Farmaceuta artykuły i zmiany w prawie

E-recepta za granicą...

E-recepta za granicą...

19.10.2022

Jeżeli jesteś w innym kraju i potrzebujesz wykupić lek, który przepisał Ci lekarz, możesz wyrazić zgodę na Internetowym Koncie Pacjenta na e-receptę transgraniczną. Można ją zrealizować (...)

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

28.7.2021

To już kolejne wakacje z pandemią koronawirusa w tle. Obecna sytuacja zdecydowanie zmieniła plany wakacyjne większości z nas i z pewnością ze względu na utrudnienia, jakie mogą nas spotkać podczas (...)

System opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej

27.5.2021

Najważniejsze ogniwa systemu opieki zdrowotnej w Polsce to praktyki lekarskie, pielęgniarek i położnych, przychodnie i szpitale. Do niektórych z nich możemy wybrać się bez skierowania, do (...)

Pokaż farmaceucie swoje e-recepty

Pokaż farmaceucie swoje e-recepty

18.4.2021

Możesz upoważnić farmaceutę do wglądu do Internetowego Konta Pacjenta, aby uzyskał informacje, jakie leki przyjmujesz i na tej podstawie udzielił Ci porady.

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

31.3.2020

Wprowadzenie stanu epidemii oznaczało, że na terytorium Polski wystąpiła epidemia. Minister Zdrowia wprowadził obowiązki oraz ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakazał działalności, (...)

Czy osoba wystawiająca e-receptę może przez telefon podać pacjentowi 4-cyfrowy kod dostępu?

Czy osoba wystawiająca e-receptę może przez telefon podać pacjentowi 4-cyfrowy kod dostępu?

12.2.2020

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłaszane są przez placówki medyczne pytania związane z sytuacjami, w których pacjenci proszą telefonicznie o podanie kodu dostępu (...)

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

21.1.2020

Wzrośnie rola i pozycja farmaceutów. Będą oni mogli brać znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią. Rada Ministrów przyjęła (...)

Jak długo ważna jest e-recepta?

Jak długo ważna jest e-recepta?

21.1.2020

Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć. Jak wykupić leki z e-recepty?

Od 8 stycznia tylko e-recepty!

Od 8 stycznia tylko e-recepty!

9.1.2020

Koniec z papierowymi receptami. Od 8 stycznia przepisując leki pacjentom lekarze wystawiają już tylko e-recepty. Gdzie ich później szukać? Najwygodniej w naszej aplikacji mObywatel.

Jak działa e-recepta?

Jak działa e-recepta?

28.12.2019

8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Refundacja m.in. leków

Refundacja m.in. leków

28.12.2019

 Dzięki refundacji możesz kupić taniej niektóre: leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne.

Specjalizacje dla zawodów medycznych

Specjalizacje dla zawodów medycznych

24.7.2019

Osoby wykonujące zawody medyczne, np. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie (...)

Czym jest e-recepta?

Czym jest e-recepta?

22.5.2019

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, dzięki któremu pacjent może sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki, a także śledzić szczegóły oraz (...)

Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

11.1.2019

Od 1 stycznia 2019 wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie (P1). Daje ona możliwość realizacji e-recept, ale także generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji (...)

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w nowej ustawie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w nowej ustawie

6.12.2018

Na mocy nowej ustawy powołana zostanie państwowa osoba prawna, która będzie następcą prawnym dotychczasowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zachowa obecną nazwę. 

Walka z mafią lekową

Walka z mafią lekową

26.3.2018

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje zdecydowaną walkę z prowadzonym na szeroką skalę procederem nielegalnego wywozu leków z Polski.

Jak skorzystać z refundacji leków?

Jak skorzystać z refundacji leków?

12.10.2017

Dzięki refundacji możesz kupić taniej: leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne. Które leki możesz kupić taniej?

Jak dostać lek w aptece?

Jak dostać lek w aptece?

6.10.2017

Dowiedz się o receptach lekarskich, receptach transgranicznych, receptach farmaceutycznych i odpisie recepty.

Bezpłatne leki dla seniorów

Bezpłatne leki dla seniorów

20.9.2017

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 75+ ze schorzeniem mieszczącym się w zakresie wskazań objętych refundacją, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków (...)

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne

26.7.2017

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych reguluje kwestię płac minimalnych w ochronie (...)

Apteka dla aptekarza

Apteka dla aptekarza

16.4.2017

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego (tzw. „apteka dla aptekarza”), którą przyjął już Sejm, dotyczy równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i równego (...)

Zmiany w prawie farmaceutycznym w 2014 roku

Zmiany w prawie farmaceutycznym w 2014 roku

3.1.2014

Naczelna Rada Aptekarska zdecydowała, że od 1 stycznia 2014 r. każdy aptekarz zobowiązany będzie do noszenia w miejscu pracy identyfikatora, potwierdzającego fakt uzyskania przez niego tytułu magistra (...)

Zmiany w ustawie refundacyjnej

Zmiany w ustawie refundacyjnej

12.9.2013

Rząd zaproponował rozwiązania, które mają przede wszystkim zwiększyć dostępność leków dla pacjentów.

Czy powinno się zakazać reklamy suplementów diety?

Czy powinno się zakazać reklamy suplementów diety?

3.4.2013

Zastanawiam się czy ktokolwiek zwrócił uwagę na to, że prawie połowa reklam jakie serwowane są do publicznej wiadomości to reklamy suplementów diety. Informacje o tych istnych cudach na wszelkie (...)

Kierownik apteki

Kierownik apteki

26.4.2012

Kierownik apteki jest farmaceutą odpowiedzialnym za prowadzenie apteki. Można być kierownikiem tylko jednej apteki.

Aptekarz poprawi recepty po lekarzach

Aptekarz poprawi recepty po lekarzach

23.5.2011

Na recepcie zabraknie wszystkich danych pacjenta, zostały źle wpisane lub nie można ich odczytać? Aptekarz wyda lekarstwo na dowód osobisty.

Aptekarze muszą mówić po polsku

Aptekarze muszą mówić po polsku

13.4.2011

Nawet najlepiej wykwalifikowany farmaceuta nie może pracować w aptece gdy nie zna języka polskiego.

Koniec tanich leków

Koniec tanich leków

14.9.2010

Od pewnego czasu w Polsce można zetknąć się z sytuacją, że pacjent idąc do apteki i wykupując leki przepisane przez lekarza, płaci za nie grosz, złotówkę albo nawet otrzymuje je za darmo.

Konsultanci w ochronie zdrowia

Konsultanci w ochronie zdrowia

6.6.2009

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia weszła w życie 5 czerwca 2009 r. Nowa ustawa reguluje zasady powoływania i odwoływania konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz (...)

Zasady tymczasowego i okazjonalnego wykonywania w Polsce czynności zawodowych farmaceuty

Zasady tymczasowego i okazjonalnego wykonywania w Polsce czynności zawodowych farmaceuty

28.4.2009

Nowelizacja ustawy o izbach aptekarskich, która weszła w życie 3 marca 2008 r. wprowadziła zasady tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty. Jest to zespół regulacji (...)

Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

3.4.2008

Ustawa z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich wchodzi w życie 3 marca 2008 r. Jakie nowe definicje przewidziano? Na czym polega wykonywanie zawodu farmaceuty? Kto posiada kwalifikacje (...)

Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

2.4.2008

Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych. Z kolei na ich prowadzenie wymagane jest posiadanie zezwolenia odpowiednich organów. Prowadzenie apteki (...)

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

2.4.2008

Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. (...)

Obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi

Obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi

2.4.2008

Produktem leczniczym w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne jest substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi (...)

Zawód farmaceuty - wymagane kwalifikacje

Zawód farmaceuty - wymagane kwalifikacje

19.3.2008

Farmaceuta wytwarza i sprzedaje leki. Do jego zadań należy zarówno udział w wytwarzaniu leków na skalę przemysłową, jak i wykonywanie specyfików recepturowych w aptece. Najbardziej typowym miejscem (...)

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

14.1.2008

Projektowana nowelizacja ustawy o izbach aptekarskich zawiera przepisy implementujące dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Euro­pejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji (...)

Opłaty za zezwolenia na utworzenie punktów aptecznych

Opłaty za zezwolenia na utworzenie punktów aptecznych

4.9.2007

Poza aptekami obrót detaliczny produktami leczniczymi mogą prowadzić punkty apteczne. Takie punkty może prowadzić osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. (...)

Reklama aptek

Reklama aptek

21.8.2007

Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

2.3.2007

Farmaceuta wykonujący swój zawód (który nota bene jest zawodem zaufania publicznego) musi liczyć się z tym, że ponosi dużą odpowiedzialność w ramach wykonywania swoich czynności. (...)

Samorząd aptekarski - jego rola i funkcje

Samorząd aptekarski - jego rola i funkcje

2.3.2007

Do zadań samorządu aptekarskiego należy ogólnie określone reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów. Nadto samorząd aptekarski powinien troszczyć się o zachowanie godności i niezależności (...)

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego obrót produktami leczniczymi w zakresie dostosowania się do nowych przepisów

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego obrót produktami leczniczymi w zakresie dostosowania się do nowych przepisów

27.11.2003

Obecnie obowiązujące przepisy prawa farmaceutycznego zawierają szereg unormowań, które istotnie różnią się od dotychczasowych rozwiązań prawnych. Dotyczą one nie tylko przedsiębiorców prowadzących (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne