Małoletni artykuły i zmiany w prawie (strona 2)

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie

18.4.2017

Orzekając rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, (...)

Większa ochrona małoletnich

Większa ochrona małoletnich

25.3.2017

Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci wkrótce staną się faktem. Parlamentarzyści nie mieli wątpliwości, (...)

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak liczy się termin zasiedzenia?

20.3.2017

Bieg terminu zasiedzenia rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło objęcie nieruchomości w posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia. Długość terminów zasiedzenia nie może (...)

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

20.3.2017

Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Jest to jedyna przesłanka warunkująca możliwość takiego sądowego ograniczenia (...)

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

26.9.2016

Władza rodzicielska obejmuje również zobowiązanie rodziców do zarządu majątkiem dziecka. Są oni zobowiązani sprawować zarząd z należytą starannością. Niektórych czynności (...)

NIK i RPD wspólnie zajmą sie nieprawidłowościami w instytucjonalnej pieczy zastępczej

NIK i RPD wspólnie zajmą sie nieprawidłowościami w instytucjonalnej pieczy zastępczej

12.8.2015

Najwyższa Izba Kontroli i Rzecznik Praw Dziecka łączą siły, by skuteczniej chronić dzieci przed złym traktowaniem, wyzyskiem i demoralizacją. Porozumienie w tej sprawie podpisali w siedzibie Izby (...)

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

9.4.2015

W postępowaniu przed sądem możesz i musisz zarazem często przytaczać dowody na swoje twierdzenia. I nie ma tu znaczenia, czy jest to postępowanie procesowe (spierasz się o zapłatę z jakiegoś (...)

Jak rozliczyć niepełnoletnie dziecko? PIT 2014

Jak rozliczyć niepełnoletnie dziecko? PIT 2014

2.3.2015

Nawet szesnastolatek musi mieć własny PIT. Wystarczy, że dostanie stypendium lub podpisze umowę o dzieło.

Jak założyć stowarzyszenie? - koszty i formalności

Jak założyć stowarzyszenie? - koszty i formalności

30.7.2014

Prawo definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Dobrowolność polega na swobodzie tworzenia stowarzyszeń, swobodzie przystąpienia do już istniejącego (...)

Przyjazne przesłuchiwanie dzieci - nowe regulacje

Przyjazne przesłuchiwanie dzieci - nowe regulacje

9.6.2014

Jednym z priorytetów jest podejmowanie działań zmierzających do objęcia szczególną ochroną dzieci, które jako ofiary, względnie świadkowie przestępstw, są wyjątkowo narażone na skutki wtórnej (...)

Ofiary pedofilów pod większą ochroną

Ofiary pedofilów pod większą ochroną

27.5.2014

Wydłużenie okresów przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz szerszą ochronę prawną małoletnich ofiar takich czynów przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła (...)

Senat wprowadził poprawki do noweli ustawy o ochronie dzieci

Senat wprowadził poprawki do noweli ustawy o ochronie dzieci

21.3.2014

Nowelizacja wdraża regulacje europejskie, które mają za zadanie chronić dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym.

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

15.2.2014

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, (...)

Kiedy władza rodzicielska ustaje?

Kiedy władza rodzicielska ustaje?

13.1.2014

Przyczyny ustania władzy rodzicielskiej podzielić można na 3 grupy: ustanie z przyczyny naturalnej, ustanie z mocy prawa oraz ustanie na podstawie orzeczenia sądu. Zgodnie z artykułem 92 kodeksu rodzinnego (...)

Postępowanie w sprawie nieletnich - zmiany w 2014 roku

Postępowanie w sprawie nieletnich - zmiany w 2014 roku

10.12.2013

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ma na celu dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy (...)

Wymiana dowodu osobistego

Wymiana dowodu osobistego

31.5.2013

Dowód osobisty należy wymienić na nowy, gdy zmieniły się dane na nim uwzględnione (np. nazwisko po ślubie) lub też skończyła się data ważności starego dokumentu. Więcej szczegółów (...)

Drogie prezenty komunijne trzeba zgłosić fiskusowi

Drogie prezenty komunijne trzeba zgłosić fiskusowi

24.5.2013

Jeżeli prezent komunijny przekracza określoną w ustawie wartość, to podlega on opodatkowaniu - ostrzegają eksperci.

Kiedy potrzebny jest wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa?

Kiedy potrzebny jest wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa?

13.5.2013

Niektóre przestępstwa ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Są to tzw. przestępstwa wnioskowe. Wniosek o ściganie należy złożyć do organu ścigania. Po złożeniu wniosku postępowanie (...)

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

6.5.2013

O ile umowa spółki z o.o. nie przewiduje ograniczeń w przedmiocie wstąpienia spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, małoletni spadkobierca, nawet nie posiadający zdolności (...)

Zmiany w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców

Zmiany w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców

4.2.2013

Przestrzegania praw cudzoziemców w ośrodkach ministerstwo sprawdza sytuację dzieci tam przebywających, w tym dostęp do edukacji, czy kontakt cudzoziemców z bliskimi.

Rewolucyjne zmiany w ośrodkach dla cudzoziemców

Rewolucyjne zmiany w ośrodkach dla cudzoziemców

25.1.2013

Dzieci do 15 roku życia, a nie do 13, tak jak wcześniej zakładał projekt ustawy o cudzoziemcach, nie będą umieszczane w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.

Zachowek

Zachowek

10.1.2013

Sytuacja faktyczna: Mój mąż będzie miał dziecko z inną kobietą. Nie chcemy, aby to dziecko nosiło jego nazwisko. Czy jest to możliwe i jakie będą konsekwencje takiego zachowania? Jakie prawa (...)

Spadek

Spadek

10.1.2013

Sytuacja faktyczna: Rok temu zmarła moja teściowa pozostawiając po sobie długi. Moja żona, jej rodzeństwo i mój teść odrzucili spadek notarialnie. Otrzymaliśmy także z sądu zgodę na odrzucenie (...)

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

17.12.2012

Co w sytuacji kiedy mieszkanie zamieszkane jest przez lokatorów np. bezrobotną rodzinę? Czy konieczne jest im zapewnienie lokalu zastępczego i czy to obowiązek nowego właściciela mieszkania? Jak (...)

Kodeks karny czekają istotne zmiany. Gowin ma projekt

Kodeks karny czekają istotne zmiany. Gowin ma projekt

15.11.2012

W najbliższym czasie dokument trafi do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Istotne zmiany w zakresie regulacji nabycia obywatelstwa polskiego poprzez uznanie

Istotne zmiany w zakresie regulacji nabycia obywatelstwa polskiego poprzez uznanie

5.11.2012

W sierpniu weszły w życie nowe przepisy, które w sposób znaczący rozszerzają możliwości nabywania przez cudzoziemców zamieszkałych w Polsce obywatelstwa polskiego w trybie uznania za obywatela (...)

Dzieci będą bezpieczniejsze. Rząd zajął się pedofilami

Dzieci będą bezpieczniejsze. Rząd zajął się pedofilami

12.9.2012

Do 18 lat wzrośnie granica wieku, do której małoletni będą chronieni przed przestępstwami pornografii dziecięcej.

Mieszkanie z licytacji – problem z byłymi właścicielami

Mieszkanie z licytacji – problem z byłymi właścicielami

3.8.2012

Jako, że zlicytowanie mieszkania najczęściej odbywa się wbrew woli jego właścicieli, także w późniejszym czasie nabywca może trafić na opór lokatorów. Zazwyczaj bowiem mieszkańcy (...)

Gwałt bez przedawnienia? Chcą zmian do ustawy

Gwałt bez przedawnienia? Chcą zmian do ustawy

24.7.2012

Przedawnienie takich czynów jak gwałt, pedofilia i kazirodztwo, których ofiarami były dzieci poniżej 15 roku życia powinno zostać zniesione.

Paszport dla dziecka ważny jeszcze dłużej

Paszport dla dziecka ważny jeszcze dłużej

17.7.2012

Aktualnie wszystkim dzieciom do 5 roku życia wydawane są paszporty tymczasowe z rocznym terminem ważności.

PIT 2010: jak rozliczać dochody dzieci?

PIT 2010: jak rozliczać dochody dzieci?

15.3.2011

Rodzice doliczają je do własnych i wykazują we wspólnym zeznaniu PIT-36. Od tej reguły są jednak wyjątki.

Dwa lata więzienia za oglądanie pornografii

Dwa lata więzienia za oglądanie pornografii

13.12.2010

Taka kara będzie groziła tym, którzy oglądają widowiska pornograficzne z udziałem małoletnich.

Kto to jest honorowy dawca krwi?

Kto to jest honorowy dawca krwi?

3.11.2010

Nawet pobieranie krwi jest objęte regulacją prawną. Trudno się temu dziwić, jest to - jakby nie było - \"płyn\" bezcenny, jakże często ratujący ludzkie życie. Dlatego też same przepisy stanowią, (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

15.9.2010

Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Jest to jedyna przewidziana w ustawie droga rozwiązania (...)

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

25.5.2010

Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni i linii. Charakterystyka (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

11.5.2010

Obowiązek alimentacyjny - sam fakt jego istnienia - usankcjonowany jest przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Akt ten w art. 128 stanowi, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w (...)

Dochody małoletniego trzeba uwzględnić w PIT

Dochody małoletniego trzeba uwzględnić w PIT

19.3.2010

Jeżeli rodzice mogą dysponować dochodami małoletnich dzieci, to muszą je doliczyć do własnych i wpisać w PIT-36 - informuje Rzeczpospolita.

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

25.8.2009

Od niedawna obowiązują zmiany w prowadzone ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dowiedz (...)

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

29.5.2009

Niejednokrotnie jest tak, że spadkodawca część swojego majątku, niekiedy dość wartościowe składniki, rozdysponuje jeszcze przed śmiercią. W ten sposób majątek przechodzący na spadkobierców (...)

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

10.4.2009

Jedyną spadkobierczynią zmarłego jest jego małoletnia córka. Zmarły był wspólnikiem w spółce cywilnej prowadzącej aptekę. Umowa spółki mówiła o tym, iż w wypadku śmierci wspólnika spadkobierca (...)

Jak uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych? - opinia prawna

Jak uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych? - opinia prawna

13.3.2009

Zgodnie bowiem z art. 10 kodeksu cywilnego, człowiek (osoba fizyczna) osiąga pełnoletność z mocy samego prawa z chwilą, a ściśle rzecz ujmując, z dniem ukończenia osiemnastego roku życia. Klarowne (...)

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

20.2.2009

Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne