Górnictwo artykuły i zmiany w prawie

Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego w drodze

Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego w drodze

20.10.2021

Surowce stanowią koło napędowe każdej gospodarki. Trwające obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prace nad przygotowaniem projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP) mają na celu zabezpieczenie (...)

Umowa społeczna dla górnictwa podpisana

Umowa społeczna dla górnictwa podpisana

29.5.2021

Po dziewięciu miesiącach trudnych negocjacji rząd i przedstawiciele związków zawodowych podpisali w piątek umowę dotyczącą transformacji sektora górnictwa kamiennego. Przyjęte w (...)

Porozumienie dla polskiego górnictwa

Porozumienie dla polskiego górnictwa

30.4.2021

Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora węgla kamiennego została parafowana. Przedstawiciele rządu oraz strony społecznej potwierdzili w Katowicach ustalenia, jakie zostały wypracowane w (...)

Ograniczanie ognisk epidemii w kopalniach

Ograniczanie ognisk epidemii w kopalniach

10.6.2020

W Katowicach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wziął udział szef rządu Mateusz Morawicki. Sektor górniczy jest najbardziej narażony (...)

Co dalej z polskim węglem?

Co dalej z polskim węglem?

3.10.2018

Finansowanie ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego będzie wydłużone do końca 2023 roku. Z kolei ustawa o jakości paliw ma ograniczyć smog i napływ (...)

Program dla górnictwa węgla kamiennego

Program dla górnictwa węgla kamiennego

23.1.2018

Rządowy Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego ma przyczynić się do rozwoju nowoczesnego i rentownego górnictwa węgla kamiennego w Polsce.   

Zmiany w górnictwie

Zmiany w górnictwie

28.3.2017

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wprowadza zmiany niezbędne do uporządkowania majątku przedsiębiorstw górniczych. Spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju (...)

UOKiK wydał zgodę na koncentrację PGNiG i Bartimpex

UOKiK wydał zgodę na koncentrację PGNiG i Bartimpex

26.5.2015

Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, ze transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Ustawa górnicza podpisana. Uratuje górnictwo?

Ustawa górnicza podpisana. Uratuje górnictwo?

27.1.2015

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 - 2015 oraz niektórych innych ustaw pozwoli zrealizować rządowy "Plan naprawczy Kompanii Węglowej S.A.".

Raport UOKiK o pomocy publicznej

Raport UOKiK o pomocy publicznej

7.11.2014

Ogólna wartość pomocy w 2013 roku wyniosła 20,62 mld zł. To mniej w porównaniu z 2012 rokiem, kiedy udzielono pomocy w kwocie 21,80 mld zł.

UOKiK sprawdził wydatki na pomoc publiczną

UOKiK sprawdził wydatki na pomoc publiczną

15.10.2014

Ponad 21 mld zł to kwota pomocy publicznej udzielonej w 2013 roku - tak wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najwięcej udzielono pomocy regionalnej.

Spółki o strategicznym znaczeniu. Oto lista

Spółki o strategicznym znaczeniu. Oto lista

6.8.2014

Ministerstwo Skarbu Państwa ma budować wartość podmiotów ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

UOKiK ukarał za kartel

UOKiK ukarał za kartel

19.12.2013

Prezes urzędu nałożyła na uczestników zmowy kary finansowe w łącznej wysokości ponad 18 mln zł.

UOKiK wydał decyzję dotyczącą dostawców gazu

UOKiK wydał decyzję dotyczącą dostawców gazu

7.10.2013

Urząd wydał decyzje decyzje nakazujące zmianę niekorzystnych dla konsumentów zapisów w umowach.

PGNiG nadużyło pozycji rynkowej? UOKiK to zbada

PGNiG nadużyło pozycji rynkowej? UOKiK to zbada

5.4.2013

Jeśli stawiane zarzuty potwierdzą się, spółce grozi kara finansowa, która może maksymalnie wynieść nawet 10 proc. przychodu.

Specustawa dotycząca budowy gazoportu

Specustawa dotycząca budowy gazoportu

6.4.2009

W Świnoujściu ma powstać terminal do odbioru gazu skroplonego. Inwestycja umożliwi odbieranie 2,5 mld m³ gazu rocznie od 2014 r. Budowę gazoportu przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy (...)

Projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze

10.12.2008

Rząd przyjął projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Reguluje on zasady wykonywania działalności w zakresie prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne