Osoba artykuły i zmiany w prawie (strona 51)

Kodeks Karny - Część Wojskowa, Rozdziały XXXVIII-XLIV

Kodeks Karny - Część Wojskowa, Rozdziały XXXVIII-XLIV

30.12.2008

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. KODEKS KARNY - Część Wojskowa, (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zmianami) jest szczególnym działem prawa karnego, dostosowanym do potrzeb służby wojskowej. Część (...)

Ważna zmiana w zasadach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Ważna zmiana w zasadach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

29.12.2008

Zgodnie z treścią podpisanego przez Ministra Infrastruktury w dniu 19 grudnia 2008 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, (...)

Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

19.12.2008

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. KODEKS KARNY - Część Szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zmianami) dotyczy przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących (...)

Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XVI-XXVII

Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XVI-XXVII

19.12.2008

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. KODEKS KARNY - Część Szczególna, Rozdziały XVI-XXVII (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zmianami) zawiera przepisy dotyczące przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości (...)

Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

19.12.2008

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. KODEKS KARNY - Część Ogólna, Rozdziały I-XV (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm.) zawiera przepisy określające zasady odpowiedzialności karnej, formy popełnienia (...)

Związek nauczyciela z uczniem - opinia prawna

Związek nauczyciela z uczniem - opinia prawna

19.12.2008

Czy związek nauczyciela z pełnoletnim uczniem jest karalny? Czy grozi za takie postępowanie inna sankcja? Reasumując, z punktu widzenia prawa karnego takie postępowanie nie jest karalne, ale może (...)

Propozycje zmian w systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Propozycje zmian w systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

17.12.2008

Rządowy projekt zakłada zmianę trybu negocjacji wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w części uzależnionej od realnego wzrostu płac. Ponadto zaproponowano, aby osoby prowadzące niepubliczną (...)

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

17.12.2008

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy oraz do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek, stosownie do swych (...)

Łatwiej o zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

Łatwiej o zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

16.12.2008

Dzięki nowelizacji przepisów od początku 2009 roku, zamiast jednego, sześć miesięcy będą miały osoby nabywające rzeczy lub prawa majątkowe, do zgłoszenia tego faktu właściwemu naczelnikowi (...)

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

15.12.2008

Zgodnie z art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może (...)

Zmiany dotyczące refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych

Zmiany dotyczące refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych

11.12.2008

11 grudnia 2008 r. wchodzą w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie zmieniające wprowadza ułatwienia w zakresie (...)

Liberalizacja w premiach gwarancyjnych

Liberalizacja w premiach gwarancyjnych

10.12.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych jest (...)

Zawodowa służba wojskowa

Zawodowa służba wojskowa

9.12.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw, który jest teraz w Sejmie, przewiduje m.in., że osoby z podwójnym obywatelstwem będą (...)

Zamiast meldunku - zgłoszenie miejsca zamieszkania?

Zamiast meldunku - zgłoszenie miejsca zamieszkania?

5.12.2008

Rządowy projekt nowej ustawy o ewidencji ludności dotyczy zniesienia obowiązku meldunkowego, co stanowi z jednej strony wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zaś z drugiej strony jest początkiem (...)

Ważne zmiany w prawie karnym

Ważne zmiany w prawie karnym

2.12.2008

Rządowy projekt ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks skarbowy oraz niektórych innych ustaw stanowi zapowiadany od roku pakiet najpilniejszych (...)

Współspadkobiercy współwłaścicielami, czyli na czym polega wspólność majątku spadkowego

Współspadkobiercy współwłaścicielami, czyli na czym polega wspólność majątku spadkowego

1.12.2008

Z reguły do dziedziczenia dochodzi więcej niż jedna osoba. W sytuacji gdy do spadku dojdzie więcej niż jeden spadkobierca powstaje między nimi wspólność praw i obowiązków spadkowych. (...)

Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

27.11.2008

Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 4, poz. 27 ze zmianami) reguluje problematykę związaną z urządzaniem gier losowych i zakładów wzajemnych, (...)

Aktywizacja zawodowa zwłaszcza osób starszych...

Aktywizacja zawodowa zwłaszcza osób starszych...

25.11.2008

Zwiększenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania urzędów pracy poprzez większą różnorodność oferowanych przez nie form pomocy, modyfikacja systemu wypłat zasiłków, wsparcie (...)

Kto jest zwolniony z postępowania nostryfikacyjnego zagranicznych dyplomów ukończenia studiów wyższych?

Kto jest zwolniony z postępowania nostryfikacyjnego zagranicznych dyplomów ukończenia studiów wyższych?

24.11.2008

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z mocą od 22 listopada 2008 r., zmienił rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Co przewidują (...)

1

...

49

50

51

52

53

...

80

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne