Górnicza artykuły i zmiany w prawie

Kto będzie mógł wydobywać węglowodory?

Kto będzie mógł wydobywać węglowodory?

15.8.2018

Nowelizacja przepisów ma na celu zmniejszenie ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego, związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów (...)

Polskie urzędy nie lubią się z komputerami. Raport NIK

Polskie urzędy nie lubią się z komputerami. Raport NIK

24.3.2015

Tylko nieliczne miasta mogą pochwalić się e-administracją z prawdziwego zdarzenia - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Ustawa górnicza podpisana. Uratuje górnictwo?

Ustawa górnicza podpisana. Uratuje górnictwo?

27.1.2015

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 - 2015 oraz niektórych innych ustaw pozwoli zrealizować rządowy "Plan naprawczy Kompanii Węglowej S.A.".

NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami

NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami

30.12.2014

W konsekwencji Polska za niedotrzymanie standardów jakości powietrza określonych w unijnej dyrektywie może otrzymać nawet 4 mld zł kary.

Prawo do emerytury górniczej

Prawo do emerytury górniczej

19.2.2012

Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

17.2.2007

21 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Inaczej określono jeden z warunków (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne