Gazy artykuły i zmiany w prawie

Pakiet Fit for 55

Pakiet Fit for 55

29.7.2021

Fit for 55 stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Publikacja pakietu jest kluczowym etapem prac nad architekturą (...)

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

28.7.2021

To już kolejne wakacje z pandemią koronawirusa w tle. Obecna sytuacja zdecydowanie zmieniła plany wakacyjne większości z nas i z pewnością ze względu na utrudnienia, jakie mogą nas spotkać podczas (...)

Zasady rozliczania emisji gazów cieplarnianych za rok 2020 w ramach EU ETS

Zasady rozliczania emisji gazów cieplarnianych za rok 2020 w ramach EU ETS

17.2.2021

Uprawnienia do emisji pochodzące z czwartego okresu rozliczeniowego EU ETS (2021-2030) nie będą mogły zostać użyte do rozliczenia emisji powstałej w trzecim okresie rozliczeniowym EU ETS.  

Kontrole kotłów na paliwo stałe

Kontrole kotłów na paliwo stałe

11.2.2021

Prezes UOKiK weryfikuje, czy kotły na paliwo stałe spełniają wymagania określone w przepisach. Do tej pory wyeliminowaliśmy ponad 7,2 tys. ofert internetowych, a ponad 170 przedsiębiorców (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

26.1.2020

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika.

Akces Polski do Koalicji Ministrów Finansów na rzecz Akcji Klimatycznej

Akces Polski do Koalicji Ministrów Finansów na rzecz Akcji Klimatycznej

22.5.2019

17 maja 2019 r. minister finansów prof. Teresa Czerwińska podpisała deklarację przystąpienia ministra finansów Polski do Koalicji Ministrów Finansów na rzecz Akcji Klimatycznej. Polska (...)

Surowsze normy CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych

Surowsze normy CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych

6.5.2019

Rozporządzenie przyjęte przez Radę UE i Parlament Europejski ma sprawić, że od 2030 r. nowe samochody osobowe będą emitowały średnio o 37,5% mniej CO2 niż w 2021 r., a nowe samochody dostawcze (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

7.12.2018

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Poznaj stanowiska polskich władz przedstawione na szczycie klimatycznym.

Jak będzie opodatkowana ziemia pod słupami energetycznymi?

Jak będzie opodatkowana ziemia pod słupami energetycznymi?

19.8.2018

Nowe regulacje ujednolicają zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega strategiczna infrastruktura liniowa. Dzięki nim właściciele terenów, na których się ona (...)

Kto będzie mógł wydobywać węglowodory?

Kto będzie mógł wydobywać węglowodory?

15.8.2018

Nowelizacja przepisów ma na celu zmniejszenie ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego, związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów (...)

Lepsze badania powietrza

Lepsze badania powietrza

19.1.2018

Celem nowelizacji przepisów środowiskowych jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego oraz zwiększenie bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji na temat rozkładu zanieczyszczeń.

Lepsza diagnoza sytuacji smogowej?

Lepsza diagnoza sytuacji smogowej?

25.11.2017

Celem proponowanej nowelizacji przepisów ustawowych jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także wzmocnienie systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie (...)

Obowiązki związane z urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane

Obowiązki związane z urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane

14.8.2017

Nowelizacja ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wynika z potrzeby dostosowania krajowych przepisów dotyczących fluorowanych (...)

Ekologiczne pożyczki EBI

Ekologiczne pożyczki EBI

25.6.2017

Co najmniej 75 mln euro trafi do Polskich firm i samorządów dzięki pożyczce Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonej Bankowi Ochrony Środowiska. Unijne pieniądze mają wesprzeć małe (...)

Jakie ogrzewanie i wentylację należy zapewnić w pomieszczeniach pracy?

Jakie ogrzewanie i wentylację należy zapewnić w pomieszczeniach pracy?

19.5.2017

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i (...)

Jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia pracy?

Jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia pracy?

28.4.2017

Pomieszczeniem pracy jest pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku (...)

Wchodzą w życie przepisy dotyczące ochrony warstwy ozonowej

Wchodzą w życie przepisy dotyczące ochrony warstwy ozonowej

13.7.2015

Sejm uchwalił ustawę 15 maja 2015 r., a 11 czerwca 2015 r. podpisał ją prezydent. Ustawa weszła w życie 10 lipca 2015 r.

Polska energetyka bardziej bezpieczna. Sejm uchwalił zmiany

Polska energetyka bardziej bezpieczna. Sejm uchwalił zmiany

25.4.2014

Dodatkowe ułatwienia administracyjne dla przeprowadzania inwestycji związanych z budową terminala LNG w Świnoujściu i zwiększenie obowiązkowych zapasów ropy i gazy - tymi zmianami zajął się (...)

Papierosy będą droższe niż przewidywano

Papierosy będą droższe niż przewidywano

10.11.2009

Za paczkę papierosów zapłacimy od przyszłego roku średnio 8,09 zł, czyli o 33 grosze więcej niż dotychczas. Wcześniej szacowano, że podwyżka wyniesie 16 groszy.

Zatrzymany przez CBA? Masz swoje prawa!

Zatrzymany przez CBA? Masz swoje prawa!

6.10.2009

CBA posiada podobne uprawnienia jak policja czy inne służby specjalne. Co mogą nam więc zrobić funkcjonariusze biura w przypadku zatrzymania? Jakie prawa przysługują natomiast zatrzymanym?

W 2009 r. wzrośnie większość opłat za korzystanie ze środowiska

W 2009 r. wzrośnie większość opłat za korzystanie ze środowiska

14.10.2008

Od 1 stycznia 2009 r. o 2,5 proc. (czyli o wskaźnik inflacji z 2007 r.) wzrośnie większość opłat za korzystanie ze środowiska, czyli np. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz umieszczanie (...)

Nowelizacja Kodeksu cywilnego - służebność przesyłu

Nowelizacja Kodeksu cywilnego - służebność przesyłu

10.7.2008

W dniu 3 sierpnia 2008 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadza do systemu polskiego (...)

Wykaz chorób zawodowych

Wykaz chorób zawodowych

27.8.2007

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób (...)

Ile wyniesie opłata paliwowa i kogo ona dotyczy?

Ile wyniesie opłata paliwowa i kogo ona dotyczy?

31.7.2006

Stawka opłaty paliwowej wynosi w 2005 roku 105 zł za tonę paliwa silnikowego lub gazu. Stawka ta jednak, od roku 2005 ulega zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

18.5.2006

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (...)

Zgłaszanie przewozu towarów niebezpiecznych

Zgłaszanie przewozu towarów niebezpiecznych

7.11.2005

Wielu przedsiębiorców przewozi rozmaite substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi, czy nawet ich życia. Niekiedy nie zdają sobie przy tym sprawy z tego, że przewóz drogowy takich towarów wymaga dopełnienia (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne