Dokumentacja pracownicza artykuły i zmiany w prawie

Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej

Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej

21.11.2022

Administrator, przechowując dane w dokumentacji pracowniczej nie musi prosić pracownika o zgodę na przetwarzanie jego danych. W tym przypadku to nie zgoda pracowników, a obowiązek (...)

Jak ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?

Jak ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?

23.9.2022

Chcesz obliczyć, ile wyniesie twoja emerytura? Najpierw ustal swój kapitał początkowy. Sprawdź, jak to zrobić.

Gdzie znaleźć dokumentację pracowniczą ze zlikwidowanych zakładów pracy?

Gdzie znaleźć dokumentację pracowniczą ze zlikwidowanych zakładów pracy?

23.9.2022

Dowiedz się, gdzie szukać dokumentacji osobową i płacową ze zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych, a także spółek (...)

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy

21.6.2019

Prawo pracy obejmuje przepisy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, będących stronami stosunku pracy. Prezentujermy najistotniejsze informacje dotyczące obowiązków (...)

Jaką dokumentację pracowniczą musi prowadzić pracodawca?

Jaką dokumentację pracowniczą musi prowadzić pracodawca?

4.6.2019

Pojęcie dokumentacji pracowniczej obejmuje akta osobowe pracowników oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy związane (...)

Nowe dokumenty dla pracodawców i pracowników

Nowe dokumenty dla pracodawców i pracowników

3.1.2019

Zmiany prawa dotyczące pracodawców i pracowników, w tym skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja od 2019 r., spowodowały zmiany dotyczące dokumentów (...)

Zmiany w programie Płatnik

Zmiany w programie Płatnik

28.12.2018

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, pracodawcy będą przekazywać do ZUS więcej informacji o zatrudnionych. Po raz pierwszy trzeba będzie przekazać do nas szerszy (...)

E-akta - o czym trzeba pamiętać?

E-akta - o czym trzeba pamiętać?

15.11.2018

Głównym założeniem, wchodzącej w życie 1 stycznia 2019 r., reformy jest skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Pracodawcy dostaną także możliwość prowadzenia (...)

Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

9.10.2018

Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

5.10.2018

Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił (...)

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

4.10.2018

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Przewidziano m.in. elektroniczną postać przechowywania dokumentów, skrócenie (...)

Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja

Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja

24.10.2017

Rządowy projekt nowelizacji: przewiduje skrócenie okresu przechowywania przez pracodawców akt pracowniczych z 50 do 10 lat, pozwala pracodawcom przechowywać dokumentację (...)

Szykują sią ważne zmiany dla firm. Chodzi o dokumenty

Szykują sią ważne zmiany dla firm. Chodzi o dokumenty

30.4.2015

Projekt, który trafił do konsultacji, ma ograniczyć koszty ponoszone przez pracodawców z tytułu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Dokumentacja pracownicza w firmie. Jakich dokumentów może żądać pracodawca od kandydata na pracownika?

Dokumentacja pracownicza w firmie. Jakich dokumentów może żądać pracodawca od kandydata na pracownika?

29.6.2012

Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika. Zaczynają się one już w momencie przyjmowania kandydata do pracy. Zebranie kompletu papierów potrzebnych (...)

Firmy fałszują dokumentacje pracowniczą

Firmy fałszują dokumentacje pracowniczą

26.9.2011

Podrabiają m.in. ewidencję czasu pracy i zaświadczenia lekarskie. Od 8 sierpnia inspekcja skuteczniej może ścigać nieuczciwych przedsiębiorców.

Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia - opinia prawna

Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia - opinia prawna

30.12.2008

Zagadnienie sposobu wypłacania pracownikom wynagrodzenia może normować układ zbiorowy, regulamin wynagrodzenia bądź indywidualnie umowa o pracę. W omawianym przypadku zakładamy, że w żadnych (...)

Nowe zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej

Nowe zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej

25.4.2007

Od 26 kwietnia 2007 r. zmieniają się zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej i nałożono w związku z tym nowe obowiązki na pracodawców. W Kodeksie pracy pojawi się np. nowe wykroczenie przeciwko (...)

Jak prowadzić akta osobowe pracownika? (część II)

Jak prowadzić akta osobowe pracownika? (część II)

7.12.2004

W pierwszej części porady, dotyczącej dokumentacji pracowniczej, jaką pracodawca ma obowiązek prowadzić, angażując pracowników, opisane zostały akta osobowe obejmujące część A i B. (...)

Jak prowadzić akta pracownicze? (część I)

Jak prowadzić akta pracownicze? (część I)

7.12.2004

Od 1 stycznia 2004 r. do kodeksu pracy wprowadzony został dodatkowy przepis (art. 22[1]), mówiący o tym jakie dane osobowe mogą być przedmiotem zainteresowania przyszłego pracodawcy w trakcie (...)

Obowiązki pracodawcy związane z utratą dokumentów - opinia prawna

Obowiązki pracodawcy związane z utratą dokumentów - opinia prawna

3.12.2004

Z przepisów prawa wynika wiele obowiązków dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem i księgowością. Na pracodawcy ciąży obowiązek wypływający z treści (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne