Zarządca artykuły i zmiany w prawie (strona 4)

Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

22.10.2007

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część I, tytuły I, II, III, IV (Dz.U. 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zm.). Ta część ustawy zawiera przepisy wstępne dotyczące upadłości, (...)

Syndycy muszą być licencjonowani

Syndycy muszą być licencjonowani

9.10.2007

10 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka. Określa ona zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania (...)

Zmiany dotyczące hipermarketów

Zmiany dotyczące hipermarketów

18.9.2007

18 września 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Ustawa określa zasady i tryb wydawania zezwoleń na tworzenie (...)

I - Kodeks karny skarbowy - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

I - Kodeks karny skarbowy - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

2.8.2007

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, Tytuł I, Dział I-II- przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (Dz. U. 1999 r. Nr 83, poz. 930 ze zm.). Przepisy tej części kodeksu regulują (...)

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

13.7.2007

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) reguluje kwestie związane z: podatkiem od nieruchomości, podatkiem od (...)

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

20.4.2007

Jestem właścicielką mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej. Nasz blok został wybudowany trzy lata temu i wtedy też kupiłam swoje mieszkanie od dewelopera, a po roku właściciele mieszkań podjęli (...)

Spółki drogowe

Spółki drogowe

25.2.2007

27 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia. Ustawa ta określa warunki tworzenia oraz zasady działalności drogowych spółek (...)

Fundacja - jak ją założyć i co się z tym wiąże?

Fundacja - jak ją założyć i co się z tym wiąże?

5.1.2007

Założyć fundację może każdy, niezależnie czy jest obywatelem polskim czy nie; może to zrobić osoba fizyczna jak i prawna mająca siedzibę w Polsce lub za granicą. Ważne jednak jest, żeby fundacja (...)

Taryfy za ciepło

Taryfy za ciepło

4.11.2006

9 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia (...)

Obowiązki właściciela lokali i zarządcy nieruchomością wspólną - opinia prawna

Obowiązki właściciela lokali i zarządcy nieruchomością wspólną - opinia prawna

7.7.2006

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wyraźnie określa, że to właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Jest on między innymi zobowiązany do utrzymywania swojego (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

18.5.2006

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (...)

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

5.1.2006

Ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku powoduje powstanie z mocy prawa nieruchomości wspólnej, w której każdemu właścicielowi lokalu wyodrębnionego, a także właścicielowi lokali (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

21.10.2005

Jedną z form popierania budownictwa mieszkaniowego są towarzystwa budownictwa społecznego, znane wszystkim jako TBS-y. Osoby, które chcą skorzystać z tego sposobu zdobycia własnych czterech kątów, (...)

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

18.4.2005

Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt, nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt jest zabronione. Przepis karny (art. 35) tej ustawy stanowi, że „kto zabija, uśmierca zwierzę (...)

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

15.4.2005

W analizowanym stanie faktycznym o przyjęciu oferty decyduje zachowania oblata. Zgodnie z art. 66 § 2 kodeksu cywilnego, jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać (...)

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

5.4.2005

Aby pismo mogło stanowić ofertę zawarcia umowy najmu z lokatorami, musi ono spełniać określone warunki, przewidziane w art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 tego artykułu, oświadczenie (...)

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

4.2.2005

Od dnia 5 lutego 2005 r. wierzyciele mogą skorzystać z nowego sposobu egzekucji - sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

4.2.2005

Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób (...)

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

17.12.2004

Zgodnie z art. 666 kodeksu postępowania cywilnego, do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę nad całością spadku czuwa sąd, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku. Kurator jest więc powoływany (...)

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

3.12.2004

Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różnorakie formy i choć z zewnątrz nie widać większych różnic między mieszkańcem bloku, który dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do (...)

Wynagrodzenie syndyka

Wynagrodzenie syndyka

1.12.2004

Syndyk, jak również powołany na jego żądanie zarządca odrębnego majątku - mają prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu uzasadnionych wydatków, które (...)

Jakie składniki majątku upadłego wchodzą w skład masy upadłości?

Jakie składniki majątku upadłego wchodzą w skład masy upadłości?

30.11.2004

Masa upadłości to najprościej mówiąc majątek dłużnika, z którego jego wierzyciele będą zaspokojeni. Ponieważ dłużnik częstokroć dysponuje majątkiem, którego nie wszystkie elementy są (...)

Wstępne zgromadzenie wierzycieli

Wstępne zgromadzenie wierzycieli

30.11.2004

Jeżeli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli obecnych jest co najmniej połowa wierzycieli mających łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne