Publiczne artykuły i zmiany w prawie (strona 33)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

8.7.2004

Jeżeli przedmiotem zamówienia mają być twórcze prace projektowe, ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia konkursu. Konkurs jest szczególną czynnością (procedurą konkursową) poprzedzającą (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

8.7.2004

Konkurs na twórcze prace projektowe polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych przez wykonawców na podstawie ich oceny. Konkurs nie prowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty, (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

4.3.2004

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest jednym z najważniejszych dokumentów przetargowych. Jest swoistym zaproszeniem dostawców i wykonawców do składania ofert. Pozwala oferentom dowiedzieć (...)

Nieważność - kiedy zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Nieważność - kiedy zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

4.3.2004

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzone poprawnie i zgodnie z przepisami daje perspektywę osiągnięcia skutku zamierzonego przez zamawiającego, a więc zawarcia z dostawcą lub (...)

Kiedy należy stosować ustawę o zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kiedy należy stosować ustawę o zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

2.3.2004

Ustawa o zamówieniach publicznych określa krąg podmiotów, które przy spełnieniu określonych przesłanek, obowiązane są stosować określone sformalizowane procedury. Podmioty te ustawa określa (...)

Szczególne tryby postępowania - negocjacje, zapytanie o cenę a zamówienie z wolnej ręki (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Szczególne tryby postępowania - negocjacje, zapytanie o cenę a zamówienie z wolnej ręki (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

2.3.2004

Zamówienie publiczne może być udzielone wyłącznie w jednym z sześciu trybów przewidzianych w ustawie. Wśród tych trybów wyłącznie przetarg nieograniczony jest trybem podstawowym, którego zastosowanie (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

18.12.2003

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki (...)

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

16.12.2003

W związku z emisją listów zastawnych na niektórych podmiotach ciąży obowiązek poddania się pewnym odrębnym przepisom w prawie upadłościowym. O różnicach i podobieństwach (...)

1

...

29

30

31

32

33

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne