Oszczędności artykuły i zmiany w prawie (strona 11)

Kto może udzielić gwarancji lub poręczenia za zobowiązania podatkowe?

Kto może udzielić gwarancji lub poręczenia za zobowiązania podatkowe?

5.9.2005

Rozporządzenie Mninistra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania (...)

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

4.9.2005

1 września br. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 30 czerwca o zmianie ustawy Ordynacja. Przepisy o deklaracjach elektronicznych wchodzą w życie 16 sierpnia br. Chcesz dowiedzieć się (...)

Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

22.8.2005

Nikt nie lubi wydawać pieniędzy bez powodu. A jeżeli już zmuszeni jesteśmy uszczuplić swoje oszczędności, chcielibyśmy widzieć efekty dokonanej inwestycji. Niechętnie korzystamy z usług sądów, (...)

Czy wiesz na czym polega termomodernizacja, którą planuje Twoja spółdzielnia (wspólnota)?

Czy wiesz na czym polega termomodernizacja, którą planuje Twoja spółdzielnia (wspólnota)?

30.6.2005

Termomodernizacja to pojęcie, które funkcjonuje nie tylko w polskim prawie i praktyce oszczędnościowej. Nawet w Official Journal of the European Union opublikowano dyrektywę 2004/8/EC o promocji (...)

Bankowy gigant

Bankowy gigant

13.6.2005

Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

22.3.2005

Na początku konieczne jest ustalenie tytułu prawnego przekazania na Pani rzecz określonej kwoty przez rodziców (darowizna, pożyczka). Nie jest bowiem możliwe „uznanie” darowizny za pożyczkę, (...)

Opodatkowanie darowizny przeznaczonej na cele mieszkaniowe - opinia prawna

Opodatkowanie darowizny przeznaczonej na cele mieszkaniowe - opinia prawna

7.3.2005

Deklaracja w sprawie podatku od spadków i darowizn powinna zostać złożona przez podatnika w terminie 1 miesiąca od powstania obowiązku podatkowego, czyli w praktyce od spełnienia świadczenia, jako (...)

Zasady ogólne prawa bankowego

Zasady ogólne prawa bankowego

4.2.2005

Przepisy dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zostały zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ten akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki banków, a także uprawnienia i obowiązki klientów (...)

Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

3.2.2005

Wyjawienie majątku ma charakter pomocniczego środka egzekucji. Z cała pewnością nie prowadzi ono bezpośrednio do zaspokojenia wierzyciela. Posiada jednak inną cechę będącą w egzekucji sporą (...)

Ulga odsetkowa, ale nie za gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku – opinia prawna

Ulga odsetkowa, ale nie za gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku – opinia prawna

17.1.2005

W dniu 1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( w skrócie: UPDOF) (Dz. U. z 2001r., nr 74, poz. 784), w której (...)

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

17.1.2005

Kasa mieszkaniowa to jeden ze sposobów uzyskania środków pieniężnych na planowaną inwestycję mieszkaniową. Kasa Mieszkaniowa jest działalnością banku, polegającą na prowadzeniu rachunków (...)

Jak bank z zagranicy ściąga należności z obywatela RP - opinia prawna

Jak bank z zagranicy ściąga należności z obywatela RP - opinia prawna

6.1.2005

Polskę i Stany Zjednoczone nie wiąże żadna umowa międzynarodowa, której przedmiotem byłaby jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych. Polska podpisała Konwencję z Lugano (...)

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

5.11.2004

Rachunek bankowy, a właściwie środki pieniężne na nim zgromadzone, są oczywiście oprocentowane. Oprocentowanie dokonywane jest według stopy stałej lub zmiennej. W jakiej wysokości – to (...)

Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje rachunków bankowych

5.11.2004

Ustawa prawo bankowe wskazuje, jakie rodzaje rachunków bankowych mogą być prowadzone przez banki. Pomimo, iż wszystkie typy należą do tej samej „rodziny” rachunków bankowych, różnią (...)

Czy obywatel polski odpowiada za kredyt zaciągnięty za granicą? - opinia prawna

Czy obywatel polski odpowiada za kredyt zaciągnięty za granicą? - opinia prawna

14.7.2004

Często zdarza się, że obywatele polscy zaciągają za granica zobowiązania, których nie wykonują. Wierzyciele nie rzadko podejmują się próby dochodzenia swoich roszczeń wobec dłużników zamieszkałych (...)

Prawo bankowe

Prawo bankowe

14.6.2004

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

1

...

7

8

9

10

11

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne