Dieta artykuły i zmiany w prawie

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

28.6.2022

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Przysługuje ona w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

28.4.2022

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów Pakietu mobilności I, wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy (...)

Unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk dotyczących żywności

Unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk dotyczących żywności

16.9.2021

W lipcu Komisja Europejska, wraz z zainteresowanymi stronami z branży rolno-spożywczej, oficjalnie ogłosiła unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk dotyczących żywności i (...)

Poznaj prawo pacjenta do intymności i godności

Poznaj prawo pacjenta do intymności i godności

21.7.2020

Przedstawiamy temat związany z prawem do poszanowania intymności i godności osoby leczonej. Każdy pacjent, któremu udzielane są świadczenia zdrowotne ma prawo do poszanowania jego intymności (...)

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca w podróży służbowej

27.1.2019

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, (...)

Zmiany istotne dla prawodawców

Zmiany istotne dla prawodawców

24.10.2018

Nowelizacja przepisów przewiduje, że w regulaminach obu Izb parlamentu będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia (...)

Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

18.5.2018

Rząd zdecydował, że od 1 lipca 2018 r. o 20% obniżone zostaną wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Z kolei przyjęta (...)

Kontrole NIK

Kontrole NIK

27.2.2018

Każdego roku inspektorzy NIK ujawniają nieprawidłowości, których skutki finansowe lub sprawozdawcze sięgają kilkunastu miliardów złotych. NIK przeprowadza kilka tysięcy kontroli jednostkowych (...)

Możliwość obniżenia diety parlamentarnej parlamentarzystom

Możliwość obniżenia diety parlamentarnej parlamentarzystom

22.12.2017

Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wprowadza możliwość obniżenia uposażenia oraz obniżenia lub utraty diety parlamentarnej parlamentarzystom, którzy naruszają powagę (...)

Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy można wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy niż pracownikowi „budżetówki”

Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy można wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy niż pracownikowi „budżetówki”

19.11.2017

Zakładowe przepisy prawa pracy (układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania itp.), względnie postanowienia umowy o pracę, mogą - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych poza sferą budżetową (...)

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

27.9.2017

Generalnie podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia pracownika za (...)

Czy można wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w walucie obcej?

Czy można wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w walucie obcej?

21.3.2017

Art. 358 ust 1 Kodeksu cywilnego stanowi obecnie, że jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, (...)

Czy powinno się zakazać reklamy suplementów diety?

Czy powinno się zakazać reklamy suplementów diety?

3.4.2013

Zastanawiam się czy ktokolwiek zwrócił uwagę na to, że prawie połowa reklam jakie serwowane są do publicznej wiadomości to reklamy suplementów diety. Informacje o tych istnych cudach na wszelkie (...)

Duże zmiany w rozliczeniach za podróże służbowe

Duże zmiany w rozliczeniach za podróże służbowe

15.3.2013

Od tej pory obowiązuje już tylko jeden przepis, który reguluje wszystkie kwestie.

Kiedy zapłacisz podatek od diety?

Kiedy zapłacisz podatek od diety?

7.2.2013

Otrzymane od pracodawcy diety przypadające na czas podróży służbowej są zwolnione od podatku dochodowego tylko do pewnej wysokości.

Od części diet w związku z podróżą służbową trzeba zapłacić podatek

Od części diet w związku z podróżą służbową trzeba zapłacić podatek

5.2.2013

Pracownikowi wyjeżdżającemu w podróż służbową pracodawca zobowiązany jest zapewnić diety na wyżywienie podczas wyjazdu.

Delegacja służbowa - od 1 marca nowe stawki diet

Delegacja służbowa - od 1 marca nowe stawki diet

30.1.2013

W przypadku podróży służbowej na terenie kraju dieta za dobę będzie wynosiła 30 zł. Zmienia się też stawki zagraniczne.

Dieta w związku z podróżą służbową może być opodatkowana

Dieta w związku z podróżą służbową może być opodatkowana

3.7.2012

Diety wypłacane w związku z podróżami służbowymi stanowią dla pracownika przychód, którego źródłem jest stosunek pracy.

Wyższe stawki za delegacje. Sprawdź, o ile

Wyższe stawki za delegacje. Sprawdź, o ile

20.1.2012

Dostaniesz 30 złotych dziennie. Po pięciu latach rząd podnosi diety dla pracowników o 7 złotych.

Przywileje posłów. Co mają za darmo?

Przywileje posłów. Co mają za darmo?

7.11.2011

Bilety na samolot, pociąg i autobus. Do tego noclegi w hotelu oraz dopłaty do wynajęcia mieszkania i tanie pożyczki. Co jeszcze?

Palikot rezygnuje z uposażenia i diety poselskiej

Palikot rezygnuje z uposażenia i diety poselskiej

26.10.2011

Poseł zapowiedział, że przekaże wszystkie swoje pensje na cele społeczne. Chodzi o kwotę 480 tys. złotych.

Idzie do Sejmu i dostanie emeryturę

Idzie do Sejmu i dostanie emeryturę

14.10.2011

Emeryt z ZUS, który zostałby posłem, straciłby emeryturę. Inaczej jest z agentem Tomkiem. Dostanie i dietę posła, i emeryturę.

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

27.8.2009

Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie (...)

Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

9.3.2009

W niniejszym artykule przedstawiliśmy najważniejsze zagadnienia dotyczące podróży służbowych, a przede wszystkim sposób rozliczania wydatków z tytułu używania przez pracowników ich prywatnych (...)

Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

6.3.2009

Czy wiesz, jaką kwotę diety powinieneś wypłacić swojemu pracownikowi za podróż służbową poza granicami kraju? Czy możesz ją ustalać dowolnie? Zgodnie z art. 77[5] § 1 kodeksu pracy, pracodawcę (...)

Diety na podróże idą w górę

Diety na podróże idą w górę

28.12.2006

Z dniem 1 stycznia 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących (...)

Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

31.10.2006

Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się w takim (...)

USTAWA z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - uwzględnia zmiany wchodzące w życie wraz z przystąpieniem do UE

USTAWA z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - uwzględnia zmiany wchodzące w życie wraz z przystąpieniem do UE

5.1.2006

Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie po wejściu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (wprowadzone ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne