Dróg artykuły i zmiany w prawie

Konsultacje publiczne rządowych programów drogowych

Konsultacje publiczne rządowych programów drogowych

19.8.2021

Rozpoczęły się konsultacje publiczne Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) oraz Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku. Na uwagi (...)

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

15.9.2020

14 września 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy na realizację dziesięciu bezpłatnych webinariów, podczas których zaprezentowane (...)

Kolejne przepisy w celu przeciwdziałaniu skutkom COVID-19

Kolejne przepisy w celu przeciwdziałaniu skutkom COVID-19

26.8.2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, przedłożony przez ministra finansów. Celem (...)

Więcej środków na inwestycje transportowe

Więcej środków na inwestycje transportowe

26.6.2020

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023” (z (...)

Zawody potrzebne na rynku pracy

Zawody potrzebne na rynku pracy

30.1.2020

Automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, technik budowy dróg, technik programista, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane (...)

„SMOG” wyeliminuje z dróg stare auta

„SMOG” wyeliminuje z dróg stare auta

28.11.2019

Od czasu do czasu policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. Podczas pełnienia takiej służby 20 listopada br. funkcjonariusze zwracali (...)

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

3.10.2018

Zwiększenie centralnego wsparcia na lokalne inwestycje drogowe zagwarantuje Fundusz Dróg Samorządowych (FDS). Już w 2019 roku FDS będzie dysponował kwotą około 5,6 mld zł. Gminy (...)

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

7.9.2018

Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne. Dowiedz się, jakie drogi są publiczne, kto zajmuje się zarządzaniem drogami i jakie ma zadania oraz jakie są (...)

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

16.7.2018

Płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane poprzez specjalne rachunki powiernicze, aby podwykonawcy otrzymali zapłatę za wykonane prace. Powstanie też (...)

Będą wyświetlacze czasu na sygnalizatorach świetlnych

Będą wyświetlacze czasu na sygnalizatorach świetlnych

30.5.2017

Zarządcy ruchu będą mogli instalować wyświetlacze odmierzające czas do zmiany świateł. Taką zmianę przewiduje podpisane przez ministra Mariusza Błaszczaka oraz Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury (...)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

8.3.2017

Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031), (...)

Protesty nic nie dały. Janosikowe zostaje po staremu

Protesty nic nie dały. Janosikowe zostaje po staremu

31.8.2015

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Utrzymuje ona na dotychczasowych zasadach tzw. janosikowe, które bogatsze samorządy wpłacają do budżetu (...)

Gminy zapłacą mniej za oświetlenie dróg - część kosztów przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Gminy zapłacą mniej za oświetlenie dróg - część kosztów przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

5.8.2015

Ustawa nakłada na GDDKiA obowiązek wnoszenia opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych. (...)

CBA na tropie afery przetargowej?

CBA na tropie afery przetargowej?

23.7.2015

Chodzi o firmy ubiegające się o realizację inwestycji w związku z postępowaniami przetargowymi na budowę dróg krajowych.

Jak sobie radzą polskie porty?

Jak sobie radzą polskie porty?

19.6.2015

Jest coraz lepiej, ale borykamy się z dużymi brakami w infrastrukturze - wynika z kontroli NIK.

Ustawa krajobrazowa podpisana. Będą srogie kary za nielegalne reklamy

Ustawa krajobrazowa podpisana. Będą srogie kary za nielegalne reklamy

18.5.2015

Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. - Od nas zależy, czy zostawimy naszym dzieciom ładniejszą Polskę, ładniejsze (...)

NIK o błędach przy budowie autostrad

NIK o błędach przy budowie autostrad

16.4.2015

Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych. Żadna z dróg oddanych (...)

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

7.4.2015

Umożliwi gminom efektywne gospodarowanie przestrzenią – zanim przeprowadzone zostaną długofalowe zmiany systemowe.

Wielka inwestycja drogowa podręcznikowym przykładem nieprawidłowości

Wielka inwestycja drogowa podręcznikowym przykładem nieprawidłowości

17.3.2015

Biorąc pod uwagę skalę nieprawidłowości Delegatura NIK w Bydgoszczy skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności.

O podziale pieniędzy na drogi lokalne nie będzie już decydował resort infrastruktury

O podziale pieniędzy na drogi lokalne nie będzie już decydował resort infrastruktury

6.3.2015

W 2015 r. środki będą jeszcze dzielone i rozliczane przez dotychczasowy resort.

Transportowa ofensywa Unii przeciw barierom

Transportowa ofensywa Unii przeciw barierom

20.1.2015

Właśnie przygotowano opracowania dla dziewięciu korytarzy transportowych, dwa z nich przebiegają przez Polskę.

Kontrola NIK: Nieprawidłowości w GDDKiA

Kontrola NIK: Nieprawidłowości w GDDKiA

5.1.2015

Olsztyński oddział nie przestrzegał zasad uczciwej konkurencji i ustalał warunki udziału w przetargach na zimowe dyżury utrzymania dróg tak, aby ograniczyć krąg wykonawców.

NIK chce naprawić polskie drogi. Razem z Bankiem Światowym

NIK chce naprawić polskie drogi. Razem z Bankiem Światowym

5.12.2014

Obie instytucje mają podobne wnioski i rekomendacje.

Raport NIK o drogach. Potrzebny jeden system zarządzania bezpieczeństwem

Raport NIK o drogach. Potrzebny jeden system zarządzania bezpieczeństwem

28.11.2014

W swoim raporcie NIK wskazała, że konieczne jest wyznaczenie ministra, który pełniłby wiodącą roli w egzekwowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

20.11.2014

Najbardziej widocznym problemem w gospodarce wodnej jest niejasny i nie precyzyjny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej – powiedział Stanisław Gawłowski, (...)

NIK o bezpieczeństwie na drogach

NIK o bezpieczeństwie na drogach

5.11.2014

Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Unii, choć przez ostatnie 10 lat wiele się zmieniło na lepsze.

Wsparcie dla zielonych gmin. Ile można dostać?

Wsparcie dla zielonych gmin. Ile można dostać?

16.10.2014

- Gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki, ale także dzięki wpływom z Lasów Państwowych - uważa (...)

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

25.9.2014

Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane ze względu na błędy w wycenie nieruchomości, które popełniają zarówno rzeczoznawcy majątkowi, jak i urzędnicy weryfikujący dokumenty.

Opłaty za autostrady. Nowe przepisy

Opłaty za autostrady. Nowe przepisy

22.9.2014

Ustawa modyfikuje przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowymi.

Autostrady w Polsce. NIK o ich

Autostrady w Polsce. NIK o ich "wstydliwym problemie"

22.9.2014

- Polskie autostrady to skomplikowana układanka - tłumaczy Tomasz Emiljan, szef Departamentu Infrastruktury NIK.

Obowiązek noszenia odblasków już nie tylko dla dzieci

Obowiązek noszenia odblasków już nie tylko dla dzieci

21.8.2014

Każdego roku na polskich drogach giną setki osób. Znaczny odsetek ofiar to osoby poruszające się po zmierzchu wzdłuż nieoświetlonych dróg.

Co trzeba zmienić na polskich drogach? Wnioski NIK

Co trzeba zmienić na polskich drogach? Wnioski NIK

8.7.2014

Po raz pierwszy w historii Izby na zlecenie NIK zadania kontrolne wykonywały służby inspekcyjne wojewodów.

NIK sprawdził budowę polskich ekranów akustycznych

NIK sprawdził budowę polskich ekranów akustycznych

3.7.2014

W polskim prawie budowa ekranów była preferowanym zabezpieczeniem przed hałasem.

Urzędnicy gminni opieszali. Zobacz raport NIK

Urzędnicy gminni opieszali. Zobacz raport NIK

11.6.2014

Przewlekle prowadzone postępowania odszkodowawcze sprawiają, że byli właściciele na wypłaty odszkodowań muszą czekać od kilku miesięcy do roku, a w skrajnych przypadkach - nawet od 4 do 10 lat.

Źle ustawione i nieczytelne znaki. Dygocząca kontrola NIK

Źle ustawione i nieczytelne znaki. Dygocząca kontrola NIK

23.4.2014

Należy określić sankcje w ustawie Prawo o ruchu drogowym dla zarządców dróg za umieszczanie znaków i sygnalizatorów niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

NIK sprawdza sieć dróg lokalnych w Polsce. Wnioski?

NIK sprawdza sieć dróg lokalnych w Polsce. Wnioski?

9.4.2014

Program budowy tzw. schetynówek miał poprawić stan lokalnej infrastruktury.

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

4.4.2014

Na sto wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

NIK zbadała fotoradary. Oto wyniki kontroli

NIK zbadała fotoradary. Oto wyniki kontroli

11.3.2014

Fotoradary zarządzane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) objęte kontrolą NIK zostały zainstalowane i oznakowane w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Są nowe zasady gospodarki finansowej w Lasach Państwowych

Są nowe zasady gospodarki finansowej w Lasach Państwowych

10.3.2014

Ustawa ujednolica zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Kary za zmowę przetargową. Ćwierć miliona złotych grzywny

Kary za zmowę przetargową. Ćwierć miliona złotych grzywny

24.1.2014

Winni będą musieli zapłacić ćwierć miliona złotych grzywny.

Lasy Państwowe dołożą się do budżetu

Lasy Państwowe dołożą się do budżetu

10.1.2014

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o lasach, którego jednym z celów jest umożliwienie Lasom Państwowym dokonywania wpłat do budżetu państwa.

Rząd zdradza plany na przyszłość

Rząd zdradza plany na przyszłość

19.11.2013

Mijają dwa lata od zaprzysiężenia rządu premiera Donalda Tuska drugiej kadencji. Co zostało zrobione przez ten czas.

Dzień spóźnienia w opłacie wyklucza podłączenie elektrowni do sieci

Dzień spóźnienia w opłacie wyklucza podłączenie elektrowni do sieci

31.10.2013

Obecnie - po nowelizacji Prawa energetycznego - zaliczka powinna być wpłacona w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Nowelizacja ustawy o drogach zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

Nowelizacja ustawy o drogach zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

28.10.2013

Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy oznacza, że zawarte w niej rozwiązania nie wejdą w życie, przynajmniej do rozpatrzenia wniosku przez sędziów.

Weszła w życie nowelizacja ustawy okołobudżetowej

Weszła w życie nowelizacja ustawy okołobudżetowej

14.10.2013

Częściowe ograniczenie wydatków budżetu państwa jest związane ze zmianą prognoz makroekonomicznych.

Strefa

Strefa "Tempo 30". Ograniczą prędkość w miastach?

2.9.2013

Radykalnemu ograniczeniu prędkości towarzyszą kontrowersje. Kierowcy boją się wydłużonego czasu przejazdu.

NIK sprawdzi stan polskich dróg

NIK sprawdzi stan polskich dróg

21.8.2013

Drogi lokalne to 95 proc. wszystkich dróg w Polsce. Tymczasem nakłady przeznaczane na nie są mniejsze niż na pozostałe 5 proc. dróg krajowych.

Prawo budowlane czeka na zmiany

Prawo budowlane czeka na zmiany

25.7.2013

Uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego dla większości inwestycji realizowanych na podstawie prawa budowlanego - to podstawowy cel nowych przepisów.

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne