Dokumentacja podatkowa artykuły i zmiany w prawie

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

23.10.2022

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące dokumentacji i raportowania w grupach VAT.

Opinia zabezpieczająca - czy warto się o nią ubiegać?

Opinia zabezpieczająca - czy warto się o nią ubiegać?

14.9.2021

Od dnia 15 lipca 2016 r. obowiązują przepisy umożliwiające Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej stosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadzona procedura przewiduje (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

29.9.2020

Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw (...)

Raportowanie CRS, CBC i FATCA

Raportowanie CRS, CBC i FATCA

29.11.2019

Od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywać nowe formularze CRS-1 dot. przekazywania informacji o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych. Zmienił się sposób przekazywania powiadomienia (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

22.10.2019

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Produkcja wyrobów (...)

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

23.9.2019

Od 2016 r. organy podatkowe mogą przeciwdziałać praktykom agresywnej optymalizacji podatkowej stosując przepisy ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Pozwala ona (...)

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

11.12.2018

Sprawdź, w jakich okolicznościach dana transakcja zbycia nieruchomości komercyjnych, tj. nieruchomości przeznaczonych do celów działalności gospodarczej generujących periodycznie przychody (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

27.10.2018

Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także (...)

Wyjaśnienia MF w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

Wyjaśnienia MF w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

28.1.2018

Minister Finansów wydał 24 stycznia 2018 r. interpretację ogólną nr DCT.8201.1.2018, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów w zakresie obowiązku sporządzania (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

1.6.2017

Ogólną zasadą, która wynika z art. 61 Konstytucji RP, jest dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny być zatem formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości (...)

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

18.5.2017

Poznaj zasady odliczania tzw. kosztów pracowniczych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (ulgi B+R). To instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych (...)

Transakcje z podmiotami położonymi w obszarach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Transakcje z podmiotami położonymi w obszarach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

25.10.2011

Analogicznie jak w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi, do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji mogą być również zobowiązani podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami, (...)

Powiadom fiskusa o zalanych dokumentach

Powiadom fiskusa o zalanych dokumentach

7.6.2010

Jeżeli firma straciła w czasie powodzi dokumenty podatkowe, to powinna zawiadomić urząd skarbowy. Fiskus da przedsiębiorcy czas na odtworzenie ewidencji - informuje Gazeta Prawna.

Kościoły mogą unikać podatków

Kościoły mogą unikać podatków

2.12.2009

Kościoły nie płacą podatku od przychodów z działalności niegospodarczej, nie muszą również prowadzić dokumentacji podatkowej - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o podatku od towarów i usług

22.8.2007

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr54 ze zm.) reguluje zakres opodatkowania od towarów i usług. W ustawie unormowano kwestię płatników i podatników, obowiązku (...)

Czy Naczelnik Urzędu Celnego ma obowiązek oceniać, czy towary mogą być dopuszczone do obrotu - opinia prawna

Czy Naczelnik Urzędu Celnego ma obowiązek oceniać, czy towary mogą być dopuszczone do obrotu - opinia prawna

7.4.2006

Naczelnik Urzędu Celnego zatwierdził regulamin funkcjonowania składu podatkowego, w którym produkuje się wyroby akcyzowe zharmonizowane. W toku produkcji okazało się, że wyroby tam produkowane (...)

Jak udokumentować wyższe koszty uzyskania przychodu? - opinia prawna

Jak udokumentować wyższe koszty uzyskania przychodu? - opinia prawna

9.5.2005

Z treści tego przepisu i opisanego stanu faktycznego wynika, iż w Pana przypadku właśnie taka sytuacja ma miejsce, tzn. Pana koszty uzyskania przychodów przez Pana są dużo wyższe od tych przyjętych (...)

Obowiązki pracodawcy związane z utratą dokumentów - opinia prawna

Obowiązki pracodawcy związane z utratą dokumentów - opinia prawna

3.12.2004

Z przepisów prawa wynika wiele obowiązków dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem i księgowością. Na pracodawcy ciąży obowiązek wypływający z treści (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne