Członkowie stowarzyszenia artykuły i zmiany w prawie

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

20.11.2019

Z wyroku TSUE wynika, iż sąd odsyłający powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego w celu ustalenia, czy ten organ może rozpoznawać spory dotyczące (...)

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

29.10.2019

Testament jest formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują w sumie pięć rodzajów testamentu, w tym trzy z nich to testamenty szczególne. (...)

Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

31.5.2019

Drogą do likwidacji stowarzyszenia jest jego rozwiązanie. Nie są to pojęcia tożsame. Likwidacja stowarzyszenia polega na zaprzestaniu działalności, rozdysponowaniu majątku oraz wykreśleniu z Krajowego (...)

Jak podpisać elektronicznie dowolny dokument?

Jak podpisać elektronicznie dowolny dokument?

25.3.2019

Masz do wysłania dokument, który powinieneś wcześniej podpisać? Długopis zamień na Profil Zaufany, a stanie w kolejce na chwilę przed komputerem!

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

15.3.2019

Od 13 marca 2019 r. osoby prawne (działające poza sektorem finansowym) mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. W Ministerstwie Finansów (...)

Kościoły i związki wyznaniowe muszą chronić dane osobowe

Kościoły i związki wyznaniowe muszą chronić dane osobowe

19.2.2019

Kościoły i związki wyznaniowe nie mają pełnej autonomii przy tworzeniu swoich regulacji o ochronie danych – muszą być one dostosowane do RODO.

Osoby deportowane do pracy przymusowej z nowymi uprawnieniami

Osoby deportowane do pracy przymusowej z nowymi uprawnieniami

17.8.2018

Podstawowym celem nowelizacji przepisów jest przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną.

Czy Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków?

Czy Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków?

17.8.2018

Ustawa prawo o stowarzyszeniach (dalej u.p.s.) w art. 2 ust. 1 definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. W poprzednim stanie prawnym, do czasu (...)

Internet to miejsce publiczne

Internet to miejsce publiczne

17.4.2018

Sąd Najwyższy uznał, że internet jest miejscem publicznym. Po rozpoznaniu kasacji Rzecznika wniesionej na niekorzyść lidera stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” (...)

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

24.3.2018

Przygotowana Konstytucja dla Nauki zakłada poszerzenie autonomii organizacyjnej uczelni, zmianę zasad finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, wprowadzenie nowego modelu kształcenia doktorantów, (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

8.2.2018

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo (...)

Podwójna jakość produktów spożywczych

Podwójna jakość produktów spożywczych

5.10.2017

Komisja Europejska opublikowała zbiór wytycznych w sprawie stosowania unijnego prawa żywnościowego i prawa ochrony konsumentów do produktów o podwójnej jakości. (...)

Sędziowie chcą więcej pieniędzy dla asystentów

Sędziowie chcą więcej pieniędzy dla asystentów

26.3.2012

Wysokość wynagrodzenia asystenta sędziego ma wynieść od 2675 do 3824 zł - proponuje w projekcie rozporządzenia resort sprawiedliwości.

Zasłonisz twarz na ulicy? Będą wysokie kary

Zasłonisz twarz na ulicy? Będą wysokie kary

8.3.2012

To niebezpieczna polityka "dokręcania śruby", ruch nieprzemyślany i być może niezgodny z konstytucją - twierdzą eksperci, którzy opiniowali nowe prawo do zgromadzeń.

Zamrożą płace sędziom? Będzie trybunał

Zamrożą płace sędziom? Będzie trybunał

29.11.2011

Sędziowie nie darują rządowi obcięcia przyszłorocznych podwyżek. Zapowiadają pozwy, protesty i sprawę w Trybunale Konstytucyjnym.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy narusza autonomię rodziny?

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy narusza autonomię rodziny?

2.3.2010

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny apeluje do parlamentarzystów, aby nie godzili się na rozwiązania, które zabronią rodzicom wychowywania dzieci według wyznawanych zasad.

Pijani kierowcy dłużej posiedzą za kratkami

Pijani kierowcy dłużej posiedzą za kratkami

8.1.2010

Za spowodowanie wypadku po pijanemu, w którym ktoś ucierpiał, kierowca trafi do więzienia nawet na 5 lat. Sąd będzie mógł odebrać prawo jazdy "nietrzeźwemu zabójcy" dożywotnio.

Trzeci etap liberalizacji rynku energii i gazu

Trzeci etap liberalizacji rynku energii i gazu

22.4.2009

Oddzielenie działalności obrotowej i wytwórczej od przesyłowej, wzmocnienie uprawnień regulacyjnych, upowszechnianie inteligentnych systemów pomiarowych, a przede wszystkim wzmocnienie praw konsumenta (...)

Organizacje pożytku publicznego - sposób na zmniejszenie podatku

Organizacje pożytku publicznego - sposób na zmniejszenie podatku

8.4.2009

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dała podatnikom możliwość obniżenia należnego fiskusowi podatku poprzez odliczenie od kwoty należnego podatku dokonanych wpłat na rzecz (...)

VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

22.1.2009

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. DZIAŁ XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555 ze zm.). W dzisiejszych realiach (...)

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

14.10.2008

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186 ze zm.). Krajowy Rejestr Sądowy obejmuje rejestr przedsiębiorców (z wyjątkiem osób (...)

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne

6.11.2007

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest ustawowo zobowiązany do ustanawiania corocznie nie więcej niż 3 nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Rozporządzenie Ministra (...)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

27.8.2007

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy I - II (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Szkolnictwo wyższe jest regulowane odrębną ustawą. W tej części znajdują się (...)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

27.8.2007

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy III - VI (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). W działach tych uregulowano kwestie związane z pracownikami uczelni (m.in. ich wynagrodzenie (...)

Jak organizacje pożytku publicznego mają współdziałać z administracją?

Jak organizacje pożytku publicznego mają współdziałać z administracją?

3.7.2007

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, który trafił niedawno do Sejmu, przewiduje stworzenie optymalnych możliwości (...)

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

23.2.2007

Czy pracownik ma obowiązek wykonywać każde polecenie pracodawcy? Kiedy może odmówić wykonania polecenia służbowego? Kodeks pracy określa obowiązki pracownika w oparciu o dwa kryteria sumienności (...)

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

26.4.2005

Zgodnie z art. 34 Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności służy realizacji (...)

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

17.11.2004

Niniejsza porada ma na celu wyjaśnienie, co to jest organizacja pożytku publicznego, jak można uzyskać status takiej organizacji oraz opisuje przywileje i obowiązki tych podmiotów w świetle (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne