Dokumentacja medyczna artykuły i zmiany w prawie

Projekt dot. pracy zdalnej

Projekt dot. pracy zdalnej

20.5.2021

Całkowite lub hybrydowe wykonywanie pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz nowość jaką jest okazjonalna praca zdalna - to jedne z głównych założeń projektu dotyczącego pracy zdalnej, (...)

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

27.4.2021

W jaki sposób można się zaszczepić przeciwko COVID-19? W jaki sposób można zapisać się na szczepienie?

Pokaż farmaceucie swoje e-recepty

Pokaż farmaceucie swoje e-recepty

18.4.2021

Możesz upoważnić farmaceutę do wglądu do Internetowego Konta Pacjenta, aby uzyskał informacje, jakie leki przyjmujesz i na tej podstawie udzielił Ci porady.

Czym jest e-recepta?

Czym jest e-recepta?

22.5.2019

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, dzięki któremu pacjent może sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki, a także śledzić szczegóły oraz (...)

Sprzeciw wobec dostępu do informacji medycznej po śmierci

Sprzeciw wobec dostępu do informacji medycznej po śmierci

19.1.2019

Nowe przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dadzą pacjentowi prawo zadeklarowania za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia (...)

Jak powinny być realizowane prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych i kopii dokumentacji medycznej?

Jak powinny być realizowane prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych i kopii dokumentacji medycznej?

9.8.2018

Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każdej osobie - na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (...)

E-recepty nadchodzą

E-recepty nadchodzą

22.3.2018

Parlament uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Dzięki niej będzie mogła być wystawiana elektroniczna recepta.

Zbliżają się e-recepty

Zbliżają się e-recepty

21.2.2018

Rządowy projekt ma umożliwić wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Jakie prawa ma pacjent?

Jakie prawa ma pacjent?

21.9.2017

Jako pacjent masz swoje prawa. Naucz się z nich korzystać. Masz np. prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, do poszanowania godności i intymności oraz do wyczerpującej (...)

Elektroniczna dokumentacja medyczna nie tak prędko

Elektroniczna dokumentacja medyczna nie tak prędko

18.8.2017

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przewiduje, że administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które prowadzą te rejestry. Rejestry medyczne (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

17.8.2017

Sprawdź, jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na jaką pomoc można liczyć w związku z narodzinami także nieuleczalnie chorego (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

26.6.2017

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról (...)

Co ma się zmienić w rejestrach medycznych?

Co ma się zmienić w rejestrach medycznych?

18.6.2017

Rządowy projekt przewiduje, że administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które prowadzą te rejestry. Rejestry medyczne są wykorzystywane m.in. na potrzeby (...)

Zmiana praw pacjenta

Zmiana praw pacjenta

24.3.2017

Parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona rozwiązania, które wzmocnią prawa pacjenta oraz zapewnią (...)

Dostęp do informacji medycznych

Dostęp do informacji medycznych

24.2.2015

Czy można domagać się ujawnienia informacji medycznych dotyczących swojej osoby? Czy szpital ma obowiązek przedstawić naszą kartotekę medyczną? Co zrobić w przypadku odmowy udostępnienia nagrań (...)

Lekarze dłużej będą mogli prowadzić dokumentację papierową

Lekarze dłużej będą mogli prowadzić dokumentację papierową

24.7.2014

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Ponieważ nie wszyscy są na to gotowi, termin nowych przepisów został wydłużony. (...)

Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – co zrobić z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjentów?

Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – co zrobić z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjentów?

14.5.2013

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego może być zbywane na zasadach ogólnych - dotyczących każdego przedsiębiorstwa – określonych przez Kodeks cywilny. Przy czym wskazać należy, iż nabywca, (...)

Dane osobowe w ochronie zdrowia są bezpieczne?

Dane osobowe w ochronie zdrowia są bezpieczne?

29.1.2013

Omówieniu kwestii bezpieczeństwa danych w ochronie zdrowia poświęcona była konferencja prasowa zorganizowana z okazji VII Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Komu i w jaki sposób lekarz może udostępnić dokumentację medyczną?

Komu i w jaki sposób lekarz może udostępnić dokumentację medyczną?

26.11.2012

Jednym z podstawowych obowiązków lekarza, zdefiniowanym w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty[1] obok m. in. udzielania przystępnej informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia, czy też zachowania (...)

Tego żądaj od lekarza. Nie może odmówić

Tego żądaj od lekarza. Nie może odmówić

20.10.2011

Przyjmowanie kilku pacjentów jednocześnie, wyśmiewanie ich stylu życia czy odmowa sprowadzenia księdza. Co jeszcze narusza prawa pacjenta?

Ciąża za granicą nie pozbawi becikowego

Ciąża za granicą nie pozbawi becikowego

27.11.2009

Kobieta, która podczas ciąży przebywała pod opieką lekarską poza granicami Polski, również może ubiegać się o becikowe oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Zmiany w ustawie o służbie medycyny pracy

Zmiany w ustawie o służbie medycyny pracy

30.12.2008

W dniu 27 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 października 2008 r. zmieniająca ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ustawa ta wprowadza szereg zmian do instytucji (...)

Zmiany dotyczące zawodów lekarza i lekarza dentysty

Zmiany dotyczące zawodów lekarza i lekarza dentysty

23.4.2008

23 kwietnia 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dotyczy ona dostosowania przepisów w tej materii do postanowień dyrektywy UE (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne