Fundusze unijne artykuły i zmiany w prawie

Senat przyjął ustawę o zasobach własnych UE

Senat przyjął ustawę o zasobach własnych UE

28.5.2021

98 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się Senat przyjął (bez poprawek) ustawę ratyfikacyjną w sprawie zwiększenia zasobów własnych UE. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Aby Fundusz (...)

Zwiększenie odporności instytucji finansowych?

Zwiększenie odporności instytucji finansowych?

23.4.2021

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany zwiększą odporność instytucji finansowych na kryzys. 21 kwietnia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy (...)

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

7.1.2021

Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia wadium przez zamawiających, mniejsze (...)

Budżet UE na rok 2021 przyjęty

Budżet UE na rok 2021 przyjęty

29.12.2020

18 grudnia 2020 r. Parlament Europejski przyjął uzgodniony z Radą UE projekt budżetu UE na rok 2021. Budżet na 2021 r. to pierwszy budżet nowych Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027.

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

20.7.2020

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje w Polsce politykę rozwoju. Przyjęta przez Sejm nowelizacja wprowadza zmiany, które integrują (...)

Sejm za nowymi mechanizmami polityki rozwoju

Sejm za nowymi mechanizmami polityki rozwoju

2.6.2020

Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel, przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych (...)

Tarcza 4.0 w Sejmie

Tarcza 4.0 w Sejmie

29.5.2020

Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłona finansowa dla samorządów; ułatwienia (...)

Pożyczki płynnościowe ze środków unijnych już dostępne

Pożyczki płynnościowe ze środków unijnych już dostępne

29.4.2020

Właściciele mikro-, małych i średnich firm mogą się już ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł. Pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca będzie (...)

Pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE

Pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE

17.4.2020

Firmy, instytucje czy organizacje realizujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ostatnich miesiącach zmagają się z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Ta sytuacja dotyczy (...)

Europejskie propozycje wsparcia w związku z COVID-19

Europejskie propozycje wsparcia w związku z COVID-19

15.4.2020

Eurogrupa w tzw. rozszerzonym składzie, czyli z udziałem Polski, uzgodniła kolejne działania w reakcji na pandemię koronawirusa i dyskutowała o możliwościach pobudzenia gospodarki po kryzysie. Omawiane (...)

Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej

Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej

6.4.2020

Trudności związane z epidemią koronawirusa dotykają praktycznie wszystkich, również podmioty ekonomii społecznej. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się te podmioty, które (...)

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

3.4.2020

Rada Ministrów przyjęła tzw. specustawę funduszową. Gospodarcze zawirowania wywołane pandemią koronawirusa dotknęły także beneficjentów funduszy europejskich. Ograniczone możliwości (...)

Prosta i szybka ścieżka po fundusze europejskie

Prosta i szybka ścieżka po fundusze europejskie

8.1.2020

1,2 miliard złotych z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) czeka na przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów. (...)

Nowe mechanizmy polityki rozwoju

Nowe mechanizmy polityki rozwoju

10.12.2019

Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych (...)

Prostsza realizacja projektów unijnych

Prostsza realizacja projektów unijnych

30.9.2019

Od 9 września br. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu (...)

Według NIK fundusze unijne przynoszą efekty

Według NIK fundusze unijne przynoszą efekty

30.7.2019

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację programów operacyjnych. Wnioski? Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zapewnił skuteczną koordynację realizacji celów (...)

Korzystne dla Polski porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2020

Korzystne dla Polski porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2020

12.7.2019

10 lipca kraje członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie projektu budżetu UE na 2020 r. Kluczowe dla Polski obszary, takie jak polityka spójności i program rozwoju obszarów (...)

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

6.6.2019

5 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu UE na 2020 r. Będzie to siódmy i zarazem ostatni budżet w obecnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2014–2020.

15 lat w Unii Europejskiej

15 lat w Unii Europejskiej

30.4.2019

1 maja minie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dołączenie naszego kraju do Wspólnoty, miało nie tylko wymiar symboliczny, ale także ekonomiczny. Do Polski szerokim strumieniem (...)

Więcej zadań PARP

Więcej zadań PARP

25.4.2019

Nowelizacja przepisów wzmacnia uprawnienia agencji w zakresie lepszej weryfikacji podmiotów korzystających z pomocy finansowej, by skutecznie chronić przed działaniami służącymi wyłudzaniu (...)

Dla zwiększenia wykorzystania środków europejskich...

Dla zwiększenia wykorzystania środków europejskich...

5.12.2018

Rada Ministrów przyjęła w zeszłym tygodniu dokument: Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: System koordynacji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów (...)

Rynek finansowy bez afer?

Rynek finansowy bez afer?

28.9.2018

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym przewidzuje rozwiązania mające na celu wzmocnienie koordynacji (...)

Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać organizacje pozarządowe?

Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać organizacje pozarządowe?

19.8.2018

Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe działają w bardzo wielu dziedzinach ważnych ze społecznego punktu widzenia. Podmioty te mają doświadczenie, wiedzę oraz wyspecjalizowaną (...)

Gdzie małe i średnie firmy mogą szukać wsparcia z funduszy europejskich?

Gdzie małe i średnie firmy mogą szukać wsparcia z funduszy europejskich?

18.8.2018

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z funduszy europejskich. Prowadzący firmę często zastanawiają się, w jakim kierunku ją rozwinąć. (...)

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

17.8.2018

Z funduszy europejskich mogą uzyskać wsparcie także osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz te, które z różnych przyczyn są zagrożone wykluczeniem społecznym. Jeżeli ktoś potrzebuje (...)

Fundusze europejskie na start firmy

Fundusze europejskie na start firmy

16.8.2018

Fundusze europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie swojej firmy. Jeżeli ktoś ma pomysł na biznes, warto postarać się o środki unijne, które pomogą wystartować. (...)

Fundusze europejskie na informatyzację

Fundusze europejskie na informatyzację

16.8.2018

Wsparcie ze środków unijnych na informatyzację dotyka wielu obszarów. Są to m.in. fundusze dla administracji publicznej na usprawnienie jej usług, środki na cyfryzację zasobów (...)

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

22.7.2018

Rząd zdecydował, że w latach 2018-2025 realizowany będzie program Dostępność plus. Zero wykluczenia – to z kolei hasło przewodnie ustawy o dostępności cyfrowej, która właśnie (...)

W kwietniu sięgnij po środki unijne

W kwietniu sięgnij po środki unijne

13.4.2018

W kwietniu startuje aż 48 nowych konkursów z Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców. Mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na realizację swoich (...)

Jak skorzystać z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

Jak skorzystać z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

14.1.2018

Nie wszystkie fimy, szczególnie na początku działalności mogą liczyć na kredyt „od ręki”. Banki wymagają historii kredytowej, określonego poziomu obrotów.W przypadku problemów (...)

Fundusze unijne dla firm

Fundusze unijne dla firm

15.10.2017

Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw. Największy (...)

Wdrożenie środków z funduszy Unii Europejskiej

Wdrożenie środków z funduszy Unii Europejskiej

27.8.2017

Powoli zaczyna wchodzić w życie pakiet rozwiązań, które uproszczą procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE. Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki (...)

Sprawniejsze wydatkowanie funduszy z UE?

Sprawniejsze wydatkowanie funduszy z UE?

30.5.2017

Efektywne wydatkowanie funduszy z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz uproszczenie i usprawnienie procedur w ubieganiu się o środki unijne (np. Rzecznik Funduszy Europejskich, konkursy w rundach, (...)

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

4.5.2015

Co roku budżet Unii Europejskiej narażony jest na stratę wielu setek milionów euro z powodu oszustw, korupcji i innych przestępstw. Naruszają one praworządność, podważają zaufanie obywateli (...)

Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

16.2.2015

W aktualnej prasie co chwila pojawiają się informacje, że nowe konkursy na unijne granty będą uruchomione lada dzień. Istotnie większość programów pomocowych została już zatwierdzona (...)

Zastrzyk 11,9 mld euro wzmocni Europę

Zastrzyk 11,9 mld euro wzmocni Europę

12.9.2014

Fundusze zostaną przeznaczone na najbardziej konkurencyjne projekty i skoncentrowane wokół dziewięciu głównych korytarzy transportowych w Europie.

NIK chwali za przygotowania do pozyskania środków unijnych

NIK chwali za przygotowania do pozyskania środków unijnych

9.9.2014

Izba pozytywnie oceniła prace Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Unijne wsparcie dla rozwoju łączności szerokopasmowej

Unijne wsparcie dla rozwoju łączności szerokopasmowej

21.7.2014

10 lipca Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę Łączność w społecznościach, nakierowaną na zapewnienie społecznościom - na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym - dostępu do szybkich (...)

Inwestycje ze środków UE. Będą ułatwienia dla samorządów

Inwestycje ze środków UE. Będą ułatwienia dla samorządów

29.8.2013

Samorządy będą zwolnione z tak zwanych rygorów oszczędnościowych, jeśli chodzi o inwestycje realizowane ze środków europejskich - poinformował premier Donald Tusk.

NIK skontrolował szpitale. Zobacz wnioski z raportu

NIK skontrolował szpitale. Zobacz wnioski z raportu

21.6.2013

Z powodu braku koordynacji zakupów i złego planowania jedna trzecia skontrolowanych przez NIK szpitali nie używała efektywnie nowego sprzętu.

BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

1.2.2011

Jest to druga już edycja tego spotkania stanowiącego platformę kontaktu podmiotów zainteresowanych technologią biogazową z przedsiębiorstwami doświadczonymi w tej dziedzinie i oferującymi konkretne (...)

Kończą się unijne dotacje dla firm

Kończą się unijne dotacje dla firm

1.2.2011

Fundusze unijne dla przedsiębiorców na lata 2007 - 2013 są już na wyczerpaniu.

Absurdalne wymagania w komisji Przyjazne Państwo

Absurdalne wymagania w komisji Przyjazne Państwo

18.2.2010

Przedsiębiorcy muszą udowadniać, że laptop to też komputer. Tłumaczą, dlaczego w podróż służbową wybrali się pociągiem. Zdarza się również sporządzanie map, ponieważ adres firmy nie (...)

Skąd pieniądze na własny biznes?

Skąd pieniądze na własny biznes?

26.10.2009

Bezrobotni Polacy wolą otworzyć własną firmę niż czekać na wymarzoną ofertę pracy - donosi Rzeczpospolita. Państwo oferuje przyszłym przedsiębiorcom pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia z Funduszu (...)

Zmiany w ARiMR?

Zmiany w ARiMR?

6.6.2009

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z projektem, potrącanie należności i wierzytelności dotyczących innych funduszy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne