Ciąża artykuły i zmiany w prawie

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

27.7.2021

Pacjenci, u których wystąpią niepożądane działania po podaniu szczepionki, będą mogli uzyskać świadczenie pieniężne. Zapewni to utworzony przez rząd Fundusz Kompensacyjny Szczepień (...)

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19

30.12.2020

ZUS przedstawił zasady ustalania od 16 grudnia 2020 r. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym  zmieniono wymiar (...)

Dodatkowy urlop macierzyński jedynie dla matek...

Dodatkowy urlop macierzyński jedynie dla matek...

25.11.2020

TSUE orzekł, że w krajowym układzie zbiorowym pracy można zastrzec dodatkowy urlop macierzyński jedynie dla matek. Należy jednak wykazać, że ten dodatkowy urlop ma na celu ochronę pracownic (...)

Prezydencki projekt dotyczący aborcji

Prezydencki projekt dotyczący aborcji

13.11.2020

Złożony w Sejmie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży dotyczy wprowadzenia (...)

TK o dopuszczalności przerywania ciąży

TK o dopuszczalności przerywania ciąży

22.10.2020

Sam fakt upośledzenia lub nieuleczalnej choroby dziecka w fazie prenatalnej, łączący się ze względami natury eugenicznej, jak i z ewentualnym dyskomfortem życia chorego dziecka, nie może samodzielnie (...)

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

5.9.2020

Jesteś w ciąży? Od września masz prawo do wielu bezpłatnych leków. Na liście leków refundowanych jest obecnie 114 leków najczęściej stosowanych przez kobiety (...)

Unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek

Unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek

31.8.2020

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie może zawrzeć związku małżeńskiego. Przewiduje jednak wyjątkowo, iż z ważnych powodów sąd opiekuńczy (...)

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

26.8.2020

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych dla kobiet w ciąży. Od 1 września każda kobieta, która spodziewa się dziecka będzie miała dostęp do tych leków (...)

Ciąża plus - czyli darmowe leki dla kobiet w ciąży

Ciąża plus - czyli darmowe leki dla kobiet w ciąży

24.5.2020

Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Darmowe leki dla kobiet w ciąży

Darmowe leki dla kobiet w ciąży

28.12.2019

Wrządowym projekcie założono, że wszystkie kobiety w ciąży będą mogły korzystać z bezpłatnych leków.

Dłuższe uprawnienia aplikantów

Dłuższe uprawnienia aplikantów

25.8.2019

Wydłużenie uprawnień dla aplikantek, które urodziły dziecko, przewidziano w nowelizacji Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

Program „Ciąża +”

Program „Ciąża +”

21.7.2019

Fundamentalnym założeniem przygotowanych zmian jest zapewnienie dostępu do bezpłatnych leków dla wszystkich kobiet w ciąży – od momentu stwierdzenia ciąży przez ginekologa do chwili (...)

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

24.8.2018

Dowiedz się, jak pacjent może załatwić sobie wyjazd na leczenie do uzdrowiska. Najważniejsze jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawione przez lekarza (...)

II etap programu „Za życiem”

II etap programu „Za życiem”

17.5.2018

Przyjęty przez parlament drugi etap programu „Za życiem” obejmuje m.in.: wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wydłużenie z 14 do 30 dni prawa (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

11.3.2018

Kryzys i związane z nim osłabienie gospodarki sprawiają, że firmy osiągają coraz niższe obroty. Skoro spada sprzedaż, to tym samym spada zapotrzebowanie na siłę roboczą. Aby obniżyć koszty (...)

Pracownice w ciąży a zwolnienia grupowe

Pracownice w ciąży a zwolnienia grupowe

2.3.2018

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że pracownice w ciąży mogą być zwolnione ze względu na zwolnienie grupowe. W takim przypadku pracodawca powinien przedstawić zwalnianej (...)

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

26.2.2018

Zakażeniu HIV można zapobiec. Ponadto, w czasach, gdy istnieje skuteczna terapia antyretrowirusowa, wiedza o drogach zakażenia HIV ratuje życie! 

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

13.9.2017

W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia (...)

Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią

Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią

13.9.2017

Rok 2017 jest przełomowym dla polskiego rynku pracy. Większość zmian, jakie zaczęły obowiązywać (lub też zaczną w kolejnych miesiącach) w bieżącym roku, dotyczy ochrony pracy kobiet w ciąży (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

17.8.2017

Sprawdź, jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na jaką pomoc można liczyć w związku z narodzinami także nieuleczalnie chorego (...)

Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

9.9.2016

Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński obowiązane są przedtem do dokonania szeregu formalności. Dotyczy to głównie złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpowiednich (...)

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim.

24.3.2016

Pracodawca powinien zapewnić pracownicy wracającej po urlopie macierzyńskim  możliwość powrotu na dotychczasowe miejsce pracy na dotychczasowych warunkach zatrudnienia co do miejsce oraz wynagrodzenia. 

Jest projekt zmian w zasiłkach dla biznesmam

Jest projekt zmian w zasiłkach dla biznesmam

24.7.2015

Do Sejmu właśnie trafił wniosek o wydłużenie vacatio legis ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje (...)

Czy Twoim zdaniem należy ukarać lekarza, który odmówił wykonania zabiegu?

Czy Twoim zdaniem należy ukarać lekarza, który odmówił wykonania zabiegu?

11.6.2014

Czy lekarz może odmówić wykonania zabiegu?

Ośrodki adopcyjne naruszają ustawę o ochronie danych osobowych

Ośrodki adopcyjne naruszają ustawę o ochronie danych osobowych

29.4.2014

Negatywny wpływ na działalność ośrodków miał brak kontroli i monitoringu ich działalności, a także nieopracowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach strategii rozwoju (...)

Odrzucili obywatelski projekt zaostrzający ustawę aborcyjną

Odrzucili obywatelski projekt zaostrzający ustawę aborcyjną

30.9.2013

Premier twierdzi, że mają zostać przygotowane przepisy, które zapewnią, że do nadużyć nie będzie dochodziło.

Co dalej z urlopami macierzyńskimi?

Co dalej z urlopami macierzyńskimi?

16.1.2013

Plan rządu zakłada wydłużenie urlopu macierzyńskiego do roku dla obojga rodziców oraz daje możliwość elastycznego z niego korzystania.

Pozwały Polskę do Trybunału w Strasburgu

Pozwały Polskę do Trybunału w Strasburgu

30.10.2012

Afera związana z 14-latką z Lublina, której polskie szpitale odmówiły wykonania zabiegu przerwania ciąży, znalazła finał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Ciążą nie uchroni przed karą więzienia?

Ciążą nie uchroni przed karą więzienia?

23.5.2012

Sąd każe stawić się w więzieniu kobiecie, która jest w dziewiątym miesiącu ciąży. To wbrew europejskim przepisom.

Każda rodząca będzie mogła liczyć na znieczulenie

Każda rodząca będzie mogła liczyć na znieczulenie

8.3.2012

Taka usługa dla pacjentek będzie na życzenie i zawsze za darmo. Ma być wliczona w cenę porodu, za który płaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aborcja na życzenie. Projekt już w Sejmie

Aborcja na życzenie. Projekt już w Sejmie

17.1.2012

Ustawa ma wprowadzić edukację seksualną od I klasy podstawówki oraz legalną aborcję na życzenie do 12. tygodnia ciąży.

Posłowie odrzucili ustawy aborcyjne

Posłowie odrzucili ustawy aborcyjne

1.9.2011

W głosowaniu przepadł obywatelski projekt, który całkowicie zakazuje aborcji oraz ten, który dopuszcza ją na życzenie kobiety.

Becikowe na starych zasadach?

Becikowe na starych zasadach?

17.8.2011

O planowanych zmianach w zakresie przyznawania tzw. becikowego informuje w dzisiejszym artykule Gazeta Wyborcza.

Kobieta w ciąży nie zawsze poleci samolotem

Kobieta w ciąży nie zawsze poleci samolotem

5.8.2011

Część linii wymaga, by kobiety w zaawansowanej ciąży miały zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające, że stan ich zdrowia pozwala na odbycie lotu.

Za długie chorowanie krótszy urlop

Za długie chorowanie krótszy urlop

15.2.2011

Pracownicy na zwolnieniach lekarskich oraz młode matki po powrocie do pracy mogą stracić część urlopu wypoczynkowego.

Zasiłek chorobowy 2011: więcej o 59 zł

Zasiłek chorobowy 2011: więcej o 59 zł

27.12.2010

1195,98 zł - do takiej kwoty wzrośnie od 1 stycznia najniższy zasiłek chorobowy. Wraz z nowym rokiem skończy się również dyskryminacja osób po 50. roku życia - będą one dostawać (...)

Ile wolnego dostanie mama po porodzie?

Ile wolnego dostanie mama po porodzie?

22.10.2010

Pracownica może skorzystać z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wypoczynek będzie dłuższy gdy na świat przyjdzie więcej niż jedno dziecko. Partner kobiety dostanie natomiast tygodniowy urlop ojcowski.

Trudniej stracić status bezrobotnego

Trudniej stracić status bezrobotnego

9.8.2010

Urzędnik nie odbierze statusu bezrobotnego kobiecie w ciąży, a założenie własnej działalności gospodarczej nie zawsze będzie się wiązało ze skreśleniem z listy osób bez pracy. PIP otrzyma (...)

Polacy akceptują aborcję, ale nie na życzenie

Polacy akceptują aborcję, ale nie na życzenie

13.7.2010

Większość społeczeństwa akceptuje aborcję tylko w sytuacjach, które dopuszcza polskie prawo - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Rząd szykuje ułatwienia dla bezrobotnych

Rząd szykuje ułatwienia dla bezrobotnych

13.7.2010

Ciężarna kobieta nie straci statusu bezrobotnej, a osoby zakładające własne firmy nie zawsze będą automatycznie skreślane z listy osób bez pracy. W planach jest również poszerzenie kręgu podmiotów (...)

Więcej rodzin dostanie świadczenia rodzinne

Więcej rodzin dostanie świadczenia rodzinne

1.6.2010

Posłowie PSL chcą usunięcia z definicji dochodu, na podstawie której ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych, stypendiów przyznawanych za osiągnięcia w nauce lub sporcie.

Wiedza o seksie od podstawówki

Wiedza o seksie od podstawówki

24.5.2010

Obowiązkowy przedmiot "wiedza o życiu seksualnym człowieka" oraz refundacja środków antykoncepcyjnych - to niektóre pomysły Lewicy, które ponownie trafiły do Sejmu.

Lewica apeluje o wznowienie prac nad

Lewica apeluje o wznowienie prac nad "planowaniem rodziny"

10.5.2010

Partia domaga się wpisania na listę leków refundowanych środków antykoncepcyjnych oraz wprowadzenia do szkół obowiązkowego przedmiotu "wiedza o życiu seksualnym człowieka".

Kiedy odszkodowanie za odmowę aborcji?

Kiedy odszkodowanie za odmowę aborcji?

10.5.2010

Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo nieodwracalnego upośledzenia płodu, matka może sama zdecydować, czy usunąć ciążę - donosi Rzeczpospolita.

Domowe porody będą za darmo

Domowe porody będą za darmo

8.4.2010

Za poród w domu zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ? zakłada projekt rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej.

Polacy za aborcją ale przeciw małżeństwom homoseksualnym

Polacy za aborcją ale przeciw małżeństwom homoseksualnym

23.3.2010

5 % Polaków jest za adopcją na żądanie, tyleż samo z adopcją dzieci przez pary homoseksualne, 60 % Polaków uważa, że aborcja powinna być legalna w szczególnych sytuacjach. Tak wynika z sondażu (...)

Restrykcyjne przepisy o becikowym zawieszone

Restrykcyjne przepisy o becikowym zawieszone

4.2.2010

Kobiety nie będą musiały udowadniać, że najpóźniej od 10 tygodnia ciąży były pod opieką lekarza ginekologa lub położnej. Resort zdrowia zawiesi kontrowersyjny przepis na dwa lata.

Termin do becikowego będzie wydłużony

Termin do becikowego będzie wydłużony

28.1.2010

Przedłużmy ten termin do 12. tygodnia. Możemy wypracować dokument, który kobietom służy - mówi dla Gazety Wyborczej Ryszard Poręba, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Znieczulenie przy porodzie tylko w uzasadnionych przypadkach

Znieczulenie przy porodzie tylko w uzasadnionych przypadkach

26.1.2010

Poród powinien odbywać się w sposób jak najbardziej naturalny. Na życzenie kobiety dziecko przyjdzie na świat w domu. Ingerencja w naturalny proces porodu - jak cesarskie cięcie czy znieczulenie (...)

Jak uniknąć zwolnienia z pracy?

Jak uniknąć zwolnienia z pracy?

30.11.2009

Pracownik, który umiejętnie skorzysta z uprawnień pracowniczych zawartych w kodeksie pracy, może uniknąć zwolnienia nawet w najtrudniejszym okresie kryzysu gospodarczego - informuje dzisiejsza Gazeta (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne