Technologie artykuły i zmiany w prawie (strona 2)

Bedzie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Bedzie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

31.10.2018

Nowo powołany podmiot ma się koncentrować na dostosowaniu polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej. Czwarta rewolucja przemysłowa (4.0) zakłada wykorzystanie (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

5.10.2018

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą (...)

Co dalej z polskim węglem?

Co dalej z polskim węglem?

3.10.2018

Finansowanie ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego będzie wydłużone do końca 2023 roku. Z kolei ustawa o jakości paliw ma ograniczyć smog i napływ (...)

Rząd uszczelnia podatki dochodowe...

Rząd uszczelnia podatki dochodowe...

27.9.2018

Rządowy projekt przewiduje uproszczenie prawa podatkowego dotyczącego podatków dochodowych oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Zaproponowano np. wprowadzenie opodatkowania dochodów (...)

Platformy startowe w Polsce Wschodniej będą wspierać start-upy

Platformy startowe w Polsce Wschodniej będą wspierać start-upy

26.9.2018

Oczekiwana pełna edycja Platform startowych właśnie rusza – wiemy, które 6 partnerstw będzie wspierać innowacyjne start-upy w ich drodze na globalny rynek. Nabór pomysłów (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

20.9.2018

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Stalking, określany jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary, stanowi przestępstwo, (...)

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

30.8.2018

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...)

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

19.8.2018

Rząd reklamuje ostatnio swój „Plan dla wsi”. Nowelizacja przepisów ma na celu uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z identyfikacją i rejestracją (...)

Jakie fundusze europejskie są przeznaczone na innowacje firm?

Jakie fundusze europejskie są przeznaczone na innowacje firm?

19.8.2018

Fundusze europejskie stawiają na rozwój innowacyjnych firm oraz na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi. Jeśli przedsiębiorca ma pomysł i chce (...)

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

17.8.2018

Z funduszy europejskich mogą uzyskać wsparcie także osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz te, które z różnych przyczyn są zagrożone wykluczeniem społecznym. Jeżeli ktoś potrzebuje (...)

Fundusze europejskie na informatyzację

Fundusze europejskie na informatyzację

16.8.2018

Wsparcie ze środków unijnych na informatyzację dotyka wielu obszarów. Są to m.in. fundusze dla administracji publicznej na usprawnienie jej usług, środki na cyfryzację zasobów (...)

Cydr z niższą akcyzą?

Cydr z niższą akcyzą?

27.5.2018

Nowe przepisy regulujące podatek akcyzowy od alkoholu ułatwią rozwój małych firm branży i przyczynią do lepszej ochrony zdrowia konsumentów – zapewnia Komisja Europejska.

Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu

Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu

18.5.2018

Szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak barier wejścia, maksymalnie wykorzystany pomysł oraz elektronizacja procedur – to główne cechy prostej spółki akcyjnej. (...)

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

10.5.2018

Komisja zaproponowała nowe narzędzia do transgranicznego gromadzenia elektronicznych materiałów dowodowych w ramach procesów karnych, a także łatwiejszy dostęp organów ścigania (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

10.5.2018

KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom bezpieczny dostęp do sieci i ogólnounijny kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, (...)

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

24.4.2018

Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Kogeneracja jest wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny (...)

Wymagane standardy dostępności

Wymagane standardy dostępności

13.4.2018

11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób (...)

Szersze zastosowanie oceny technologii medycznych w UE?

Szersze zastosowanie oceny technologii medycznych w UE?

18.3.2018

Proponowane rozporządzenie w sprawie oceny technologii medycznych (ang. health technology assessment, HTA) dotyczy nowych leków i niektórych nowych wyrobów medycznych, tworząc (...)

Polska bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Polska bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

17.3.2018

Ponad 23 miliardy złotych ma trafić w latach 2018-2025 na inwestycje związane z dostępnością. Tak, by przestrzeń publiczna była przyjazna osobom o szczególnych potrzebach (np. seniorom, (...)

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

7.3.2018

30 stycznia 2018 Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze określające środki techniczne i organizacyjne dla dostawców usług cyfrowych. Stosowanie tych środków pozwoli (...)

Usługi płatnicze do poprawki

Usługi płatnicze do poprawki

27.1.2018

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę w sprawie usług płatniczych (tzw. (...)

Strategia „5G dla Polski” - co Ty na to?

Strategia „5G dla Polski” - co Ty na to?

9.1.2018

Trwają Konsultacje Strategii „5G dla Polski”. 5G to nowa generacja technologii mobilnych, która ma na celu zapewnienie większej pojemności sieci bezprzewodowych, większej (...)

Szansa na polskie leki...

Szansa na polskie leki...

8.1.2018

Dodatkowe pół miliarda złotych zostanie zainwestowane w stworzenie Instytutu Biotechnologii Medycznej, dzięki któremu Polska ma szansę stać się wiodącym rynkiem farmakologiczno-medycznym (...)

Będzie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

Będzie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

3.1.2018

Rada Ministrów zaproponowała regulacje, których celem będzie stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych, czyli głównie (...)

Sieć badawcza „Łukasiewicz” coraz bliżej!

Sieć badawcza „Łukasiewicz” coraz bliżej!

30.12.2017

Głównym celem Sieci badawczej „Łukasiewicz” jest budowa zaplecza naukowego do realizacji strategicznych programów rządowych. Sieć ma stanowić pomost między nauką a (...)

Wkrótce będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Wkrótce będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

26.11.2017

Już 1 września przyszłego roku pierwsze szkoły zaczną funkcjonować w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To nie tylko podłączenie do szybkiego internetu, ale również dostęp do treści (...)

Fundusze unijne dla firm

Fundusze unijne dla firm

15.10.2017

Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw. Największy (...)

Więcej cenzury internetu?

Więcej cenzury internetu?

2.10.2017

Komisja Europejska przedstawiła wytyczne i zasady, które dotyczą wzmocnienia aktywnego zapobiegania przez platformy internetowe obecności w internecie nielegalnych treści nawołujących do nienawiści, (...)

Przewóz towarów ma być monitorowany elektronicznie

Przewóz towarów ma być monitorowany elektronicznie

10.8.2017

Proponowana nowelizacja zakłada, że w szczególności przewóz paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego będzie nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. (...)

Sourcedin - komunikacja B2B zwiększa konkurencyjność usług prawniczych

Sourcedin - komunikacja B2B zwiększa konkurencyjność usług prawniczych

9.2.2015

Polski rynek prawniczy według szacunków może być wart nawet 2 mld złotych. Liczba chętnych na kawałki tego tortu ciągle rośnie, konsekwentnie zwiększając konkurencję. Rynek usług prawniczych (...)

Nowy cel redukcyjny. Niższe ceny za energię?

Nowy cel redukcyjny. Niższe ceny za energię?

29.7.2014

Swoją propozycję Komisja Europejska opiera na dotychczasowych osiągnięciach: nowe budynki zużywają dwa razy mniej energii, a energochłonność przemysłu zredukowano o 19 proc. w stosunku do poziomu (...)

Raport NIK: sieci energetyczne w Polsce w dobrym stanie

Raport NIK: sieci energetyczne w Polsce w dobrym stanie

12.6.2014

W ostatnich pięciu kontrolowanych latach (2009-2013) nie wystąpiła sytuacja, w której zagrożone byłoby bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - uspokaja Izba.

Edukacja w Unii Europejskiej. Jakie wyzwania stoją przed Polską?

Edukacja w Unii Europejskiej. Jakie wyzwania stoją przed Polską?

25.2.2014

W trakcie spotkania europejscy ministrowie ds. edukacji przyjęli między innymi konkluzje na temat skutecznego i innowacyjnego kształcenia i szkolenia na rzecz inwestowania w umiejętności.

Rusza

Rusza "Horyzont 2020". Na naukę Bruksela wyda 80 mld euro

12.12.2013

Jest największym w historii unijnym programem ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro.

Nowe rozwiązania dla OZE?

Nowe rozwiązania dla OZE?

18.9.2013

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło propozycję nowego systemu aukcyjnego dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Zmiany w prawie do emisji CO2 za rok?

Zmiany w prawie do emisji CO2 za rok?

17.7.2013

Wtedy koszty dla Polski mogą być inne niż zakładaliśmy.

Nowe rodzaje narkotyków. Wymagają od UE reakcji prawnej

Nowe rodzaje narkotyków. Wymagają od UE reakcji prawnej

12.6.2013

Z rocznego sprawozdania Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wynika, że globalizacja, postęp technologiczny i internet sprzyjają rozwojowi rynku nowych rodzajów narkotyków. (...)

Otwarte Dni NLP

Otwarte Dni NLP

5.12.2012

Będą dopłaty do energooszczędnych domów

Będą dopłaty do energooszczędnych domów

28.11.2012

Od stycznia 2013 ruszy program dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polska przystąpi do Europejskiej Agencki Kosmicznej

Polska przystąpi do Europejskiej Agencki Kosmicznej

20.11.2012

Polska współpracuje z ESA od początku lat 90. W 1994 r. zawarła pierwsze formalne porozumienie z Agencją.

ITele?t

ITele?t

26.3.2012

Czy mogę wysłać fakturę mailem - wszystko o fakturach w formie elektronicznej

Czy mogę wysłać fakturę mailem - wszystko o fakturach w formie elektronicznej

8.2.2012

Wraz z postępem technicznym zmieniają się sposoby i środki działania przedsiębiorców, zaś zadaniem ustawodawcy – zwłaszcza na gruncie prawa podatkowego – jest za tymi zmianami nadążać (...)

Skuteczne zarządzanie działem prawnym- sprawdzone rozwiązania

Skuteczne zarządzanie działem prawnym- sprawdzone rozwiązania

1.2.2012

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w spotkaniu ?Skuteczne zarządzanie działem prawnym?, które odbędzie się w dniach 14-15 marca 2012 roku w Warszawie, w hotelu Novotel.

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne