Zgon artykuły i zmiany w prawie (strona 2)

Komisja Europejska zaostrza walkę z dopalaczami

Komisja Europejska zaostrza walkę z dopalaczami

19.9.2013

Na podstawie przepisów proponowanych przez Komisję szkodliwe substancje psychoaktywne będą szybko wycofywane z rynk

Zmiana płci w świetle prawa

Zmiana płci w świetle prawa

14.1.2013

Zjawisko transseksualizmu (czyli silnego poczucia przynależności do płci przeciwnej niż wynikająca z widocznych cech budowy ciała) w Polsce jest ciągle bardzo kontrowersyjną kwestią. W doktrynie (...)

Jak przebiega postępowanie o uznanie za zmarłego?

Jak przebiega postępowanie o uznanie za zmarłego?

13.1.2012

W sprawach o uznanie za zmarłego właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w braku tej podstawy - sąd wskazany w przepisach ogólnych o postępowaniu nieprocesowym – a (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

3.8.2011

Obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem administracyjnym. Nie ma związku z prawem do nieruchomości, pod adresem której nastąpiło zameldowanie. Każda osoba powinna mieć jedno miejsce zameldowania (...)

Obowiązkowa cytologia dla kobiet pracujących

Obowiązkowa cytologia dla kobiet pracujących

21.4.2010

Podczas okresowych badań pracowniczych kobiety będą zobowiązane poddać się cytologii i mammografii. Państwo wyda na ten cel około 86,5 mln złotych.

Fauna zwłok

Fauna zwłok

2.3.2010

Oświadczenia sposobem na zapchane urzędy

Oświadczenia sposobem na zapchane urzędy

9.2.2010

Urodzenie dziecka, niekaralność czy datę urodzenia potwierdzimy własnoręcznie sporządzonym oświadczeniem. Jeżeli podamy nieprawdziwe dane, to możemy skończyć w więzieniu.

Decyzje administracyjne bez zbędnych formalności

Decyzje administracyjne bez zbędnych formalności

21.1.2010

Stan cywilny, niekaralność czy urodzenie dziecka potwierdzimy własnoręcznie spisanym oświadczeniem. Za podanie nieprawdziwych danych trafimy za kratki.

Jakie zmiany czekają polskie więzienie?

Jakie zmiany czekają polskie więzienie?

19.1.2010

Zapowiedziana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma więziennictwa zakłada modernizację zakładów opieki zdrowotnej, objecie szczególną ochroną ważnych dla innych spraw skazańców oraz powołanie (...)

Emeryt może dorobić więcej

Emeryt może dorobić więcej

1.12.2009

Emeryci i renciści mogą od dzisiaj zarobić więcej, nie bojąc się zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego świadczenia.

Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

12.8.2009

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko (...)

VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

17.10.2008

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza, Księga druga. Postępowanie nieprocesowe (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296).

Mają być emerytury kapitałowe!

Mają być emerytury kapitałowe!

15.7.2008

Rządowy projekt ustawy o emeryturach kapitałowych, który jest obecnie w Sejmie, dotyczy określenia świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w OFE zwanych "emeryturami kapitałowymi", (...)

Jakich zwierzaków nie wolno hodować w domu?

Jakich zwierzaków nie wolno hodować w domu?

27.12.2007

Ustawa z o ochronie przyrody zabrania hodowli i utrzymywania, poza ogrodami zoologicznymi i placówkami naukowymi prowadzącymi badania nad zwierzętami, a także cyrkami, zwierząt niebezpiecznych dla (...)

Sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta

Sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta

19.11.2006

Minister Zdrowia określił zasady postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu. Rozporządzenie w tej sprawie zacznie obowiązywać z dniem 25 listopada 2006 r. W razie śmierci pacjenta w szpitalu, (...)

Wypłata jednorazowego odszkodowania żonie rencisty zmarłego z powodu choroby zawodowej - opinia prawna

Wypłata jednorazowego odszkodowania żonie rencisty zmarłego z powodu choroby zawodowej - opinia prawna

28.9.2006

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunki (...)

Jakiego urlopu macierzyńskiego możemy spodziewać się w następnych latach?

Jakiego urlopu macierzyńskiego możemy spodziewać się w następnych latach?

16.2.2006

Poselski projekt nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy przewiduje przede wszystkim stopniowe znaczne wydłużenie wymiaru płatnych urlopów macierzyńskich. Powstał on, gdyż od (...)

Dopuszczalność potrącenia z wynagrodzenia - opinia prawna

Dopuszczalność potrącenia z wynagrodzenia - opinia prawna

23.12.2005

Zatrudnieni w danej firmie pracownicy często dokonują w niej zakupu towarów, którymi ta handluje. Co może zrobić pracodawca, jeśli pracownik nie uregulował należności za kupione przez siebie (...)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

17.12.2004

Postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców sąd wydaje tylko na wniosek. Właściwy będzie zatem tryb postępowania nieprocesowego. Wniosek może zgłosić każda osoba, która (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne