Wpis artykuły i zmiany w prawie (strona 18)

Kontrola i nadzór nad bankami hipotecznymi

Kontrola i nadzór nad bankami hipotecznymi

9.11.2004

Działalność każdego banku obarczona jest pewnym ryzykiem. W przypadku banku hipotecznego, niebezpieczeństwo złych kredytów zostało w pewien sposób zniwelowane poprzez zabezpieczenie (...)

Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

9.11.2004

Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Bankowo-hipoteczna (...)

Szczególne uprawnienia banków

Szczególne uprawnienia banków

9.11.2004

Bank udzielając kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć zwrot oddanych do dyspozycji środków pieniężnych. (...)

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

3.11.2004

22 września 2004 r. zmieniło się szereg regulacji dotyczących pośrednictwa nieruchomościami. Zaczęły one obowiązywać równolegle ze zmianami w zarządzie nieruchomościami oraz w zawodzie (...)

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

3.11.2004

Wywłaszczenie nieruchomości jest najdalej idącą ingerencją władzy wykonawczej w konstytucyjnie chronione prawo własności. Konstytucja RP dopuszcza wywłaszczenie nieruchomości, jeżeli dokonywane (...)

Gdy przewidujesz, że spółka z o. o. będzie miała oddziały... - opinia prawna (stan prawny na starej ustawie Vat z 1993 r.)

Gdy przewidujesz, że spółka z o. o. będzie miała oddziały... - opinia prawna (stan prawny na starej ustawie Vat z 1993 r.)

20.10.2004

Stan prawny na starej ustawie Vat z 1993 r. 11 marca 2004 r. uchwalono nową ustawę o podatku od towarów i usług.

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

18.10.2004

Opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

18.10.2004

Opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

18.10.2004

Od dnia 01.01.2003 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła na potrzeby rozliczeń podatkowych nowe rozumienie definicji pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. (...)

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

15.10.2004

Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji przedsiębiorców prowadzone przed (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

12.10.2004

Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Porada zawiera informacje dotyczące (...)

Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

12.10.2004

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przyznaje osobom zagranicznym prowadzącym za granicą przedsiębiorstwo prawo prowadzenia w Polsce działalności w dwóch formach - oddziału i przedstawicielstwa. (...)

Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

12.10.2004

Nowa ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zwana "konstytucją przedsiębiorcy", wchodzi w życie zasadniczo 21 sierpnia 2004 r., jednakże część jej przepisów, w tym (...)

Rozporządzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości

Rozporządzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości

16.9.2004

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości (Dz. U. 1998 r., Nr 55, poz. (...)

Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? (porada nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? (porada nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

29.7.2004

Ta porada pomoże Ci uzyskać informacje o tym w jakiej formie możesz prowadzić swoją firmę, jakie czekają Cię obowiązki i jakich formalności w urzędach trzeba dopełnić, aby móc prowadzić (...)

Odpowiedzialność cywilna dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Odpowiedzialność cywilna dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

16.12.2003

Na początku tej porady należy przedstawić relację dług – odpowiedzialność i określić jakie są rodzaje odpowiedzialności, aby dalsze wywody były zrozumiałe.

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

16.12.2003

Moment ogłoszenia upadłości to moment wydania postanowienia uwzględniającego wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowienie to wydaje sąd I instancji i jest ono momentem ogłoszenia upadłości (...)

Plan podziału w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Plan podziału w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

16.12.2003

Czynności przygotowawczych do podziału masy upadłości, polegających na sporządzeniu planu podziału tej masy, dokonuje syndyk. To właśnie syndyk sporządzi i złoży sędziemu-komisarzowi plan (...)

Ukończenie postępowania układowego - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

Ukończenie postępowania układowego - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

16.12.2003

Do ukończenia postępowania układowego nie dochodzi niestety z mocy prawa, ani w żaden inny sposób samoczynnie. Konieczne jest dokonanie w tym celu pewnych czynności.

Kapitał początkowy. Jakie dokumenty potrzebne są do jego ustalenia?

Kapitał początkowy. Jakie dokumenty potrzebne są do jego ustalenia?

16.12.2003

Jeszcze do 31 grudnia 2003r. ubezpieczeni mogą samodzielnie lub za pośrednictwem swojego pracodawcy, przekazywać dokumenty wymagane do ustalenia kapitału początkowego wraz z wnioskiem o ten kapitał. (...)

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

5.3.2001

Może się zdarzyć, że podczas trwania stosunku najmu, wynajmujący zbędzie (np. sprzeda lub daruje) przedmiot tego najmu (np. mieszkanie). Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji nabywca rzeczy wstępuje (...)

1

...

14

15

16

17

18

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne