Dywidenda artykuły i zmiany w prawie

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT w 2022 roku

7.12.2021

Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek – to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem (...)

Dla kogo estoński CIT?

Dla kogo estoński CIT?

22.6.2020

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą tego podatku. Z rozwiązania (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

19.12.2018

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą (...)

TSUE o przekazaniu nieruchomości i VAT

TSUE o przekazaniu nieruchomości i VAT

8.9.2018

2 wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2018 r., dotyczące pytań prejudycjalnych NSA, odnoszą się do kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług (...)

Niebezpieczeństwa związane z inwestowaniem w tzw. monety czy tokeny

Niebezpieczeństwa związane z inwestowaniem w tzw. monety czy tokeny

23.11.2017

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 22 listopada 2017 r. wydała komunikat dot. inwetstowania w tzw. monety czy tokeny. W ostatnim czasie w Europie i na Świecie można zaobserwować gwałtowny (...)

MF ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

MF ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

5.11.2017

Resort finansów wydał 3 listopada 2017 r. kolejne ostrzeżenie dla podatników - dotyczące nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

27.4.2017

Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego (...)

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

18.9.2014

Zgodnie z naczelną zasadą obowiązującą w stosunkach pomiędzy wspólnikami spółki z o.o., jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe (...)

Podatek od dywidendy i udziałów w zyskach osób prawnych pomiędzy podmiotami powiązanymi

Podatek od dywidendy i udziałów w zyskach osób prawnych pomiędzy podmiotami powiązanymi

13.2.2014

Omówione w niniejszej poradzie zagadnienie dotyczy głównie przedsiębiorców ponadnarodowych, którzy wykorzystując swoją strukturę i powiązania, nieuczciwie wykorzystują zapisy umów międzynarodowych (...)

Przedsiębiorca i prawo

Przedsiębiorca i prawo

16.8.2013

Firma szkoleniowaLOFT Consulting wraz z Kancelarią Gach, Hulist, Mizińska, Wawer Adwokaci i Radcowie Prawni mają zaszczyt zaprosić Państwa na cykl szkoleń Przedsiębiorca i prawo w ramach, którego (...)

Opadtkowanie dywidend i podatek CIT. Nowe przepisy

Opadtkowanie dywidend i podatek CIT. Nowe przepisy

17.8.2012

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Resort chce opodatkować wypłatę udziału.

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

17.7.2012

Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do zysku. Prawo to realizowane (...)

Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

19.5.2012

Wiele pytań i wątpliwości podatników budzi kwestia opodatkowania dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terenie RP, zwłaszcza (...)

Odliczenie podatku potrąconego przy wypłacie dywidendy

Odliczenie podatku potrąconego przy wypłacie dywidendy

24.3.2012

Nowe zwolnienie polega na tym, że spółka wypłacająca dywidendę nie będzie już potrącać podatku przy wypłacie, jeśli spółka, której dywidenda się należy, spełni określone w przepisach (...)

Górnik płaci za strajk głodowy w KGHM

Górnik płaci za strajk głodowy w KGHM

27.11.2009

Dariusz Kwiatkowski, górnik i związkowiec z KGHM, ma zapłacić 37 tys. 94 złote i 41 groszy za to, że w imieniu całego związku prowadził tygodniowy strajk głodowy. Strajk był sprzeciwem wobec (...)

Kodeks spółek handlowych (art. 151-200)

Kodeks spółek handlowych (art. 151-200)

11.3.2009

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Tytuł III, dział I, Rozdział I-II (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera przepisy dotyczące spółki z (...)

Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

22.1.2009

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Tytuł III, dział II, rozdziały I-III, oddziały I-II (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera przepisy dotyczące (...)

Prawo do dywidendy - opinia prawna

Prawo do dywidendy - opinia prawna

14.7.2008

Kwestia samodzielnego zbycia prawa do dywidendy nie została unormowana w przepisach Kodeksu spółek handlowych. W doktrynie powszechnie przyjmuje się jednak, że prawo do dywidendy może być przedmiotem (...)

Przeniesienie wierzytelności z tytułu dywidendy w spółce akcyjnej - opinia prawna

Przeniesienie wierzytelności z tytułu dywidendy w spółce akcyjnej - opinia prawna

10.7.2008

W przedmiotowej opinii mamy do czynienia z tzw. wierzytelnością przyszłą warunkową, tzn. wierzyciel spółki uzyska dywidendę pod warunkiem, że spółka w danym roku obrotowym osiągnie zysk i jednocześnie (...)

Świadectwa tymczasowe, użytkowe i założycielskie w spółce akcyjnej

Świadectwa tymczasowe, użytkowe i założycielskie w spółce akcyjnej

17.6.2008

Spółka akcyjna obok akcji, które są papierami wartościowymi, oraz są tytułem uczestnictwa w dochodach spółki, może wydawać także inne dokumenty, które uprawniają do partycypacji w zysku spółki. (...)

Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

28.5.2008

Akcjonariusze uprawnieni są do udziału w zysku spółki. Udział w zysku to dywidenda, która wypłaca się w stosunku, w jakim każdy z akcjonariuszy uczestniczy w udziale w kapitale zakładowym spółki. (...)

Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej

5.5.2008

Spółka akcyjna musi posiadać zarząd. Jest on organem prowadzącym sprawy spółki i reprezentującym ją wobec podmiotów trzecich. Ustawa nie wymaga od członków zarządu żadnego przygotowania merytorycznego. (...)

Stałe wypłaty dla wspólników spółki komandytowej i jawnej - opinia prawna

Stałe wypłaty dla wspólników spółki komandytowej i jawnej - opinia prawna

18.1.2008

Jesteśmy na etapie sporządzania umowy spółki. Nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja co do rodzaju spółki. Będzie to najprawdopodobniej spółka jawna albo – jeśli (...)

Zajęcie sprzedanych udziałów w spółce przez komornika - opinia prawna

Zajęcie sprzedanych udziałów w spółce przez komornika - opinia prawna

7.9.2007

Gdy zajęcie praw majątkowych w postaci udziałów w spółce z o.o. zostało już dokonane, dłużnik nie może rozporządzać, obciążać ani realizować zajętego prawa, jak również nie może pobierać (...)

Austriacka fundacja prywatna - czyli jak bezpiecznie i tanio przekazać majątek przedsiębiorstwa następcom prawnym?

Austriacka fundacja prywatna - czyli jak bezpiecznie i tanio przekazać majątek przedsiębiorstwa następcom prawnym?

11.7.2006

Wcześniej czy później każdy przedsiębiorca, któremu szczęśliwie udało się zbudować rentowne i znaczące przedsiębiorstwo zada sobie pytanie: co dalej? W jaki sposób, zabezpieczyć (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne