Finanse publiczne artykuły i zmiany w prawie

Zmiany w sposobie obliczania stabilizującej reguły wydatkowej

Zmiany w sposobie obliczania stabilizującej reguły wydatkowej

25.6.2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. To odpowiedź na zalecenia Komisji Europejskiej oraz (...)

Założenia do projektu budżetu państwa na 2023 r.

Założenia do projektu budżetu państwa na 2023 r.

22.6.2022

Założenia te są spójne z opublikowaną w kwietniu i przesłaną do Komisji Europejskiej Aktualizacją Programu Konwergencji. Polityka gospodarcza będzie nakierowana na łagodzenie gospodarczych (...)

Rzęd chce dalszego zawieszenia stabilizującej reguły wydatkowej

Rzęd chce dalszego zawieszenia stabilizującej reguły wydatkowej

17.7.2021

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) (...)

Powstanie uczelnia kształcąca kadry resortu finansów

Powstanie uczelnia kształcąca kadry resortu finansów

13.6.2021

Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki utworzą uczelnię. Planuje, że pierwsi studenci będą mogli rozpocząć naukę już w roku akademickim 2022/2023.

E-faktura w konsultacjach publicznych

E-faktura w konsultacjach publicznych

11.2.2021

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającego e-fakturę. Będzie to ustandaryzowana forma dokumentu, przejrzysta i czytelna dla wszystkich użytkowników. Polska (...)

Czym jest podatek?

Czym jest podatek?

30.11.2020

Podatek jest nieodpłatnym (i nieekwiwalentnym) i bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym o charakterze ogólnym (czyli powszechnym), które jest nakładane jednostronnie przez państwo (...)

Polska i Słowacja jednoczą siły w walce z nieuczciwymi podatnikami

Polska i Słowacja jednoczą siły w walce z nieuczciwymi podatnikami

18.6.2020

Minister finansów Tadeusz Kościński i wicepremier, minister finansów Słowacji Eduard Heger podpisali wspólną deklarację o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością (...)

Wakacje kredytowe i przepisy antyprzejęciowe w Tarczy Antykryzysowej 4.0

Wakacje kredytowe i przepisy antyprzejęciowe w Tarczy Antykryzysowej 4.0

9.6.2020

Sejm przyjął przepisy chroniące kredytobiorców i polskie spółki. Osoba, która straciła główne źródło dochodu, będzie mogła zawiesić spłatę kredytu na (...)

Możliwość wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej

Możliwość wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej

26.5.2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja rozszerza katalog zdarzeń, które uruchamiają klauzulę wyjścia stabilizującej (...)

Aktualizacja polskiego Programu Konwergencji

Aktualizacja polskiego Programu Konwergencji

30.4.2020

Rada Ministrów przyjęła Program konwergencji. Aktualizacja 2020. Do 30 kwietnia zostanie on przekazany Komisji Europejskiej i Radzie UE. Zgodnie z wytycznymi KE, zawartość tegorocznej (...)

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

18.3.2020

Projekt pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov - 2, obejmie 5 filarów: (...)

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

3.9.2019

2 września br. ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpoczęło zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln (...)

Dla kogo kary NFZ za nieuprawnione wystawianie recept itp.?

Dla kogo kary NFZ za nieuprawnione wystawianie recept itp.?

25.4.2019

Rządowa propozycja zakłada zmianę katalogu przesłanek do nałożenia kar administracyjnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Przepis o dochodach jednostek samorządu terytorialnego niekonstytucyjny

Przepis o dochodach jednostek samorządu terytorialnego niekonstytucyjny

18.3.2019

6 marca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie w sprawie wniosku Rady Gminy Międzyzdroje dotyczącego dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

7.2.2019

1 lutego 2019 r. weszła w życie umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (tzw. Umowa EPA). Celem Umowy EPA jest utworzenie strefy wolnego handlu między UE i Japonią. Zapewnia (...)

Racjonalizacja zadłużania się samorządów

Racjonalizacja zadłużania się samorządów

31.12.2018

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych ma umożliwić restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu jednostkom samorządu terytorialnego oraz wzmocnić mechanizmy prawne służące zwiększeniu (...)

Jak wykorzystać dane publiczne?

Jak wykorzystać dane publiczne?

25.11.2018

Z informacji dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl można korzystać w swoich badaniach, w działalności gospodarczej, można na nich oprzeć swoją działalność biznesową. Sprawdź, czy (...)

Jakie zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących środków publicznych?

Jakie zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących środków publicznych?

4.11.2018

W ostatnim okresie wprowadzono zmiany w ustawie o finansach publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Np. przewidziano pobór przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...)

Jaki budżet na rok 2019?

Jaki budżet na rok 2019?

2.10.2018

Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki (...)

Największa na świecie strefa wolnego handlu

Największa na świecie strefa wolnego handlu

23.7.2018

17 lipca podczas szczytu UE-Japonia podpisana została umowa o partnerstwie gospodarczym i strategicznym (Economic Partnership Agreement) między UE a trzecią gospodarką świata.

Racjonalizacja zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Racjonalizacja zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

21.7.2018

W rządowym projekcie założono racjonalizację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów.

Jednostki samorządu terytorialnego mają być odbiurokratyzowane

Jednostki samorządu terytorialnego mają być odbiurokratyzowane

8.6.2018

Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych w samorządach i wynikające z tego oszczędności – to główne założenia prac Zespołu ds. odbiurokratyzowania jednostek samorządu terytorialnego. (...)

Dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych

Dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych

1.6.2018

Spośród 20 mln małych i średnich przedsiębiorstw działających w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Komisja Europejska chce to zmienić, gdyż dostęp MŚP do publicznych rynków (...)

Więcej inwestycji prośrodowiskowych?

Więcej inwestycji prośrodowiskowych?

27.5.2018

Komisja Europejska przedstawiła pierwsze konkretne działania umożliwiające unijnemu sektorowi finansowemu wytyczanie kierunku w stronę bardziej przyjaznej środowisku gospodarki.

Aktualizacja „Programu konwergencji”

Aktualizacja „Programu konwergencji”

29.4.2018

„Program konwergencji. Aktualizacja 2018” przewiduje ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 0,7 proc. PKB w 2021 r. i jednoczesny spadek długu sektora (...)

Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne

Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne

18.3.2018

Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów (...)

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

15.1.2018

Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

28.12.2017

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT; tak jak pracownicy etatowi czy zleceniobiorcy). Podmioty zarejestrowane (...)

W 2019 r. Centrum Informatyki Resortu Finansów przejmie usługi informatyczne skarbówki

W 2019 r. Centrum Informatyki Resortu Finansów przejmie usługi informatyczne skarbówki

19.10.2017

1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) całości zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych wszystkim podmiotom funkcjonującym (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

15.10.2017

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów (...)

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

28.9.2017

Konstytucja dla Nauki jest propozycją szerokich rozwiązań systemowych uwzględniających m.in. nowy model skutecznego zarządzania uczelniami, zmianę kształcenia doktorantów, nowe ścieżki (...)

Rusza stosowanie CETA

Rusza stosowanie CETA

21.9.2017

21 września 2017 r. rozpoczyna się prowizoryczne stosowanie umowy o wolnym handlu, zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA)Warunkiem zastosowania preferencji taryfowych dla przywożonych (...)

Zmiany w prawie po zniesieniu procedury nadmiernego deficytu

Zmiany w prawie po zniesieniu procedury nadmiernego deficytu

1.7.2015

Polityka fiskalna po zakończeniu procedury nadmiernego deficytu. Rekomendacje Komisji Europejskie – to temat seminarium, które we wtorek 30 czerwca odbyło się w Przedstawicielstwie KE w Polsce.

NIK krytykuje przekształcania szpitali w spółki kapitałowe

NIK krytykuje przekształcania szpitali w spółki kapitałowe

23.4.2015

Część szpitali skorzystała jedynie z chwilowego oddłużenia, choć później sytuacja finansowa niektórych wróciła do "normy", czyli do generowania strat.

Tak rząd chce zmniejszyć dług publiczny

Tak rząd chce zmniejszyć dług publiczny

4.6.2014

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

7.11.2013

Sprawozdanie finansowe UE za 2012 r. zostało przyjęte, jednak we wszystkich głównych obszarach wydatkowania nadal występują błędy

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych podpisana

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych podpisana

21.8.2013

Zawieszenie progów ostrożnościowych pozwoli rządowi na zmianę ustawy budżetowej na rok 2013 oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2014.

NIK: urzędy lepiej przygotowane dla niepełnosprawnych pracowników

NIK: urzędy lepiej przygotowane dla niepełnosprawnych pracowników

9.8.2013

Mimo to w większości instytucji administracji rządowej poziom zatrudnienia niepełnosprawnych nadal nie osiąga ustawowego progu 6 procent.

Ustawa o finansach publicznych do zmiany

Ustawa o finansach publicznych do zmiany

19.7.2013

Zmiana ma charakter przejściowy - dotyczy nowelizacji i budżetu na 2014 roku.

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

18.7.2013

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidziano procedury ostrożnościowe i sanacyjne chroniące przed nadmiernym wzrostem długu publicznego.

Jak wesprze PiS, to złamie prawo

Jak wesprze PiS, to złamie prawo

6.9.2011

Zyta Gilowska, kiedyś minister finansów w jego rządzie, obecnie członkini Rady Polityki Pieniężnej, ma być ekspertem PiS w przedwyborczej debacie o stanie finansów publicznych.

Komorowski chce reform, ale po wyborach

Komorowski chce reform, ale po wyborach

3.8.2011

Polska potrzebuje reformy finansów publicznych i systemu emerytalnego - podkreśla w rocznicę wyboru na prezydenta Bronisław Komorowski.

Polisy zdrowotne bez ulgi podatkowej

Polisy zdrowotne bez ulgi podatkowej

30.3.2011

Propozycji wprowadzenia ulg sprzeciwił się resort finansów argumentując, że stoi to w sprzecznością z ustawą o finansach publicznych.

W Polsce nadchodzi czas lewicy

W Polsce nadchodzi czas lewicy

24.1.2011

Twierdzi tak szef SLD Grzegorz Napieralski. - Sojusz już dwukrotnie rządził w Polsce i robił to dobrze - mówił polityk na posiedzeniu rady krajowej partii.

Prezydent nie pomoże emerytom na etacie

Prezydent nie pomoże emerytom na etacie

12.1.2011

Nie będzie ustawy, która umożliwi łączenie etatu z emeryturą bez wcześniejszego zwolnienia się z pracy.

Lasy państwowe nie będą prywatne

Lasy państwowe nie będą prywatne

25.11.2010

Premier uspokaja leśników, że nikt rozsądny w Polsce, a na pewno nikt w PO i PSL, nie jest zainteresowany zmianami, które mogłyby doprowadzić do osłabienia Lasów Państwowych.

OECD: tylko niepopularne reformy mogą uratować Polskę

OECD: tylko niepopularne reformy mogą uratować Polskę

9.4.2010

Jeżeli rząd nie podejmie długo odkładanych reform finansów publicznych, to czeka nas powtórka z Grecji, Hiszpanii czy Portugalii. Po kilku latach gospodarczego boomu, czeka Polskę poważny kryzys (...)

Polska przyjmie euro w 2015 roku?

Polska przyjmie euro w 2015 roku?

27.1.2010

Datę przyjęcia euro poznamy najprawdopodobniej w piątek. Dziennik "Polska" dowiedział się nieoficjalnie, że będzie to rok 2015.

Rząd ustalił datę przyjęcia euro

Rząd ustalił datę przyjęcia euro

25.1.2010

W piątek rząd powinien poinformować, kiedy zamierza wprowadzić nasz kraj do strefy euro - dowiedział się dziennik "Polska".

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne