Karany artykuły i zmiany w prawie (strona 2)

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

17.10.2008

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst pierwotny: Dz. U. 1971 r. Nr 12 poz. 114)(tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 109 poz. 756). Wykroczenia należą do szeroko rozumianego prawa karnego. (...)

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela

24.9.2008

Karta Nauczyciela - tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm. Reguluje obowiązki i kwalifikacje nauczycieli, drogę awansu, kwestie nawiązania, rozwiązania i zmiany stosunku pracy, (...)

Co może być przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Co może być przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

1.9.2008

Zgodnie z art. 44 Kodeksu Pracy możliwe jest wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę do Sądu Pracy, w przypadku, gdy pracownik uważa, iż jest to wypowiedzenie (...)

Kiedy ma być karane znieważenie funkcjonariusza publicznego?

Kiedy ma być karane znieważenie funkcjonariusza publicznego?

29.3.2008

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. (...)

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

28.3.2008

Z dniem z dniem 1 lutego 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Nowa regulacja wprowadza do Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania (...)

Nie tylko lekarze sądowi mogą usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Nie tylko lekarze sądowi mogą usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

28.3.2008

Nowelizacja, która weszła w życie z dniem ogłoszenia - 26 marca 2008 r., stanowi, iż w okresie do dnia 31 grudnia 2008 r. lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy o lekarzu sądowym jest również inny (...)

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

6.12.2007

Często nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń, jakie czyhają na nas w czasie podróży za granicę - do pracy bądź po prostu na wycieczkę. Może to być np. niestabilna sytuacja w niektórych regionach (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

3.11.2007

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie (...)

Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

31.10.2007

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w Tytule VII i VIII zawiera przepisy dotyczące postępowania toczącego się przez Urzędem Patentowym trybie postępowania spornego oraz (...)

Ustawa o kontroli skarbowej

Ustawa o kontroli skarbowej

9.8.2007

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 1991 r. Nr 100 poz. 442 ze zm.) określa organy kontrolne, ich uprawnienia, jak również przebieg samego postępowania kontrolnego. Tu także (...)

Mniej represyjna odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?

Mniej represyjna odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?

1.8.2007

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który jest obecnie przedmiotem prac komisji sejmowych, dotyczy ograniczenia (...)

Zaostrzenie kar i pomoc pokrzywdzonym w proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego

Zaostrzenie kar i pomoc pokrzywdzonym w proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego

31.5.2007

Sejm zajął się projektem zmian w Kodeksie karnym. Przewiduje on m.in. zaostrzenie odpowiedzialności karnej za najcięższe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz z użyciem przemocy oraz rozszerzenie (...)

Lekarz sądowy - skuteczny oręż w walce z przewlekającymi sprawy sądowe

Lekarz sądowy - skuteczny oręż w walce z przewlekającymi sprawy sądowe

25.5.2007

9 maja 2007 r. Sejm uchwalił ustawę o lekarzu sądowym. Ustawa wprowadza do Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania karnego instytucję lekarza sądowego. Będzie on jedynym podmiotem (...)

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

2.1.2007

Z dniem 1 stycznia 2007 roku wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ustawa ta określa zasady: wykonywania działalności gospodarczej w zakresie (...)

Projekt ustawy o tłumaczach publicznych

Projekt ustawy o tłumaczach publicznych

5.1.2006

Przedstawienie projektu ustawy o tłumaczach publicznych. Opisano warunki, jakie musi spełniać tłumacz, aby uzyskać status tłumacza publicznego oraz zasady wykonywania tego zawodu.

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

21.1.2005

Protokół kontroli inspektor sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia (...)

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

9.12.2004

Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom związanym z rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne