Rehabilitacja artykuły i zmiany w prawie (strona 2)

Wpłaty na PFRON

Wpłaty na PFRON

24.8.2011

Co do zasady pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej (...)

Cierpiący na rzadkie choroby apelują do ministra

Cierpiący na rzadkie choroby apelują do ministra

20.6.2011

Resort zdrowia miał stworzyć w tym roku specjalny program, który zapewniłby chorym równy dostęp do terapii i rehabilitacji.

Turnusy rehabilitacyjne zwolnione z VAT

Turnusy rehabilitacyjne zwolnione z VAT

14.2.2011

Będzie tak niezależnie od tego, czy organizują je zakłady opieki zdrowotnej czy też inne podmioty.

Rosjanie odtajnią akta zbrodni katyńskiej

Rosjanie odtajnią akta zbrodni katyńskiej

11.2.2011

Będzie rehabilitacja ofiar zbrodni katyńskiej i pełne odtajnienie akt tej sprawy - poinformował ambasador Rosji w Warszawie.

Rząd zabronił częstych wizyt w sanatorium

Rząd zabronił częstych wizyt w sanatorium

12.11.2010

Ministerstwo Zdrowia chce skrócić kolejki do uzdrowisk. Pomóc ma przepis, który nie pozwoli dorosłym na częste korzystanie z leczenia uzdrowiskowego.

Przedłużenie zasiłku chorobowego

Przedłużenie zasiłku chorobowego

23.7.2010

Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

Zdrowi pobierają świadczenia dla niepełnosprawnych

Zdrowi pobierają świadczenia dla niepełnosprawnych

12.5.2010

Co dziesiąta osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, nie czuje się niepełnosprawna. Gazeta Prawna pisze, że właśnie oni najczęściej korzystają z pomocy finansowej na rehabilitację.

Rehabilitacja lecznicza będzie przedłużana

Rehabilitacja lecznicza będzie przedłużana

23.4.2010

Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, to NFZ przedłuży czas trwania rehabilitacji. Przyczyni się to do ograniczenia przyszłych, wysokich kosztów wspierania dorosłych już osób niepełnosprawnych.

Bilet lotniczy można odliczyć od dochodu

Bilet lotniczy można odliczyć od dochodu

11.2.2010

Wydatki na bilet lotniczy mogą odliczyć od dochodu podatnicy, którym przysługuje ulga rehabilitacyjna. Będzie to możliwe wtedy, gdy samolotem lecieli na zabiegi rehabilitacyjne - informuje Gazeta (...)

Uzdrowiska czekają na zmiany

Uzdrowiska czekają na zmiany

25.1.2010

Większa liczba miejsc parkingowych, zakaz dowolnego instalowania tablic i urządzeń reklamowych, ułatwienia dla gmin ubiegających się o przyznanie statusu uzdrowiska i obniżenie stażu dla lekarza, (...)

Ofiary wypadków dostaną szybkie odszkodowania

Ofiary wypadków dostaną szybkie odszkodowania

14.1.2010

Sąd lub prokurator zobowiążą ubezpieczyciela do szybkiej wypłaty pieniędzy osobom, które ucierpiały w wypadku drogowym - informuje Rzeczpospolita.

Nie ma pieniędzy dla niepełnosprawnych

Nie ma pieniędzy dla niepełnosprawnych

15.12.2009

Powiaty otrzymają o 11 proc. mniejsze niż w ubiegłym roku fundusze na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych - informuje Gazeta Prawna.

Pracownicy oszukują na zwolnieniach lekarskich

Pracownicy oszukują na zwolnieniach lekarskich

14.12.2009

Kontrolerzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawdzili pracowników, przebywających od sierpnia do listopada na zwolnieniach lekarskich.

Rehabilitację odliczymy od podatku

Rehabilitację odliczymy od podatku

30.11.2009

Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mają możliwość pomniejszenia dochodu o wydatki na rekonwalescencję oraz rzeczy ułatwiające codzienną egzystencję - czytamy na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej.

Ofiary wypadków otrzymają szybką pomoc

Ofiary wypadków otrzymają szybką pomoc

17.11.2009

Osoby poszkodowane w wypadkach muszą obecnie czekać na pomoc finansową miesiącami, tracąc własne oszczędności na leczenie i rehabilitację. Sytuacja ma się zmienić.

Jak wiele pieniędzy tracimy na zakłady aktywności zawodowej niepełnosprawnych?

Jak wiele pieniędzy tracimy na zakłady aktywności zawodowej niepełnosprawnych?

6.10.2009

Badanie Najwyższej Izby Kontroli wykazało duże nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Okazuje się, iż bardzo często środki przeznaczone na aktywizację zawodową (...)

Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

30.12.2008

Przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych uwzględnia się choroby ujęte w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można (...)

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego UE

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego UE

17.11.2008

Systemy prawne wszystkich państw UE przewidują świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa. Ich celem jest zastąpienie twojego dochodu, jeśli zachorujesz lub urodzisz dziecko i nie możesz w tym (...)

Świadczenia wynikające z wypadku przy pracy - opinia prawna

Świadczenia wynikające z wypadku przy pracy - opinia prawna

19.9.2008

Do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Świadczenia, przysługują (...)

Jak mają funkcjonować placówki dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej?

Jak mają funkcjonować placówki dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej?

13.11.2007

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu: interwencyjnego, rodzinnego bądź socjalizacyjnego. (...)

Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

27.8.2007

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267 ze zm.). Ustawa zawiera przepisy (...)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku

27.8.2007

Rozporządzenie rady ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku (...)

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o podatku od towarów i usług

22.8.2007

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr54 ze zm.) reguluje zakres opodatkowania od towarów i usług. W ustawie unormowano kwestię płatników i podatników, obowiązku (...)

Zmiany istotne dla niepełnosprawnych

Zmiany istotne dla niepełnosprawnych

30.7.2007

Od 30 lipca 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (...)

Konwencja o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych

Konwencja o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych

2.12.2005

Od 2 grudnia br. zaczyna obowiązywać w Polsce, ratyfikowana przez nasze państwo, Konwencja nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, (...)

Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców

Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców

25.8.2005

24 sierpnia 2005 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta ma najistotniejsze znaczenie dla przedsiębiorców, (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

9.3.2005

Co do zasady w okresie choroby pracownik może liczyć najpierw na wynagrodzenie chorobowe (33 dni), następnie na zasiłek chorobowy (182 dni). Jednak może się zdarzyć, iż pomimo tego, iż wszystko (...)

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy

9.3.2005

Zasiłek wyrównawczy jest świadczeniem mającym chronić sytuację zmniejszonej sprawności do pracy wskutek choroby. Za zmniejszoną sprawność do pracy uważa się sytuację, kiedy to pracownik (...)

Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?

Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?

8.3.2005

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. Aż do momentu ustalenia okoliczności i przyczyn (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne