Dyskryminacja artykuły i zmiany w prawie

Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

6.8.2022

W opiece zdrowotnej nie ma miejsca na żadną formę dyskryminacji. Prawo do niej przysługuje Ci bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, (...)

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

24.5.2022

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do Spraw (...)

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

30.1.2022

W przypadku wykrycia przez administratora naruszenia ochrony danych osobowych konieczne jest, aby w pierwszej kolejności dokonana została analiza pod kątem wystąpienia ryzyka naruszenia praw i wolności (...)

Komunikat dot. uchwał samorządów sprzeciwiających się „ideologii LGBT”

Komunikat dot. uchwał samorządów sprzeciwiających się „ideologii LGBT”

16.9.2021

Jak oświadczył resort polityki społecznej, władza samorządowa jest wybierana w demokratycznych wyborach i jest niezależna od administracji rządowej. Podejmowane przez rady i sejmiki uchwały podlegają (...)

Odrzucona skarga nadzwyczajna w przedmiocie odszkodowania za dyskryminowanie w pracy

Odrzucona skarga nadzwyczajna w przedmiocie odszkodowania za dyskryminowanie w pracy

15.9.2021

Sąd Najwyższy odrzucił skargę nadzwyczajną w przedmiocie odszkodowania za dyskryminowanie z naruszeniem przepisów Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy stwierdził, że sformułowane przez Prokuratora (...)

EROD i EIOD o projekcie aktu w sprawie sztucznej inteligencji

EROD i EIOD o projekcie aktu w sprawie sztucznej inteligencji

4.7.2021

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wezwali do zakazu wykorzystywania sztucznej inteligencji do automatycznego rozpoznawania cech ludzkich w przestrzeni (...)

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

3.3.2021

Przetwarzanie danych biometrycznych mocno ingeruje w prywatność osób, powoduje liczne zagrożenia, jak np. możliwość ujawnienia danych szczególnych kategorii czy doprowadzenie do (...)

Konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

Konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

2.12.2020

Do dnia 8 grudnia 2020 r. trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania (...)

Czarna Księga barier dla polskich firm w państwach UE

Czarna Księga barier dla polskich firm w państwach UE

16.1.2020

Dodatkowe wymogi certyfikacyjne, częste i ponadmiarowe kontrole, a także utrudniony dostęp do informacji – to tylko niektóre z dyskryminujących praktyk, z którymi polskie firmy (...)

Dzieci mają być informowane o naruszeniach, które dotyczą ich danych

Dzieci mają być informowane o naruszeniach, które dotyczą ich danych

10.12.2019

Jak skutecznie powiadomić dziecko o naruszeniu dotyczących jego danych osobowych? Jakie prawa przysługują dziecku w takiej sytuacji? Czy potrzebny jest udział rodzica w informowaniu (...)

Niemiecka winieta sprzeczna unijnymi nomami

Niemiecka winieta sprzeczna unijnymi nomami

22.6.2019

Z wyroku TSUE wynika iż niemiecka winieta za użytkowanie dróg federalnych przez pojazdy samochodowe osobowe jest sprzeczna z prawem Unii. Opłata ta jest dyskryminująca, ponieważ jej ciężar (...)

Równe traktowanie w pracy

Równe traktowanie w pracy

30.4.2019

Zasada równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków należy do podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje również wszelkiej dyskryminacji w (...)

Wolne w Wielki Piątek w Austrii

Wolne w Wielki Piątek w Austrii

24.2.2019

Przyznanie w Austrii dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek tylko pracownikom należącym do niektórych Kościołów stanowi zakazaną przez prawo Unii dyskryminację ze względu na religię. (...)

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

24.1.2019

Poznaj wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców dokumentów rekrutacyjnych już po zakończeniu procesu rekrutacji w stosunku do osób, które (...)

Sprawa drukarza i fundacji LGBT

Sprawa drukarza i fundacji LGBT

21.6.2018

Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego w sprawie łódzkiego drukarza, który odmówił wydruku materiałów promocyjnych dla fundacji działającej na rzecz (...)

Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność

Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność

15.10.2017

Zakres dyskryminacji w stosunkach pracy jest elementem szeroko pojmowanego zakazu dyskryminowania obywateli, który znajduje wyraz już w art. 32 i 33 Konstytucji RP. W Kodeksie pracy przewidziano ogólną (...)

Pasażerowie kolei z nowymi prawami?

Pasażerowie kolei z nowymi prawami?

2.10.2017

Komisja Europejska aktualizuje unijne przepisy dotyczące praw pasażerów w ruchu kolejowym. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić podróżnych w przypadku opóźnienia pociągu lub (...)

Wiek emerytalny nie podoba się Komisji Europejskiej...

Wiek emerytalny nie podoba się Komisji Europejskiej...

27.8.2017

Komisja Europejska prosi polskie władze o dialog w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jaki przywraca nowa ustawa emerytalna.

Nici z polskiego podatku od handlu detalicznego?

Nici z polskiego podatku od handlu detalicznego?

7.7.2017

Komisja Europejska uznała, że polski podatek w sektorze sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Komisja stwierdziła, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości (...)

Świadczenie usług w innym kraju UE

Świadczenie usług w innym kraju UE

24.4.2017

Jeśli prowadzisz zarejestrowaną działalność usługową (np. jako architekt lub przewodnik) w swoim kraju, możesz świadczyć te usługi również w innym kraju UE i nie musisz w tym celu (...)

Polacy bronią swobodnego przepływu osób w UE

Polacy bronią swobodnego przepływu osób w UE

29.10.2014

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę również na trzy inne unijne swobody.

Grę kupisz tylko jak alkohol czy papierosy

Grę kupisz tylko jak alkohol czy papierosy

11.6.2014

Czy będzie konieczność wylegitymowania się dowodem tożsamości przez kupujących gry obfitujące w realistyczne pokazanie przemocy?

Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

12.5.2014

Może. To jawna dyskryminacja niepełnosprawnych, których obowiązują dwa różne reżimy w zależności od tego czy egzekucja prowadzona jest na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego czy też postępowania (...)

Tak ONZ chce likwidować dyskryminację rasową

Tak ONZ chce likwidować dyskryminację rasową

28.2.2014

Jest to następstwem rozpatrzenia przez Komitet XX i XXI Sprawozdania Polski z realizacji postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej na posiedzeniu.

UOKiK ukarał NFZ za dyskryminację kontrahentów

UOKiK ukarał NFZ za dyskryminację kontrahentów

13.1.2014

Łączne kary nałożone na Narodowy Fundusz to ponad 361 tysięcy złotych.

Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

5.3.2013

Kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu. Wybór (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

15.11.2012

W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić czy dana przyczyna (...)

Pracownicy nie będą zwalniani wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego?

Pracownicy nie będą zwalniani wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego?

5.9.2012

Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy, przygotowana przez resort pracy. Dokument skierowano do uzgodnień zewnętrznych.

Reforma emerytalna. Pracownicy nie będą zwalniani wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego?

Reforma emerytalna. Pracownicy nie będą zwalniani wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego?

4.9.2012

Do konsultacji zewnętrznych trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Prokuratura przeciwko rasizmowi i homofobii

Prokuratura przeciwko rasizmowi i homofobii

13.6.2012

Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, chce zwalczać wszelkie przejawy dyskryminacji w Polsce. Namawia śledczych do zwracania większej uwagi na toczące się w sądach postępowania.

Chłopcy są dyskryminowani w szkołach

Chłopcy są dyskryminowani w szkołach

15.5.2012

W podstawówkach dziewczynki lepiej czytają, piszą i logiczniej myślą niż ich koledzy - wynika z pilotażowego programu Instytutu Badań Edukacyjnych.

O. Rydzyk, Wojewódzki i Figurski ukarani. Za co?

O. Rydzyk, Wojewódzki i Figurski ukarani. Za co?

3.4.2012

To pierwsza tak poważna kara dla Radia Maryja. Eska Rock odpowie już drugi raz za to samo.

Szef nie może zataić, ile zarabiają koledzy z pracy

Szef nie może zataić, ile zarabiają koledzy z pracy

9.3.2012

Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracownicy wymieniali się informacjami o swoich pensjach. Pracodawca nie może im tego zakazać.

Zakaz dla Romów niezgodny z prawem

Zakaz dla Romów niezgodny z prawem

1.3.2012

Wyproszenie osoby pochodzenia romskiego np. z restauracji czy dyskoteki jest jawną dyskryminacją.

Wyrok Trybunału. Homoseksualistów trzeba chronić

Wyrok Trybunału. Homoseksualistów trzeba chronić

13.2.2012

Dyskryminacja oparta na orientacji seksualnej ma taką samą wagę jak dyskryminacja ze względu na rasę - orzekł Trybunał w Strasburgu.

Chińczycy nie będą budować naszych autostrad

Chińczycy nie będą budować naszych autostrad

9.2.2012

Zmiana przepisów ma zamknąć rynek zamówień publicznych dla firm spoza Unii Europejskiej i państw, z którymi wiążą nas umowy.

Strażacy chcą podwyżek za nadgodziny

Strażacy chcą podwyżek za nadgodziny

7.10.2011

Związkowcy przygotowali już wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą art. 97c ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Jest trzecia płeć, dla niezdecydowanych

Jest trzecia płeć, dla niezdecydowanych

16.9.2011

Nowe prawo zezwala na zaznaczenie w paszporcie trzeciej płci. Dzięki temu osoby, które nie czują przynależności ani do świata kobiecego ani męskiego, mają przestać czuć się dyskryminowane.

Koniec dyskryminacji w pracy prawników

Koniec dyskryminacji w pracy prawników

14.9.2011

Zagraniczni adwokaci mogą już świadczyć w Polsce usługi w formie spółki komandytowo-akcyjnej.

Gej nie poprowadzi rodzinnego domu dziecka

Gej nie poprowadzi rodzinnego domu dziecka

1.6.2011

Zakaz tworzenia rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka osobom o orientacji homoseksualnej - taką poprawkę do ustawy o pieczy zastępczej przyjął Senat.

Rodzice w mundurach z nowymi prawami

Rodzice w mundurach z nowymi prawami

4.4.2011

Uprawnienia rodzicielskie funkcjonariuszy służb mundurowych będą takie same jak innych pracowników, których obowiązuje kodeks pracy.

Ciągle brak równouprawnienia w zatrudnieniu

Ciągle brak równouprawnienia w zatrudnieniu

23.2.2011

"Nie dla kobiet, czyli jak firma szuka pracownika" - pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza.

Nie wpuszczają Romów, bo się awanturują

Nie wpuszczają Romów, bo się awanturują

28.1.2011

Prokuratura sprawdzi, czy w poznańskiej dyskotece Cuba Libre łamane są prawa człowieka. Klub nie wpuszcza Cyganów, ponieważ - jak twierdzi właścicielka lokalu - są oni niebezpieczni.

Więźniowie żenią się z kolegami z celi

Więźniowie żenią się z kolegami z celi

13.1.2011

30-letni oszust i o sześć lat młodszy neonazista już są zaręczeni. Para złożyła w dyrekcji więzienia prośbę o zgodę na ślub.

Zasiłek chorobowy 2011: więcej o 59 zł

Zasiłek chorobowy 2011: więcej o 59 zł

27.12.2010

1195,98 zł - do takiej kwoty wzrośnie od 1 stycznia najniższy zasiłek chorobowy. Wraz z nowym rokiem skończy się również dyskryminacja osób po 50. roku życia - będą one dostawać (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne