Dowód księgowy artykuły i zmiany w prawie

Ustawa prawo czekowe

Ustawa prawo czekowe

20.8.2007

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (Dz.U.1936 r. Nr 37, poz. 283, ze zm.) reguluje problematykę wystawiania i formy czeku, przeniesienia, poręczenia czekowego, przedstawienia, zapłaty. (...)

Obowiązki pracodawcy związane z utratą dokumentów - opinia prawna

Obowiązki pracodawcy związane z utratą dokumentów - opinia prawna

3.12.2004

Z przepisów prawa wynika wiele obowiązków dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem i księgowością. Na pracodawcy ciąży obowiązek wypływający z treści (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne