Ciągi artykuły i zmiany w prawie

Usługi kurierskie w dobie koronawirusa

Usługi kurierskie w dobie koronawirusa

19.8.2020

Jeśli zarządzasz firmą kurierską bądź jej oddziałem, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom podczas trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego (...)

Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

10.4.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotowało wytyczne w zakresie funkcjonowania zakładów przemysłowych.

Cyfrowe kamery wyłapią kiboli

Cyfrowe kamery wyłapią kiboli

8.2.2011

Nowe systemy monitorowania pozwolą na szybką identyfikację stadionowych pseudokibiców.

Kamery wyłapią stadionowych chuliganów

Kamery wyłapią stadionowych chuliganów

9.7.2010

Przynajmniej jedna kamera pojawi się przy kasach biletowych czy na parkingu przed stadionem. Sektory dla kibiców monitorowane będą co najmniej przez dwa urządzenia rejestrujące.

Sposób na pseudokibica?

Sposób na pseudokibica?

14.10.2009

Kamery podpatrzą nie tylko to, co dzieje się na widowni imprezy masowej. "Szklane oko" będzie skierowane również na inne miejsca, gdzie może dojść do zakłócenia porządku publicznego.

Monitoring nie tylko w celi

Monitoring nie tylko w celi

6.4.2009

Całodobowy monitoring niebezpiecznych więźniów, obejmujący kącik sanitarny celi oraz archiwizowanie nagrań monitoringu - takie zmiany przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego, którą (...)

Jak powinny wyglądać cmentarze i groby?

Jak powinny wyglądać cmentarze i groby?

4.4.2008

5 kwietnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. (...)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

Skarga na wyrok zespołu arbitrów jest kolejnym środkiem odwoławczym przysługującym w toku instancji w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia protestu. Skarga do sądu powszechnego została (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne