Godziny ponadwymiarowe artykuły i zmiany w prawie

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

23.3.2020

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku (...)

Dłuższa praca dla nauczycieli, ale nie wszystkich

Dłuższa praca dla nauczycieli, ale nie wszystkich

2.4.2012

Sąd Najwyższy definitywnie przesądził, że nauczyciele specjaliści, w tym logopedzi i pedagodzy, mogą pracować nawet do 40 godzin tygodniowo.

Gminy nie chcą, by nauczyciele dorabiali

Gminy nie chcą, by nauczyciele dorabiali

28.9.2011

Takie ograniczenie wprowadzają samorządy. Tłumaczą to zwiększeniem jakości kształcenia i szukaniem oszczędności.

Nauczyciele dostana wypłaty na nowych zasadach

Nauczyciele dostana wypłaty na nowych zasadach

30.11.2009

Rząd i oświatowe związki zawodowe dążą do kolejnego odświeżenia karty nauczyciela. Zmienią się m.in. warunki czasu pracy oraz zasady wynagradzania pedagogów - informuje Gazeta Prawna.

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

25.8.2009

Od niedawna obowiązują zmiany w prowadzone ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dowiedz (...)

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela

24.9.2008

Karta Nauczyciela - tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm. Reguluje obowiązki i kwalifikacje nauczycieli, drogę awansu, kwestie nawiązania, rozwiązania i zmiany stosunku pracy, (...)

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatek za warunki pracy dla nauczycieli

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatek za warunki pracy dla nauczycieli

14.2.2008

Wynagrodzenie nauczycieli, co do zasady, składa się z: wynagrodzenia zasadniczego; dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (...)

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

18.12.2007

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela po 2007 roku. Prezentujemy je w niniejszym opracowaniu. (...)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

27.8.2007

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy III - VI (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). W działach tych uregulowano kwestie związane z pracownikami uczelni (m.in. ich wynagrodzenie (...)

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

14.12.2004

Stosunek pracy nauczyciela akademickiego nie jest typowym stosunkiem pracy. Charakteryzuje się wieloma odrębnościami. Naczyciel teki korzysta z wielu dodatkowych uprawnień, ale i nałożono na niego (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

14.12.2004

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu (...)

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

14.12.2004

Nauczycielowi - jak każdemu innmu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów (...)

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

9.12.2004

Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom związanym z rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym (...)

Emerytura nauczyciela

Emerytura nauczyciela

9.12.2004

Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

7.12.2004

Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna uczelni na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. Rzeczników dyscyplinarnych uczelni powołuje rektor, a rzeczników komisji dyscyplinarnej (...)

Emerytury i renty nauczycieli akademickich

Emerytury i renty nauczycieli akademickich

16.9.2004

Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne