Budowla artykuły i zmiany w prawie

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

8.8.2021

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje, co do zasady, od pierwszego dnia miesiącanastępującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego (...)

Wejście w życie przepisów o elektrowniach wiatrowych z mocą wsteczną niekonstytucyjne

Wejście w życie przepisów o elektrowniach wiatrowych z mocą wsteczną niekonstytucyjne

23.7.2020

22 lipca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie wniosków rad gmin dotyczących regulacji wprowadzającej z mocą wsteczną przepisy nadające nowe brzmienie definicjom legalnym (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

28.6.2020

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. (...)

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

5.2.2020

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, (...)

Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli

Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli

22.6.2018

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają niekiedy problem z ustaleniem prawidłowej podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla będących w ich posiadaniu budowli. Budowlę lub (...)

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 r.

12.1.2018

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie w 2018 roku określonych wartości.

Niejasnych przepisów podatkowych nie można interpretować na niekorzyść podatnika

Niejasnych przepisów podatkowych nie można interpretować na niekorzyść podatnika

14.12.2017

Wykładnia funkcjonalna przepisów podatkowych, w tym celowościowa, nie może – w świetle wymogów wynikających z art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji – służyć zwiększeniu (...)

Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

4.10.2017

Ustawa Prawo budowlane szczegółowo definiuje, co należy rozumieć np. przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla (...)

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

19.6.2017

Obowiązująca od początku czerwca 2017 r. nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego formułuje wprost kilka nowych zasad ogólnych w postę­powaniu administracyjnym. Na czym (...)

Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

12.2.2014

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, co do zasady, następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem (...)

Handel na targowisku rodzi obowiązek podatkowy

Handel na targowisku rodzi obowiązek podatkowy

13.6.2013

Handlujący na targowiskach zobowiązani są przez przepisy prawa do uiszczenia opłaty targowej.

Samowola budowlana skończy się więzieniem

Samowola budowlana skończy się więzieniem

15.9.2011

Jest to przestępstwo, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak uzyskać aprobatę techniczną dla wyrobów budowlanych?

Jak uzyskać aprobatę techniczną dla wyrobów budowlanych?

27.1.2010

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. dotyczy aprobat technicznych oraz upoważnionych do ich wydawania jednostek organizacyjnych. Rozporządzenie określa sposób udzielania, (...)

Jak powinny wyglądać cmentarze i groby?

Jak powinny wyglądać cmentarze i groby?

4.4.2008

5 kwietnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. (...)

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

13.7.2007

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) reguluje kwestie związane z: podatkiem od nieruchomości, podatkiem od (...)

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

11.9.2006

Jakie pojęcia występują w zamówieniach publicznych? Artykuł 2 ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: robót budowlanych, dostaw, usług, dynamicznego systemu zakupów, (...)

Wystarczy zgłoszenie w miejsce pozwolenia na budowę

Wystarczy zgłoszenie w miejsce pozwolenia na budowę

30.8.2005

26 września 2005 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Prawie całą, gdyż zmiany dotyczące uzyskiwania uprawnień budowlanych wchodzą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2006 r. W jakich (...)

Ulga budowlana

Ulga budowlana

23.12.2004

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne