Dyrektor urzędu kontroli skarbowej artykuły i zmiany w prawie

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

7.4.2022

Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. W ramach procedury (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

22.3.2022

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje (...)

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

19.8.2021

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Co z nich wynika?

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

23.12.2018

Nowelizacja ustawy o KAS ma pomóc zwalczać szarą strefę i zapobiegać wyłudzeniom VAT dzięki sprawniejszej działalności KAS. Nastąpi to poprzez poprawę organizacji KAS, zapewnienie (...)

Skarbówka dalej dokręca śruby przedsiębiorcom...

Skarbówka dalej dokręca śruby przedsiębiorcom...

9.10.2018

Podstawowym celem proponowanej nowelizacji ma być zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych, dzięki sprawniejszej działalności Krajowej Administracji Skarbowej. Ma on zostać osiągnięty przez (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

31.5.2018

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. (...)

Odwołanie od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej

Odwołanie od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej

23.3.2018

Dla podmiotu niemającego siedziby w Polsce, który w dniu rozpoczęcia postępowania kontrolnego był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce, a który przestał (...)

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

9.3.2017

1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów (...)

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

4.3.2017

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma ma pozwolić lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych, celnych i skarbowych. (...)

Kontrole fiskusa. Ile ich jest i jak sobie z nimi radzić

Kontrole fiskusa. Ile ich jest i jak sobie z nimi radzić

5.9.2013

W mowie potocznej pojęcia kontrola podatkowa i kontrola skarbowa są używane zamiennie. Jednak są to dwa różne postępowania.

Każdy może poprosić o interpretację przepisów podatkowych

Każdy może poprosić o interpretację przepisów podatkowych

19.7.2013

Wprowadzona 1 stycznia 2012 r. nowelizacja przepisów zmieniła status interpretacji ogólnej.

Skarbówka sprawdzi, skąd miałeś pieniądze

Skarbówka sprawdzi, skąd miałeś pieniądze

3.11.2010

Urząd sprawdza osoby, które nie biorąc kredytu kupiły mieszkanie, dom czy drogie auto.

Kontrola skarbowa ma być skuteczniejsza!

Kontrola skarbowa ma być skuteczniejsza!

3.3.2009

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Jakie zmiany mają służyć zwiększeniu skuteczności kontroli skarbowej i ograniczeniu rozmiarów (...)

Koniec Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych

Koniec Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych

26.9.2007

Z dniem 4 października 2007 r. przestaną funkcjonować Wojewódzkie Kolegia Skarbowe. Rząd uznał bowiem, że Wojewódzkie Kolegia Skarbowe, mimo możliwości uzgadniania trybu i zakresu wymiany informacji (...)

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o podatku od towarów i usług

22.8.2007

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr54 ze zm.) reguluje zakres opodatkowania od towarów i usług. W ustawie unormowano kwestię płatników i podatników, obowiązku (...)

Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

20.8.2007

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dział IV (tekst jednolity: Dz.U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Dział ten reguluje samo postępowanie podatkowe; wiele jego przepisów odpowiada (...)

Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

20.8.2007

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Działy I - IIa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Znajdują się tu przepisy ogólne ordynacji, jak również przepisy dotyczące (...)

Ustawa o kontroli skarbowej

Ustawa o kontroli skarbowej

9.8.2007

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 1991 r. Nr 100 poz. 442 ze zm.) określa organy kontrolne, ich uprawnienia, jak również przebieg samego postępowania kontrolnego. Tu także (...)

PRAWO CELNE

PRAWO CELNE

2.8.2007

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zm.), reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego, tj. zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty (...)

Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

12.7.2007

Od 1 lipca 2007 r. nastąpiły znaczące zmiany w wydawaniu interpretacji przepisów podatkowych. We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej podatnik musi wyczerpująco przedstawić stan faktyczny, (...)

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

27.4.2007

Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. (...)

Nowości w kontroli skarbowej i Ordynacji podatkowej!

Nowości w kontroli skarbowej i Ordynacji podatkowej!

4.5.2006

Dnia 6 maja 2006 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę o kontroli skarbowej oraz Ordynację podatkową. Także tzw. duzi podatnicy zostaną objeci ogólnymi zasadami wszczynania postępowań (...)

Rządowy projekt zmiany ustawy o kontroli skarbowej oraz Ordynacji podatkowej

Rządowy projekt zmiany ustawy o kontroli skarbowej oraz Ordynacji podatkowej

16.1.2006

Na bazie doświadczeń wynikających ze stosowania ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa powstał rządowy projekt zmian tych regulacji, które w obecnie obowiązującym kształcie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne