Bezczynność artykuły i zmiany w prawie

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

2.6.2021

Od 1 czerwca 2017 r. przepisy przewidują nową, przejrzystą drogę zwalczania opieszałości w załatwianiu spraw – ponaglenie. Można z niej skorzystać zarówno w przypadkubezczynności (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

2.3.2020

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, \"rodzica\", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego (...)

Polska zawetowała unijne konkluzje...

Polska zawetowała unijne konkluzje...

17.10.2018

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął decyzję o zawetowaniu Konkluzji Rady Unii Europejskiej w Brukseli w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w 2017 roku. Oznacza (...)

Bezczynność spółdzielni mieszkaniowej

Bezczynność spółdzielni mieszkaniowej

18.3.2018

Art. 49[1] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych niezgodny z Konstytucją. Przewiduje on procesowy tryb postępowania w sprawach, w których uprawniony na podstawie materialnych przepisów (...)

W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?

W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?

28.2.2018

Ordynacja podatkowa określa terminy załatwiania spraw podatkowych, które mają charakter procesowy, porządkowy, dyscyplinujący organy podatkowe.

Sądy UE

Sądy UE

13.2.2018

Od utworzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w roku 1952 jego zadaniem jest czuwanie „nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu\" traktatów. W ramach tego zadania Trybunał (...)

Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

26.6.2017

Nowelizacja przepisów m.in. zlikwidowała obowiązek strony wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, który do tej pory był koniecznym etapem, warunkującym możliwość (...)

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

19.4.2017

Pokrzywdzony to osoba (ew. podmiot zbiorowy), której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Jakie są prawa pokrzywdzonego na poszczególnych etapach postępowania karnego? Co (...)

Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

12.9.2016

Policja ma obowiązek ścigania każdego przestępstwa, jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o jego popełnieniu. Niektóre z przestępstw są ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, a niektóre (...)

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

15.9.2015

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. (...)

Szybsze i prostsze postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Szybsze i prostsze postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

21.8.2015

Naczelny Sąd Administracyjny może już zmieniać wyroki wydane przez wojewódzki sąd administracyjnymi.

NIK o wykonywaniu wyroków przez organy podatkowe

NIK o wykonywaniu wyroków przez organy podatkowe

22.5.2015

NIK zwraca uwagę, że w sytuacji gdy wyrok był korzystny dla organów podatkowych, jego wykonanie przebiegało sprawniej.

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

26.3.2015

Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania (...)

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

26.3.2015

Na czynności komornika przysługuje bez względu na rodzaj czynności skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje we wszystkich wypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego (...)

Dostęp do informacji medycznych

Dostęp do informacji medycznych

24.2.2015

Czy można domagać się ujawnienia informacji medycznych dotyczących swojej osoby? Czy szpital ma obowiązek przedstawić naszą kartotekę medyczną? Co zrobić w przypadku odmowy udostępnienia nagrań (...)

Raport NIK. Uczelnie przegrywają z piratami

Raport NIK. Uczelnie przegrywają z piratami

27.11.2014

Działania na rzecz ochrony praw autorskich podejmowane przez szkoły wyższe - w ocenie Izby - są niewystarczające.

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

7.1.2013

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego (...)

Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

6.9.2012

Popełnione przez sąd błędy pisarskie lub rachunkowe, a także inne oczywiste omyłki podlegają sprostowaniu przez sąd z urzędu bądź na wniosek, także gdy występują w treści uzasadnienia. Jeśli (...)

Więcej skarg na bezczynność urzędników

Więcej skarg na bezczynność urzędników

8.5.2012

Z każdym rokiem do sądów wpływa coraz więcej skarg na brak działań organów administracji.

Najwięcej skarg składamy na urzędy skarbowe

Najwięcej skarg składamy na urzędy skarbowe

17.4.2012

Z roku na rok wzrasta liczba skarg składanych przez obywateli i organizacje na działania organów administracji publicznej.

Urzędy ukrywają za dużo informacji

Urzędy ukrywają za dużo informacji

10.10.2011

Najbardziej chronią dane o liczbie zatrudnionych, premiach i nagrodach, faktury, opinie prawne, różne dane statystyczne i informacje o przetargach.

Co robi poseł? To informacje poufne

Co robi poseł? To informacje poufne

28.9.2011

Jeśli parlamentarzysta sobie nie życzy, nie dowiesz się, w jakich godzinach pracuje jego biuro poselskie.

Burmistrz nie może ignorować e-maili

Burmistrz nie może ignorować e-maili

1.9.2011

Pytania wysłane do niego drogą elektroniczną nie mogą pozostać bez odpowiedzi - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Co rząd robi z pieniędzmi? Możesz sprawdzić

Co rząd robi z pieniędzmi? Możesz sprawdzić

5.8.2011

Wyrok warszawskiego sądu pozwoli nam kontrolować działania władz publicznych. Jak to zrobić?

Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

11.7.2011

Zobacz jak walczyć o swoje prawa na nowych zasadach. Od jutra będzie łatwiej poskarżyć się na zbyt długie załatwianie spraw.

Coraz częściej skarżymy urzędników. Zobacz za co

Coraz częściej skarżymy urzędników. Zobacz za co

19.4.2011

Blisko jedna trzecia skarg składanych w sądach administracyjnych przez osoby fizyczne dotyczyła podatków.

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

7.2.2011

Uprawnionym do wniesienia skargi na decyzję administracyjną jest m.in. każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego własnej sprawy administracyjnej, czyli przewidzianej w przepisach (...)

Urzędnik zapłaci za błędy z własnej kieszeni?

Urzędnik zapłaci za błędy z własnej kieszeni?

18.11.2010

Kontroler skarbówki, celnik czy pracownik urzędu miasta osobiście odpowie za rażącą pomyłkę, która np. doprowadziła firmę do bankructwa, wpłynęła na likwidację miejsc pracy lub w jakikolwiek (...)

Podatnicy płacą za bezczynność urzędników

Podatnicy płacą za bezczynność urzędników

15.11.2010

W zeszłym roku do sądów wpłynęło 575 wniosków o grzywny za opieszałość i bezczynność urzędów.

Koniec z przewlekaniem spraw w urzędach?

Koniec z przewlekaniem spraw w urzędach?

5.11.2010

Za prowadzenie sprawy w sposób przewlekły, czyli długotrwale nieuzasadniony, urząd będzie mógł zapłacić grzywnę.

TK: Poczta ma wszystko, by skutecznie ściągać abonament

TK: Poczta ma wszystko, by skutecznie ściągać abonament

17.3.2010

To, że Poczta Polska nie radzi sobie ze ściąganiem abonamentu wcale nie oznacza, że przepisy regulujące system poboru opłaty radiowo-telewizyjnej są sprzeczne z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny.

Urzędy będą płacić za odwlekanie sprawy

Urzędy będą płacić za odwlekanie sprawy

25.2.2010

Petenci otrzymają możliwość skarżenia się nie tylko bezczynności urzędu, ale także przewlekłości jego postępowania - donosi Rzeczpospolita.

Przewlekłe postępowanie można zaskarżyć

Przewlekłe postępowanie można zaskarżyć

6.1.2010

Strony postępowania administracyjnego zaskarżą nie tylko bezczynność sądów, ale również przewlekłość prowadzonego przez nie postępowania - postuluje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak wiele pieniędzy tracimy na zakłady aktywności zawodowej niepełnosprawnych?

Jak wiele pieniędzy tracimy na zakłady aktywności zawodowej niepełnosprawnych?

6.10.2009

Badanie Najwyższej Izby Kontroli wykazało duże nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Okazuje się, iż bardzo często środki przeznaczone na aktywizację zawodową (...)

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

2.10.2009

Skarga kasacyjna, obok zażalenia, jest środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przysługuje ona od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia (...)

XIII - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd polubowny (arbitrażowy)

XIII - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd polubowny (arbitrażowy)

20.8.2008

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy) (Dz.U. 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Ostatnia część kodeksu postępowania cywilnego (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne