Podatek artykuły i zmiany w prawie (strona 71)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

18.10.2004

Opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

18.10.2004

Opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

18.10.2004

Od dnia 01.01.2003 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła na potrzeby rozliczeń podatkowych nowe rozumienie definicji pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

12.10.2004

Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Porada zawiera informacje dotyczące (...)

Obowiązek podatkowy cudzoziemca na terenie RP - opinia prawna

Obowiązek podatkowy cudzoziemca na terenie RP - opinia prawna

8.10.2004

Zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, które osiągają dochody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z tytułu przeniesienia praw autorskich) określa art. 41 ustawy pdof. (...)

Rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

5.10.2004

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych (...)

Jakie wydatki zarządu spółki z o. o. są kosztami uzyskania przychodu – opinia prawna

Jakie wydatki zarządu spółki z o. o. są kosztami uzyskania przychodu – opinia prawna

16.9.2004

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych statuuje obowiązek podatkowy m.in. spółek kapitałowych (spółkę z ograniczoną odpowiedzialności i spółkę akcyjną)od dochodów uzyskanych przez (...)

Metoda kasowa a terminy odliczeń

Metoda kasowa a terminy odliczeń

16.7.2004

Metoda kasowa jest szczególnym sposobem rozliczania się małych podatników, który polega na tym, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności (nie później (...)

Termin odliczenia podatku VAT

Termin odliczenia podatku VAT

16.7.2004

Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest fundamentalnym prawem każdego podatnika. W praktyce podatnicy mają jednak bardzo często wątpliwości, kiedy mogą z prawa tego skorzystać. W związku z (...)

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

16.7.2004

Jednym z podstawowych obowiązków podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji dla celów tego podatku. Wskazać należy dwie przyczyny wprowadzenia takiego obowiązku. Po pierwsze ewidencje są niezbędne (...)

Odliczanie częściowe podatku VAT

Odliczanie częściowe podatku VAT

16.7.2004

Prawo do częściowego tylko odliczenia podatku stanowi konsekwencję zasady, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (czy prościej - prawo do odliczenia podatku naliczonego) (...)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

16.7.2004

Treść aktu prawnego, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

VAT od wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej równowartość 10.000 EUR – opinia prawna

VAT od wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej równowartość 10.000 EUR – opinia prawna

8.6.2004

Od 1 maja 2004 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy podatnikami podatku VAT są osoby prawne, (...)

Metoda kasowa - sposób rozliczania podatku VAT dla małych podatników

Metoda kasowa - sposób rozliczania podatku VAT dla małych podatników

3.6.2004

Metoda kasowa jest szczególnym, dostępnym dla niektórych podatników, sposobem rozliczania podatku VAT. Jej istotą jest odmienny sposób powstawania obowiązku podatkowego - o ile w przypadku zasad (...)

Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej

Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej

27.11.2003

Dochód ustalany z likwidacji działalności gospodarczej jest ustalany i opodatkowywany na szczególnych zasadach.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

27.11.2003

Dochód powstały w przypadku połączenia lub podziału spółek ustala się w sposób szczególny. Jeżeli przy połączeniu lub podziale spółek udziałowcy (akcjonariusze) danej spółki otrzymują (...)

Zasady przyznawania zasiłku wychowawczego - stan prawny na dzień 21 sierpnia 2002 r.

Zasady przyznawania zasiłku wychowawczego - stan prawny na dzień 21 sierpnia 2002 r.

15.10.2003

Od kilku lat w Polsce zauważa się ujemny przyrost naturalny. Dzisiejsze czasy nie sprzyjają poświęcania czasu pracy opiece nad dzieckiem, gdyż oznacza to utratę ważnego zarobku. System opieki społecznej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne