Przestępstwo artykuły i zmiany w prawie (strona 23)

Kto może prowadzić kantor wymiany walut?

Kto może prowadzić kantor wymiany walut?

19.11.2004

Poprzez działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe rozumie się działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie zezwolenia, polegającą na kupnie i sprzedaży (...)

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

17.11.2004

Niniejsza porada ma na celu wyjaśnienie, co to jest organizacja pożytku publicznego, jak można uzyskać status takiej organizacji oraz opisuje przywileje i obowiązki tych podmiotów w świetle (...)

Chcesz prowadzić stację benzynową, zobacz jak uzyskać koncesję na obrót paliwami

Chcesz prowadzić stację benzynową, zobacz jak uzyskać koncesję na obrót paliwami

17.11.2004

Co do zasady, obrót paliwami ciekłymi jest koncesjonowany (podlega koncesjonowaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Zatem czy na wszystkie paliwa, obrót nimi, jest potrzebna (...)

Kiedy tajemnica bankowa może być uchylona?

Kiedy tajemnica bankowa może być uchylona?

9.11.2004

Obowiązek banków zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych o klientach w trakcie dokonywania czynności bankowych może być w pewnych sytuacjach wyłączony. Powinny to być sytuacje nadzwyczajne (...)

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

29.10.2004

Stosownie do art. 100 § 2 pkt 4 oraz 5 kodeksu pracy, do obowiązków pracowniczych należy m.in. "zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę" oraz (...)

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

25.10.2004

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.): „kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie (...)

Problem wystawienia przez spółkę z o.o. faktur VAT podmiotom nieistniejącym – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku od towarów i usług)

Problem wystawienia przez spółkę z o.o. faktur VAT podmiotom nieistniejącym – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku od towarów i usług)

25.10.2004

Opinia oparta na starej ustawie o podatku od towarów i usług. Nowa ustawa została uchwalona 11 marca 2004 r.

Rozporządzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości

Rozporządzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości

16.9.2004

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości (Dz. U. 1998 r., Nr 55, poz. (...)

Prawo o postępowaniu układowym

Prawo o postępowaniu układowym

16.9.2004

Dz.U. z 1934 r. Nr 93, poz. 836 ze zmianami wynikającymi z Dz. U. z 1950 r. Nr 38, poz. 349; z 1990 r. Nr 55, poz. 320; z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189; z 1997 r. Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. (...)

Prawo bankowe

Prawo bankowe

14.6.2004

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Skutki upadłości co do osoby upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki upadłości co do osoby upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

16.12.2003

Za moment ogłoszenia upadłości uznaje się moment wydania postanowienia uwzględniającego wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowienie to wydaje sąd I instancji i jest ono momentem ogłoszenia (...)

Kiedy upadły może zawrzeć układ w toku postępowania upadłościowego? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Kiedy upadły może zawrzeć układ w toku postępowania upadłościowego? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

16.12.2003

Upadły może zawrzeć układ z wierzycielami po ustaleniu przez sędziego - komisarza listy wierzytelności. Układ w postępowaniu upadłościowym może być jednak zawarty tylko z wierzycielami nieuprzywilejowanymi.

Uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

16.12.2003

Raz zawarty układ w postępowaniu upadłościowym powinien zostać wykonany. Jednakże z uwagi na pewne zachowania upadłego, układ ten może zostać po jego zatwierdzeniu uchylony. Uchylenia układu (...)

Uchylenie układu w postępowaniu układowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Uchylenie układu w postępowaniu układowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

16.12.2003

Prawo układowe przewiduje (przypomnijmy, że zaledwie do 1 października 2003 r.) możliwość uchylenia układu zawartego już w postępowaniu układowym. Wydaje się to w pełni uzasadnione, gdyż nie (...)

1

...

19

20

21

22

23

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne