Przewóz artykuły i zmiany w prawie (strona 3)

VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

22.1.2009

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY - Księga trzecia. Zobowiązania część szczegółowa (umowa pożyczki, rachunku bankowego, zlecenia, agencyjna, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia; (...)

Obowiązek elektronicznego przesyłania zgłoszenia TIR do systemu NCTS organów celnych

Obowiązek elektronicznego przesyłania zgłoszenia TIR do systemu NCTS organów celnych

12.12.2008

Od dnia 1 stycznia 2009 r. na całym obszarze Unii Europejskiej wszystkie operacje tranzytowe TIR będą obowiązkowo realizowane we wspólnotowym systemie informatycznym NCTS. Oznaczać to będzie dla (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

3.11.2007

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie (...)

Ustawa o opłacie skarbowej

Ustawa o opłacie skarbowej

28.8.2007

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) reguluje przedmiot opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, podmioty zwolnione od opłaty (...)

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

27.8.2007

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. 2003 Nr 50, poz. 424 ze zm.). Ustawa reguluje działalność biur informacji gospodarczej, które przyjmują, przechowują (...)

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o podatku od towarów i usług

22.8.2007

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr54 ze zm.) reguluje zakres opodatkowania od towarów i usług. W ustawie unormowano kwestię płatników i podatników, obowiązku (...)

PRAWO CELNE

PRAWO CELNE

2.8.2007

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zm.), reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego, tj. zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty (...)

I - Kodeks karny skarbowy - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

I - Kodeks karny skarbowy - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

2.8.2007

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, Tytuł I, Dział I-II- przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (Dz. U. 1999 r. Nr 83, poz. 930 ze zm.). Przepisy tej części kodeksu regulują (...)

Europejski nakaz aresztowania i ekstradycja

Europejski nakaz aresztowania i ekstradycja

27.12.2006

26 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Wskazano m.in., iż wydanie (ekstradycja) jest niedopuszczalne, jeżeli zachodzi (...)

Będzie podatek tonażowy

Będzie podatek tonażowy

29.11.2006

1 stycznia 2007 r. wejdzie w życie ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem tonażowym niektórych dochodów (przychodów) osiąganych przez armatorów (...)

Opłaty za przejazd po drogach krajowych

Opłaty za przejazd po drogach krajowych

18.9.2006

Z dniem 21 października 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu w sparwie opłat za przejazd po drogach krajowych. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym podmioty wykonujące na (...)

Paliwa z baków do kontroli!

Paliwa z baków do kontroli!

20.4.2006

Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m.in. kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego. W związku z tym 20 kwietnia 2006 r. wchodzi (...)

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

17.2.2006

Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis (...)

Rozkłady jazdy po nowemu

Rozkłady jazdy po nowemu

31.1.2006

Z dniem 31 stycznia 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz (...)

Zgłaszanie przewozu towarów niebezpiecznych

Zgłaszanie przewozu towarów niebezpiecznych

7.11.2005

Wielu przedsiębiorców przewozi rozmaite substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi, czy nawet ich życia. Niekiedy nie zdają sobie przy tym sprawy z tego, że przewóz drogowy takich towarów wymaga dopełnienia (...)

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

13.10.2005

14 października wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Uwzględniono (...)

Potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a VAT

Potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a VAT

5.9.2005

1 czerwca weszła w życie większa część obszernej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nowe przepisy zmieniają listę dowodów dokumentacyjnych, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne