Fundusz alimentacyjny artykuły i zmiany w prawie

Zmiany dla rodzin

Zmiany dla rodzin

25.5.2021

„Dobry start” wkrótce online, zmiany w funduszu alimentacyjnym – na ostatnim posiedzeniu Sejm zajmował się tematami ważnymi dla rodzin. Wyjaśniamy, co się zmieni w najbliższym (...)

Fundusz alimentacyjny - zmiany od 1 października

Fundusz alimentacyjny - zmiany od 1 października

16.9.2020

1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, również (...)

Alimenty w dobie koronawirusa

Alimenty w dobie koronawirusa

20.5.2020

Wyższe kryterium dochodowe, a także wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń – to najważniejsze zmiany w funduszu alimentacyjnym, (...)

Bliżej zmian w egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Bliżej zmian w egzekucji świadczeń alimentacyjnych

10.12.2018

Nawet 60 tys. dzieci będzie mogło dodatkowo skorzystać z funduszu alimentacyjnego – wszystko dzięki rządowej nowelizacji podnoszącej do 800 zł kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczeń (...)

Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Działania wobec dłużników alimentacyjnych

24.11.2018

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie (...)

Pakiet alimentacyjny w drodze

Pakiet alimentacyjny w drodze

5.11.2018

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań służących poprawie ściągalności alimentów. Stanowi realizację tzw. „pakietu alimentacyjnego” zawartego w „Przeglądzie (...)

Egzekucja alimentów ma być skuteczniejsza

Egzekucja alimentów ma być skuteczniejsza

23.6.2018

Elektroniczny przepływ informacji w sprawie dłużników alimentacyjnych między służbami i  instytucjami a komornikami sądowymi oraz sankcje za nielegalne zatrudnienie oraz aktywizacja (...)

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

14.6.2018

Nowe rozwiązania prawne zwiększają ochronę ofiar przestępstw i umożliwiają precyzyjne monitorowanie groźnych sprawców. Inna nowelizacja zakłada zaś zmianę systemu naboru oraz szkolenia (...)

Wsparcie dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Wsparcie dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

1.6.2018

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

20.11.2017

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeśli egzekucja okazała (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

17.8.2017

Sprawdź, jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na jaką pomoc można liczyć w związku z narodzinami także nieuleczalnie chorego (...)

Wsparcie dla rodzin zmienione

Wsparcie dla rodzin zmienione

31.7.2017

Nowelizacja wprowadza zmiany dla polskich rodzin dotyczące programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, opieki żłobkowej oraz Karty Dużej Rodziny. Zmiany (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

14.5.2017

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia (...)

Rząd szykuje bat na niepłacących alimentów

Rząd szykuje bat na niepłacących alimentów

24.6.2015

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach (...)

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jak je otrzymać?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jak je otrzymać?

21.2.2014

Fundusz alimentacyjny powstał by pomóc osobom, które nie mogą uzyskać alimentów od osób zobowiązanych (np. rodziców). Jeśli ojciec bądź matka, zobowiązani orzeczeniem (...)

Kolejność zaspokajania wierzytelności

Kolejność zaspokajania wierzytelności

26.4.2012

Sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności, które mają być zaspokojone z masy upadłościowej. Po zatwierdzeniu tej listy będzie dokonany podział funduszów jednorazowo lub kilkakrotnie (...)

Kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

16.4.2012

W razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, jego wierzyciele podlegają zaspokojeniu z funduszy uzyskanych z likwidacji majątku upadłego oraz z wszelkich dochodów (...)

Zbiorą więcej informacji o dłużnikach

Zbiorą więcej informacji o dłużnikach

9.11.2011

Wraz z nowym rokiem zmienią się wzory sprawozdań składanych przez gminy w związku z wypłacaniem świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Nie będzie już podwójnych alimentów

Nie będzie już podwójnych alimentów

10.8.2011

Trzeba zwrócić świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, jeżeli w czasie ich otrzymywania uzyskamy alimenty od dłużnika lub od komornika.

Jak odzyskać pieniądze od upadłego konsumenta?

Jak odzyskać pieniądze od upadłego konsumenta?

19.4.2011

Z końcem marca 2009 r. wprowadzony został nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej mają osoby fizyczne, które (...)

Matka również ma prawo do alimentów

Matka również ma prawo do alimentów

24.11.2010

Pełnoletnia kobieta pobierająca świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego nie może zostać pozbawiona wsparcia tylko dlatego, że urodziła dziecko.

Na czym polega i kto sprawuje zarząd nad nieruchomością w czasie egzekucji?

Na czym polega i kto sprawuje zarząd nad nieruchomością w czasie egzekucji?

29.9.2010

Zgodnie z przepisami egzekucyjnymi zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie dłużnika. Jeżeli jednak prawidłowe sprawowanie zarządu tego wymaga, sąd odejmie dłużnikowi zarząd i ustanowi (...)

Alimenty z gminy dostaniemy szybciej

Alimenty z gminy dostaniemy szybciej

7.5.2010

Wraz z początkiem maja szybciej można uzyskać pomoc z Funduszu Alimentacyjnego, gdy dłużnik przebywa za granicą. Ciągle jednak trudno wyegzekwować należności bezpośrednio od niesolidnego rodzica (...)

Studiująca matka bez pomocy alimentacyjnej

Studiująca matka bez pomocy alimentacyjnej

8.2.2010

Kobieta, która nie ukończyła 25 lat, posiada potomstwo i chodzi do szkoły, nie ma prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Według Rzecznika Praw Obywatelskich jest to niezgodne z konstytucją (...)

Fundusz Alimentacyjny płaci coraz więcej

Fundusz Alimentacyjny płaci coraz więcej

10.12.2009

Świadczenia dla rodziców, którzy nie otrzymują zasądzonych alimentów, wynoszą od października ubiegłego roku 500 zł. Wcześniej kwota ta była dużo mniejsza, a podstawowa zaliczka alimentacyjna (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

17.7.2009

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) (...)

Co jeśli ojciec nie płaci alimentów na dziecko?

Co jeśli ojciec nie płaci alimentów na dziecko?

12.5.2009

Z dniem 1 października 2008 roku w życie weszły przepisy nowej ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która - po raz kolejny - zmienia zasady pomocy (...)

Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

7.11.2008

Co czeka dłużnika alimentacyjnego, który nie płaci alimentów? Jakie inne formy nacisku na dłużnika alimentacyjnego przewidują przepisy? Czy ktoś będzie płacił alimenty za dłużnika, (...)

Alimenty w UE

Alimenty w UE

19.8.2008

Od dziś można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Od dziś można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

1.8.2008

Wchodzą w życie przepisy art. 20 ust. 3-5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Od dziś można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Co może się zmienić w alimentach?

Co może się zmienić w alimentach?

2.7.2008

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Data jego wejścia w życie nie jest znana, nie był jeszcze nawet przedmiotem obrad parlamentu. Projekt (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne