Broń artykuły i zmiany w prawie

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

26.5.2022

Nowe treści nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Polsko-amerykańska umowa w sprawie rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu

Polsko-amerykańska umowa w sprawie rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu

2.12.2021

2 grudnia br. w siedzibie MSWiA wiceminister Bartosz Grodecki podpisał w imieniu rządu polskiego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą (...)

Ochrona przed nieuczciwymi sprzedawcami

Ochrona przed nieuczciwymi sprzedawcami

22.6.2021

Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca br. nowelizację Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe rozwiązania skuteczniej ochronią obywateli przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców (...)

Zasady bezpieczeństwa od 1 lutego - otwarte galerie handlowe i muzea...

Zasady bezpieczeństwa od 1 lutego - otwarte galerie handlowe i muzea...

29.1.2021

Rząd przedłuża obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki – od 1 lutego będzie możliwe ich ponowne funkcjonowanie w ścisłym (...)

Stopień alarmowy BRAVO na terenie Małopolski oraz ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju

Stopień alarmowy BRAVO na terenie Małopolski oraz ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju

22.1.2020

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA na pozostałym terytorium (...)

Obrót bronią uregulowany

Obrót bronią uregulowany

28.6.2019

Nowe przepisy mają umożliwić lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją, a także wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB). Dostosowują polskie prawo do dyrektywy Rady Unii Europejskiej, która (...)

Będzie unijna baza danych biometrycznych

Będzie unijna baza danych biometrycznych

6.5.2019

Rada UE i Parlament Europejski zatwierdziły wniosek Komisji dotyczący stworzenia unijnego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych odnoszącego się do skazanych obywateli państw (...)

Projekt ustawy o wytwarzaniu i obrocie bronią i amunicją

Projekt ustawy o wytwarzaniu i obrocie bronią i amunicją

27.3.2019

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu (...)

Zmiany ustawy o Policji

Zmiany ustawy o Policji

27.12.2018

Ostatnio uchwalono 2 nowelizacje ustawy o Policji. Pierwsza dotyczy m.in. sprawdzenia prewencyjnego, kontroli osobistej i przeszukania, druga - kosztów tymczasowego zakwaterowania (...)

Zmiany rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach

Zmiany rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach

27.11.2018

Konieczność uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców (...)

Minister rezygnuje z dalszego rozbrajania Polaków...

Minister rezygnuje z dalszego rozbrajania Polaków...

21.8.2018

W trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

8.7.2018

Planujesz wakacje, zwłaszcza za granicą? Sprawdź, o czym warto pamiętać, aby zebrać tylko przyjemne wspomnienia.

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

30.5.2018

Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium określa zasady (...)

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

10.5.2018

Komisja zaproponowała nowe narzędzia do transgranicznego gromadzenia elektronicznych materiałów dowodowych w ramach procesów karnych, a także łatwiejszy dostęp organów ścigania (...)

Powstanie System Rejestracji Broni

Powstanie System Rejestracji Broni

10.5.2018

MSWiA przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy zastępującej ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami (...)

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

7.5.2018

Nowelizacja dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa (...)

Broń dla wojsk obcych

Broń dla wojsk obcych

15.4.2018

Nowe przepisy umożliwią wyposażenie żołnierzy obcych wojsk stacjonujących w Polsce w broń i amunicję znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Prawo łowieckie znowelizowane

Prawo łowieckie znowelizowane

31.3.2018

 Znowelizowana ustawa ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Ustawa zakłada m.in. możliwość (...)

Wyposażymy obce wojska?

Wyposażymy obce wojska?

20.2.2018

Żołnierze wojsk obcych stacjonujących w Polsce będą mogli zostać wyposażeni w broń i amunicję, jakimi dysponują Siły Zbrojne RP. Chodzi tu przede wszystkim o personel Dowództwa Wielonarodowej (...)

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

20.12.2017

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w polskiej terminologii prawa termin, testament, występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, rozumiany jest jako czynność prawna o określonych cechach (o (...)

Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

24.9.2017

Komisja Europejska opublikowała dokumenty, zwane pakietem cyberbezpieczeństwa, zawierające szereg działań, które mają zapewnić solidne podstawy cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Obejmują (...)

Kto ma koncesję na obrót bronią?

Kto ma koncesję na obrót bronią?

26.8.2017

MSWiA uruchomiło ogólnodostępny elektroniczny spis przedsiębiorców, którzy posiadają koncesję na wytwarzanie lub obrót bronią, materiałami wybuchowymi i podobnymi wyrobami.

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

29.6.2017

Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

30.5.2017

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną (...)

Materiały wybuchowe i broń w zasięgu ręki?

Materiały wybuchowe i broń w zasięgu ręki?

3.7.2015

NIK krytycznie bezpieczeństwie w Polsce.

Wracasz z podróży? Dowiedz się co możesz wwieźć do Unii Europejskiej

Wracasz z podróży? Dowiedz się co możesz wwieźć do Unii Europejskiej

9.7.2014

Okres podróży wakacyjnych to czas kiedy przewożonych jest przez granicę znacznie więcej przedmiotów – nie tylko pamiątek i upominków z podróży ale także towarów nabytych dla samych podróżujących. (...)

Jakie prawa i obowiązki ma znalazca rzeczy

Jakie prawa i obowiązki ma znalazca rzeczy

5.12.2013

Rozwiązania szczegółowe zawarte w przyjętym projekcie ustawy uwzględniają różne sytuacje i zróżnicowany charakter rzeczy znalezionych.

Ministerstwo Środowiska zmieniło regulamin polowań

Ministerstwo Środowiska zmieniło regulamin polowań

5.8.2013

Celem nowelizacji było uproszczenie warunków, jakie musi spełniać broń myśliwska kulowa o lufach gwintowanych oraz uściślenie zasad polowań na zające.

Komu pistolet,a komu pałkę? Nowe przepisy w sprawie użycia broni

Komu pistolet,a komu pałkę? Nowe przepisy w sprawie użycia broni

22.4.2013

Ustawa ujednolica zasady używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej między różnymi formacjami.

Środki przymusu bezpośredniego. Paralizatory w szerszym użyciu?

Środki przymusu bezpośredniego. Paralizatory w szerszym użyciu?

20.2.2013

W projekcie zmian przepisów, odniesieniu do paralizatorów przyjęto regułę, że środek ten będzie mógł być użyty w ostateczności, gdy inne okażą się nieskuteczne.

Będą zmiany w zasadach używania broni palnej

Będą zmiany w zasadach używania broni palnej

12.11.2012

Przygotowane propozycje zawierają rozwiązania, które mają na celu m.in. ujednolicenie przepisów w taki sposób, aby służby, które wykonują podobne zadania miały możliwość użycia podobnych (...)

Prawo zamówień publicznych do zmiany. Dziś głosują

Prawo zamówień publicznych do zmiany. Dziś głosują

4.10.2012

Senatorowie, którzy omawiali projekt nowelizacji zgłosili aż 40 poprawek.

Przymus bezpośredni na nowych zasadach

Przymus bezpośredni na nowych zasadach

17.9.2012

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt założeń do nowelizacji ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Pijany kierowca ryzykuje nie tylko prawo jazdy

Pijany kierowca ryzykuje nie tylko prawo jazdy

24.5.2012

Kierowanie autem w stanie nietrzeźwym jest również podstawą do cofnięcia pozwolenia na broń – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Leśnicy używają broni swobodniej niż policjanci

Leśnicy używają broni swobodniej niż policjanci

26.4.2012

Przypadki użycia broni palnej przez policjantów są określone w sposób bardziej restrykcyjny niż w przypadku strażników leśnych.

Steward na stadionie prawie jak policjant. Sprawdź, co może

Steward na stadionie prawie jak policjant. Sprawdź, co może

3.2.2012

Ma prawo przeszukać twoje bagaże i wylegitymować. Jeśli nie wykonasz wydanego polecenia, dostaniesz 2 tysiące złotych kary.

Strażnicy mają nową broń na piratów

Strażnicy mają nową broń na piratów

20.10.2011

Od 1 listopada ruszy fotoradar podłączony do wtopionej w asfalt pętli indukcyjnej mierzącej prędkość.

Cztery miliardy złotych dla mundurowych

Cztery miliardy złotych dla mundurowych

15.9.2011

Dostaną podwyżki, nowe radiowozy, śmigłowce i lasery. Ale to nie wszystko.

Rząd pozwoli razić prądem w pociągach?

Rząd pozwoli razić prądem w pociągach?

28.7.2011

Osiem służb mundurowych ma dostać nową broń. Sparaliżują kierowcę, pasażera kolei, a nawet agresywnego grzybiarza w lesie.

Piwo w pociągu legalne. Nie zawsze będzie mandat

Piwo w pociągu legalne. Nie zawsze będzie mandat

29.6.2011

Alkohol do 4,5 proc. kupimy w wagonie restauracyjnym lub w bufecie. Takie zmiany wchodzą w życie już 1 lipca.

Nie będzie czasowego zakazu noszenia broni

Nie będzie czasowego zakazu noszenia broni

20.6.2011

Policja i MSWiA chciały, by został on wprowadzony w wybranych miastach w czasie polskiej prezydencji w UE.

Długie noże nielegalne. Mają zniknąć z ulic

Długie noże nielegalne. Mają zniknąć z ulic

27.4.2011

Posłowie PiS chcą zakazać noszenia ostrzy dłuższych niż 8 cm. Według nich poważne zranienie krótszymi jest niemożliwe.

Pistolet kupimy legalnie w e-sklepie

Pistolet kupimy legalnie w e-sklepie

11.3.2011

Nie tylko w polskim, lecz także zagranicznym. Musimy jednak spełnić szereg warunków.

Pseudokibice będą sądzeni na stadionach

Pseudokibice będą sądzeni na stadionach

17.1.2011

Wniesienie przez nich na mecz petard, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów skończy się zatrzymaniem w stadionowych izbach zatrzymań.

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne