Delegacja artykuły i zmiany w prawie

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

28.6.2022

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Przysługuje ona w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży (...)

Lepsze warunki dla zwierząt w schroniskach

Lepsze warunki dla zwierząt w schroniskach

24.1.2022

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Rozporządzenie (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

23.1.2020

Sejm nie zgodził się na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - wskazuje MS. Nowa (...)

Co dalej z polskim węglem?

Co dalej z polskim węglem?

3.10.2018

Finansowanie ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego będzie wydłużone do końca 2023 roku. Z kolei ustawa o jakości paliw ma ograniczyć smog i napływ (...)

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

25.3.2018

W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)

Zasady ustalania wysokości stawki minimalnej za czynności adwokackie w zgodzie z Konstytucją

Zasady ustalania wysokości stawki minimalnej za czynności adwokackie w zgodzie z Konstytucją

25.1.2018

Uzależnienie minimalnej stawki za czynności adwokatów i radców prawnych od wartości przedmiotu sprawy nie wykracza poza zakres upoważnień zawartych w ustawie – Prawo o adwokaturze (...)

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

2.6.2017

Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa Komisji (...)

Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

16.2.2015

W aktualnej prasie co chwila pojawiają się informacje, że nowe konkursy na unijne granty będą uruchomione lada dzień. Istotnie większość programów pomocowych została już zatwierdzona (...)

Polskie więzienia w raporcie Europejskiego Komitetu CPT

Polskie więzienia w raporcie Europejskiego Komitetu CPT

26.6.2014

Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) wizytował Polskę po raz piąty.

NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

14.4.2014

W połowie maja w Warszawie spotka się grupa zadaniowa do spraw kontroli wykorzystania funduszy na rzecz katastrof i klęsk żywiołowych.

Gwarancje bankowe biur podróży zostały podwyższone

Gwarancje bankowe biur podróży zostały podwyższone

23.5.2013

Umowy gwarancji lub ubezpieczenia touroperatora nie będą mogły być zawierane na sumy niższe niż 20 proc. przychodu, ale nie mniej niż 250 tys. euro.

Delegacja służbowa - od 1 marca nowe stawki diet

Delegacja służbowa - od 1 marca nowe stawki diet

30.1.2013

W przypadku podróży służbowej na terenie kraju dieta za dobę będzie wynosiła 30 zł. Zmienia się też stawki zagraniczne.

Co z wolnością w internecie?

Co z wolnością w internecie?

6.12.2012

Zarządzanie systemem nazw domen, rejestrowanie i przydzielanie numerów i adresów IP, regulowanie peeringu - czy to nas czeka?

Wyższe stawki za delegacje. Sprawdź, o ile

Wyższe stawki za delegacje. Sprawdź, o ile

20.1.2012

Dostaniesz 30 złotych dziennie. Po pięciu latach rząd podnosi diety dla pracowników o 7 złotych.

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

28.6.2011

Zarząd, jako organ zarządzający spółką akcyjną nie może pozostać bez kontroli wspólników. Ponieważ skala czynności dokonywanych przez zarząd, a także liczba akcjonariuszy nie pozwala na (...)

Tusk leci do Brukseli na cztery samoloty

Tusk leci do Brukseli na cztery samoloty

8.6.2010

Rządowa delegacja do Brukseli jest wyjątkowo duża. Rada Ministrów leci tam w środę czterema maszynami - informuje Gazeta Prawna.

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

27.8.2009

Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie (...)

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

25.8.2009

Od niedawna obowiązują zmiany w prowadzone ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dowiedz (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

15.1.2009

13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Wprowadzone ustawą (...)

Ile zarobi sędzia delegowany za granicę?

Ile zarobi sędzia delegowany za granicę?

8.6.2008

Na zasadach określonych w Prawie o ustroju sądów powszechnych sędziemu delegowanemu w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa przysługują pewne należności, wypłacane (...)

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

6.6.2008

Typową podróżą służbową jest podróż mająca incydentalny charakter. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy podróże służbowe należą niejako do stałych obowiązków pracownika, bo rodzaj jego (...)

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

16.4.2008

Ze względu na fakt niejednolitego administrowania spółkami akcyjnymi w państwach Unii Europejskiej, spółki europejskie mogą opierać się bądź na systemie dualistycznym, bądź też na systemie (...)

Jakim podmiotom hurtownie farmaceutyczne mogą sprzedawać produkty farmaceutyczne?

Jakim podmiotom hurtownie farmaceutyczne mogą sprzedawać produkty farmaceutyczne?

20.3.2008

obrotem hurtowym jest wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, posiadających (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne