiązku. Po pierwsze ewidencje są niezbędne (...)

1

2

3

4

5

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne