Powiatowy urząd pracy artykuły i zmiany w prawie (strona 2)

Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

26.1.2008

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło informację zawierającą wskazówki odnośnie problemów związanych ze statusem bezrobotnego uczestnika zajęć w centrum integracji (...)

Jak zatrudnieni u pracodawcy zagranicznego za granicą poza UE i EOG mogą opłacać składki na Fundusz Pracy?

Jak zatrudnieni u pracodawcy zagranicznego za granicą poza UE i EOG mogą opłacać składki na Fundusz Pracy?

19.11.2006

18 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie (...)

Zmiany w rejestracji bezrobotnych

Zmiany w rejestracji bezrobotnych

31.10.2005

Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy zostało wydane w celu wykonania (...)

Nowości w świadczeniach dla bezrobotnych

Nowości w świadczeniach dla bezrobotnych

31.10.2005

W celu wykonania przepisów ostatniej nowelizacji do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister Gospodarki i Pracy wprowadził zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowego (...)

Zmiany w promocji zatrudnienia i nowa ulga podatkowa

Zmiany w promocji zatrudnienia i nowa ulga podatkowa

18.9.2005

Ustawa z 28 lipca br. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma za zadanie m.in. zalegalizować zatrudnianie w gospodarstwach (...)

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

7.4.2005

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353 z późniejszymi zmianami) – zwana (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

9.3.2005

Co do zasady w okresie choroby pracownik może liczyć najpierw na wynagrodzenie chorobowe (33 dni), następnie na zasiłek chorobowy (182 dni). Jednak może się zdarzyć, iż pomimo tego, iż wszystko (...)

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia i terminy zgłoszeń

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia i terminy zgłoszeń

27.1.2005

W przypadku ubezpieczeń społecznych obowiązek zgłoszenia osoby, która podlega ubezpieczeniu obowiązkowo powstaje z mocy prawa, tzn. nie zależy od tego, czy ktoś chce, czy nie chce być ubezpieczonym. (...)

Podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu

Podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu

27.1.2005

W przypadku ubezpieczenia wypadkowego, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa jedynie podmioty, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Ustawa nie przewiduje dodatkowo (...)

Zasady finansowania składki na ubezpieczenie wypadkowe

Zasady finansowania składki na ubezpieczenie wypadkowe

27.1.2005

Ubezpieczenie wypadkowe jest ujednym z rodzajów ubezpieczenia społecznego. Jako jedyne, ubezpieczenie to możliwe jest tylko i wyłącznie na zasadzie obligatoryjności. Nie można zostać objętym ubezpieczeniem (...)

Jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne? Wiesz, kiedy możesz zostać ukarany?

Jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne? Wiesz, kiedy możesz zostać ukarany?

21.1.2005

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje odpowiedzialność karną płatnika składek za nieprzestrzeganie jej przepisów. Jaka kara przewidziana jest dla osoby, która popełnia (...)

Czy wiesz, jakie masz obowiązki z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu?

Czy wiesz, jakie masz obowiązki z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu?

21.1.2005

Podlegasz obowiązkowo, czy też dobrowolnie ubezpieczeniu społecznemu? Czy znasz swoje obowiązki względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Ubezpieczony ma prawo odwołać się od danej decyzji ZUS (...)

Kto obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym?

Kto obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym?

21.1.2005

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa podmioty, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo. W ten sposób ustawodawca pragnie zapewnić tym osobom (...)

Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

11.1.2005

Zakres osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak wskazuje sama nazwa ustawy, jest powszechny. Tylko bowiem dzięki powszechności ubezpieczeń możliwe jest osiągnięcie celów (...)

Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

22.12.2004

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia (...)

Jak otrzymać refundację kosztów szkolenia pracowników?

Jak otrzymać refundację kosztów szkolenia pracowników?

9.12.2004

Od 8 grudnia obowiązują już szczegółowe zasady refundacji kosztów szkoleń pracowników. Czy wiesz jakiego rodzaju szkolenia są refundowane? Czy wiesz do kogo się udać z wnioskiem (...)

Czym są instytucje rynku pracy, czyli jak państwo pomaga bezrobotnym?

Czym są instytucje rynku pracy, czyli jak państwo pomaga bezrobotnym?

9.12.2004

Pomoc bezrobotnym ewoluowała, nie jest to już tylko ewentualna wypłata świadczenia w wysokości, co tu dużo ukrywać, niezadowalającej. Ustawa o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy, (...)

Rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

5.10.2004

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych (...)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

16.7.2004

Treść aktu prawnego, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

28.6.2004

Zasady dotyczące zwolnień zbiorowych stosuje się również w razie indywidualnego rozwiązywania umów o pracę z przyczyn uzasadniających zwolnienia grupowe, m.in. z przyczyn ekonomicznych. (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne