Reprezentowany artykuły i zmiany w prawie (strona 2)

Jak ustalić wysokość odszkodowania przy zakazie konkurencji? - opinia prawna

Jak ustalić wysokość odszkodowania przy zakazie konkurencji? - opinia prawna

29.3.2005

Należy jednak zauważyć, że dla ustalenia podstawy wyliczenia odszkodowania w Pańskim przypadku nie jest istotne przesądzenie, iż chodzi o wynagrodzenie otrzymane, ale ustalenie jakie składnik określa (...)

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

18.1.2005

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem stopnia podstawowego państwowego nadzoru budowlanego, zajmującym się egzekwowaniem przestrzegania prawa w szeroko pojętym procesie budowlanym. Do (...)

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

9.12.2004

Dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwalono ustawę o europejskich radach zakładowych, która to ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Celem jej wprowadzenia było dostosowanie (...)

Zasady postępowania przed Trybunałem Strasburskim

Zasady postępowania przed Trybunałem Strasburskim

7.12.2004

Trybunał rozpatruje skargi od każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy osób, która uważa, że padła ofiarą naruszenia przez państwo praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne