Bezdomny artykuły i zmiany w prawie

3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2022 r.

3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2022 r.

22.12.2021

Celem programu „Od wykluczenia do aktywizacji” jest przede wszystkim wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie (...)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

18.10.2021

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym (...)

Leczenie osób bezdomnych

Leczenie osób bezdomnych

20.4.2021

Przyczyną bezdomności jest najczęściej brak lub utrata więzi społecznych. Prowadzi to do podejmowania zachowań ryzykownych, których skutkiem może być utrata domu. Przeczytaj (...)

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 a koronawirus

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 a koronawirus

19.3.2020

Zaktualizowane zostały wytyczne dla instytucji, które realizują działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Najważniejsze zmiany - kontakt telefoniczny tam gdzie to możliwe, (...)

Ustawa o centrach usług społecznych

Ustawa o centrach usług społecznych

26.8.2019

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie (...)

Spada liczba osób bezdomnych w Polsce

Spada liczba osób bezdomnych w Polsce

18.3.2019

W połowie lutego już po raz piąty przeprowadzono Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, wolontariusze, (...)

Zmiany dotyczące komisji wyborczych

Zmiany dotyczące komisji wyborczych

16.2.2019

Zmiany w Kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści (...)

6 mln zł w programie pomocy osobom bezdomnym

6 mln zł w programie pomocy osobom bezdomnym

19.12.2018

Ruszył program „Pokonać bezdomność” edycja 2019. Na jego realizację przeznaczono 6 mln zł. Głównym celem programu jest inspirowanie i wspieranie działań służących przeciwdziałaniu (...)

Usługi społeczne będą zintegrowane?

Usługi społeczne będą zintegrowane?

21.11.2018

W centrum usług społecznych planowane będą usługi dla potrzebujących... - zaproponował Prezydent. Jego projekt ma określać zasady rozwoju i integracji systemu usług społecznych na (...)

Kryterium dochodowe 2018 - Kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 października 2018 r.

Kryterium dochodowe 2018 - Kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 października 2018 r.

1.10.2018

Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

Kiedy będą wyższe zasiłki z pomocy społecznej?

Kiedy będą wyższe zasiłki z pomocy społecznej?

21.7.2018

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną (...)

Schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

30.3.2018

Nowa forma placówki umożliwi świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym częściowej (nie przez całą dobę) pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

Co nowego dla ubogich i seniorów?

Co nowego dla ubogich i seniorów?

28.11.2017

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej m.in. wprowadza nowy typ placówki: schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych (...)

Wysokie kary za obrazę prezydenta łamią konstytucję

Wysokie kary za obrazę prezydenta łamią konstytucję

10.6.2010

Kara trzech lat pozbawienia wolności za obrażenie prezydenta wcale nie nauczy Polaków szacunku dla osób reprezentujących państwo. Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka prowadzenie postępowań (...)

Mieszkaniowy pat

Mieszkaniowy pat

28.11.2007

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne